Our News

Latest news from our blog

Niedziela czwarta Wielkiego Postu – 2020a

Niedziela czwarta Wielkiego Postu – 2020a

By Proboszcz on 21 marca 2020 in Ogłoszenia

„Wróć synu wróć z daleka, wróć synu wróć Ojciec czeka…”     

 

 1. Wkraczamy w już w czwarty tydzień Wielkiego Postu – zwany Laetare. Czy ten czas dobrze wykorzystujemy? Niech to pytanie będzie dla nas twórczym niepokojem wiodącym nas do spotkania  z Chrystusem  Zmartwychwstałym.

–  będzie można dzisiaj włączyć się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Wystarczy wypełnić deklaracje,  wypowiedzieć formułę przyrzeczenia i codziennie do 25 grudnia odmówić 10 dziesiątek różańca i modlitewną formułę. Również można to uczynić 25 marca.

rozprowadzenie świece na stół wielkanocny – ogólnopolska akcja Caritasu, które  zapalone postawimy na świątecznym stole. 15 zł składamy jako nasz dar serca dla potrzebujących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       – GORZKIE  ŻALE  – o g. 16.00

 1. Modlitwą wspieramy wszystkich chorych i zawirusowanych. Modlimy się też za personel medyczny. O oddalenie zarazy koronawirusa zachęcam do modlitwy różańcowej w domach, ja ks. proboszcz w kościele o g. 20:30.
 2. Na kwiaty do Grobu Pańskiego składamy do puszki przy wejściu do kościoła.
 3. Zapraszam na Drogę Krzyżową: w piątek o g. 17:30.
 4. Bóg zapłać za: za ofiary na tacę, za wszelkie wpłaty na konto parafialne
 5. Intencje mszalne –  msze codziennie o g. 18:00
 6. Zachęcam również do włączenia się w nasz Parafialny Zespół Caritasu.
 7. 1% z podatku na Caritas Diecezjalne
 8. W środę przypada uroczystość Zwiastowania NMP – msza św. o g. 9:00 i 18:00. Będzie można włączyć się w Duchową adopcję Dziecka Poczętego
 9. W zawiązku pandemią koronawirusa i zaleceniami władz centralnych i kościelnych ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE DROGI KRZYŻOWE W TERENIE . ( DK tylko w kościele parafialnym  – piątki  g. 17:30).
 10. W związku z  telefonami dotyczącym terminu pierwszej komunii świętej , który przypada 24 maja br. o g 12:00. Termin ten pozostaje bez zmian. Mam nadzieję, że do tej pory wszelkie ograniczenia osób w kościele zostaną odwołane.
 11. Bierzmowanie – nie mam jeszcze rozeznania o terminie bierzmowania w parafiach zielonogórskim, gdzie zostanie skierowana nasza młodzież.
 12. Aktualne komunikaty Kurii Diecezjalnej odnośnie zachowań wiernych w czasie zagrożenia koronawirusem znajdują się na stronie: www.diecezjazg.pl
 13. W poniedziałek uczniowie NSP w Płotach otrzymają zadania katechetyczne do wykonania w ramach lekcji interaktywnej.

Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński .

Zachęcamy wszystkich, by modlili się na różańcu codziennie o godz. 20.30 jednocząc się z kapłanami i osobami życia konsekrowanego, którzy modlą się w tym czasie w kościołach bez udziału wiernych.

Modlitwa na czas epidemii

Okaż nam miłosierdzie, dobry Ojcze,
Wszechmogący Wieczny Boże,
który nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz by się nawrócił i miał życie.
Daj zdrowie chorym
i odwagę tym, którzy im służą.
Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
Niech Twoja łaska skruszy twarde serca
i podniesie ręce, co bezradnie opadają.
Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,
gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszystkim życzę dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego  i zachęcam do modlitwy.

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 21.03.2020r.

=================================================

Drodzy Katecheci i Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wprowadzeniem przez MEN obowiązku zdalnej pracy z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przekazuję informacje o dostępnych portalach internetowych zawierających treści religijne i katechezy. Materiał dostępny jest na stronie WNK – www.wnk.diecezjazg.pl oraz na Facebook/WNK.

Ksiądz Wojciech Lechów

Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

ZADANIA DLA UCZNIÓW  NSP  W PŁOTACH

W ramach katechezy interaktywnej na obecny czas

Uczniowie NSP w Płotach otrzymują  zadania  katechetyczne  do wykonania w ramach lekcji interaktywnej.

Klasy V,VII i VIII

 –  dzieci obejrzą film religijny pt. Dokument Śladami Jezusa Biblijne Krajobrazy Izraela Chrystusa z Nazaretu Zbawiciel. Kliknąć na link.

https://www.youtube.com/watch?v=bRJetM26xaw

Zadanie do wykonania: krótkie streszczenie filmu

Do piątku 27 marca br.  każdy uczeń  dokona streszczenia  filmu i prześle  pocztą elektroniczną na emaila parafialnego : ploty@diecezjazg.pl –  wpisać w Tytule – streszczenie filmu

=================== 

Klasa III –  https://view.genial.ly/5e70ca6c158a4d0f5ab85eb4/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR0JkRMT0X46ApCwNfBA2LNsrpgU4mFIwvHMV9EYZgTc1fNJVYaWX5Qlny0

ZADANIE do wykonania 

 1. Powtórzy 5 warunków dobrej spowiedzi i ułożyć kolejność

     2. Odpowiedzieć na pytanie:

 1. kim był Zacheusz i co powiedział, gdy Jezus był w jego domu
 2. do czego namawiał diabeł Jezusa  i jak Jezus reagował (Trzy pokusy)

Do piątku 27 marca br. streszczenie przesłać na email parafialne: ploty@diecezjazg.pl – Tytuł – streszczenie filmu- i warunki dobrej spowiedzi napisać

================

KLASA PIERWSZA

Do  oglądania filmiki religijne:

Św. Faustyna – z serii „Aureola – od Stanisława do Karola” – film nie tylko dla dzieci… https://youtu.be/WJ9c0lJPCRQ

2.

3.  https://www.youtube.com/watch?v=1am0QL7uv6M