Our News

Latest news from our blog

Katecheza dla klasy 6 i 8 i 5 – ZE Płoty

Katecheza dla klasy 6 i 8 i 5 – ZE Płoty

By Proboszcz on 2 kwietnia 2020 in Aktualności

ZE  Płoty –

KATECHEZA   KLASA  , szósta i ósma  i piąta –  2.04.20205. g. 8:00

Witam was bardzo serdecznie

Króluj nam Chryste ……

Najpierw sprawdzę obecność

Proszę  na moją komórkę parafialną o numerze  667-179-107  lub email : ploty@diecezjazg.pl – zgłosić się, i napisać swoje imię i nazwisko i słowo JESTEM –  macie na to 5 minut. – dziękuję za szybką odpowiedź.

Przechodzimy do dzisiejszego tematu:  WIELKANOC  – PUSTY GRÓB.             Jest to 60 katecheza z podręcznika dla klasy VIII  s.196.

Aby dobrze przeżyć Niedzielę Zmartwychwstania Pana Jezus należy  w skrócie omówić cały Wielki Tydzień, który rozpoczyna się Niedzielą Palmową.

Niedziela Palmowa przygotowuje nas  do świąt wielkanocnych.

Nazwa tej niedzieli pochodzi :

– od  pamiątki uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy – Ewangelia św. Matusza  rozdział 21 .

Ta część ma miejsc przed kościołem
EWANGELIA

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Mt 21, 1-11
 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida!

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

–  po odczytaniu Ewangelii celebrans poświęca  przyniesione gałązki palm. I następu uroczysta procesja do kościoła obrazują  to dwa filmiki:

Na Kurpiach w miejscowości Łysy https://niezalezna.pl/267617-niedziela-palmowa-na-kurpiach-obchodzi-sie-ja-wyjatkowo-wiara-tradycja-i-folklor-zdjecia

oraz na Wawelu  – https://www.youtube.com/watch?v=5B1ZHJH4WhI

 

W tym roku, ze względu na chorobę  koronowirusa i ograniczoną liczbę osób w kościele  uroczystego poświęcenia pal i procesji nie będzie.  Będzie można w niedzielę przyjść  do kościoła  do godziny 15:00 i taką palmę nabyć. Można też taką palmą zrobić samemu. Wystarczy kilka gałązek wierzbowych, kolorową wstążeczkę i palma gotowa. Taką palmę zrobił wasz kolega.

 

W krajach ciepłych palmy to pospolite drzewa, krzewy.

W naszych domach też możemy spotkać palmy w  doniczkach

     Materiał  na nasze palmy rośnie na mokradłach. 

 Więcej o Niedzieli Palmowej znajdziemy klikając link poniżej

https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/wiosenne/33-niedziela-palmowa.html

 

Obchodząc uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oddajemy Jezusowi cześć, jako Królowi całego świata.

Ponieważ w tym roku nie będziemy mogli wziąć udział w procesji z palmami w Niedzielę Palmową ze względu na trwającą chorobę koronowirusa,

zachęcam Was do oglądania  Niedzieli Palmowej w transmisji telewizyjnej w najbliższą niedzielę.

Poproście waszych rodziców, aby wam włączyli transmisję telewizyjną, Kiedy – znajdźcie w Programie RTV

 

ZADANIE  do przysłania na koniec katechezy sms lub emailem adres podałem na początku katechezy

1.

Do jakiego miasta wjeżdżał Jezus i na czym

  1. Z czego robi się palmy u nas

 

WIELKI CZWARTEK

Miejsce  ostatniej wieczerzy  Pana Jezusa z uczniami  to wieczornik, czyli taka duża sala,  która została przez uczniów  przygotowana do spożycia PASCHY. Filmik

https://liturgia.wiara.pl/doc/419302.Sladami-Jezusa-Wieczernik

Proszę przeczytać fragment Ewangelii według św. Mateusza  rozdział 26  od wiersza 17…

Jezus ustanawia sakrament kapłaństwa  i sakrament eucharystii  a słowa które On wypowiedział są j we mszy  św. najważniejsze.

Każda msza św. jest ofiarą Jezusa na krzyżu która dokonuje się w sposób bezkrwawy , dla naszego zbawienia. Dlatego poprzez udział we mszy św. oddajemy chwałę Bogu i wypraszamy łaskę zbawienia czyli nieba.

Msza sw. w niedzielę i święta powinna być w centrum naszego życia religijnego. Mówią o tym przykazania Boże i kościele – powtórzyć sobie  zwłaszcza kościelne.

W obecnych czasach ze względu na panującą chorobę, która rozprzestrzenia się przez kontakty z ludźmi  i poprzez ograniczenia spotkań  między sobą – zarządzenie  władz państwowych i kościelnych  biskupi udzielają dyspensy od osobistego uczestnictwa we mszy św. w kościele w niedzielę. Co to oznacza? Oznacza to to, że w niedzielę nie muszę iść do kościoła na mszę św. ale mam obowiązek wysłuchać transmisji mszy św. w radiu czy telewizji, czy Internecie nie zajmując się niczym innym.  Wygląda to tak jakbym bym w kościele.. Transmisje mszy św. w RTV znajdziemy w programach i na stronie parafialnej. Jeżeli ktoś nie wysłucha mszy św. w radiu czy telewizji w niedzielę – nie spełnia warunku dyspensy i popełnia grzech opuszczenia mszy św. w niedzielę . A z tego trzeba się spowiadać.- nie byłem na mszy św.  w niedzielę.

Mszę św. może odprawiać kapłan ważnie wyświęcony przez biskupa po sześcioletnim przygotowaniu w Seminarium.

Każdy chrześcijanin powinien modlić się  o nowe powołania kapłańskie.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielkanoc – omówimy na następnej katechezie

Kończymy naszego spotkanie.

Dziękuję,  za waszą cierpliwość

ZADANIE

1. Co to jest wieczernik?

2. co to jest msza św.?

Proszę szybko napisać sms nr tel. 667-179-107 lub ploty@diecezjazg.pl

Pomodlimy się o powołania kapłańskie do naszego Seminarium.

Wstaniemy – Ojcze nasz…

Na zakończenie katechezy udzielę wam błogosławieństwa: Niech was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch święty. Amen

Króluj nam Chryste…

========================

Płoty, 2 kwietnia 2020r. g. 8:50

Dziękuję Wam za wspólny spędzony czas.

Pozdrawiam  całą Wasza Rodzinkę i życzę zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Szczęść Boże

ks. Antoni Łatka