Our News

Latest news from our blog

Niedziela Palmowa 2020r.

Niedziela Palmowa 2020r.

By Proboszcz on 4 kwietnia 2020 in Ogłoszenia

 1. W dniu dzisiejszym 14 kwietnia 2019r.: poświęcenie palm na wszystkich mszach św.

O g. 8:00; 10:00; 12:00 –

– palmy rozprowadza Parafialny Zespół Caritas, zachęcam do nabywania.

– poświęcenie palm na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

– Gorzkie Żale o g. 16:00

– o g. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego o ustanie pandemii koronowirusa

– spowiadać  będę  po Koronce do g. 16:00

– będzie można w tym czasie wejść do kościoła, nabyć poświęconą palmę i wyspowiadać się

– przypominam o   limicie 5 osób w kościele i zachowanie zalecanej odległości od siebie

 1. Wszystkie nabożeństwa będą o g. 18:00 –  do W.Soboty włącznie  tylko 5 osób

-WIELKANOC – Zmartwychwstanie Jezusa rezurekcja o g. 7.00  do 50 osób w kościele

Msze św. o g. 10:00 i 12:00 –

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  –  msze św. o g. 8:00, 10:00, 12:00 – w czasy mszy św. ofiary złożone na tace przeznaczone będą na uczelnie katolickie KUL, Instytut Filozoficzno-Teologiczny

 1. 4. Okazja do spowiedzi codziennie według wyznaczonych godzin na poszczególne dni tygodnia. W W Poniedziałek, W.Wtorek, W.Środę   17:00 – 18:00 . W kościele nie może być więcej jak 5 osób. Osoby, które się wyspowiadały mogą przyjąć komunię św. i iść do domu. Zachowujemy zalecany odstęp.
 2. Na święta odnawiamy przydrożne krzyże, kapliczki,
 3. W tym roku nie przygotowujemy  Ciemnicy i Grobu
 4. 7. Bóg zapłać za złożone ofiary i wszelkie wpłaty na konto bankowe parafialne
 5. Są jeszcze do nabycia świece na stół wielkanocny 15zł.
 6. Polecam prasę katolicką
 7. Przypominam w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – jeden posiłek do syta

https://zdrowie.tvn.pl/a/co-to-jest-post-scisly-i-kiedy-obowiazuje-co-mozna-jesc-podczas-postu

 1. 11. W zawiązku z trwającą pandemia choroby i odpowiednimi zarządzeniami Wielki Tydzień i Triduum Paschalne i Wielkanoc dostosowujemy do zaleceń diecezjalnych:.

PARAFIALNE   KONTKO   BANKOWE

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Bolesnej w Płotach, ul. Leśna 16 , 66-016 Czerwieńsk

Nr rachunku: 76 1090 2532 0000 0001 7887

Bóg zapłać za każą wpłaconą ofiarę. Proszę dopisać na jaki cel  jest wpłata.

remont, tace niedzielne, sprzątanie, Seminarium, kwiaty, pogorzelców, inna

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego i zdrowia na ten Wielki Tydzień

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, dnia 05 kwietnia 2020r.

 ==================================================

ZARZĄDZENIE KURIALNE  NA WIELKI TYDZIEŃ

 1. Święte Triduum Paschalne
 2. Celebracje Triduum Paschalnego pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego sprawowane w kościele seminaryjnym w Paradyżu transmitowane będą o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.
 3. W parafiach Triduum Paschalne celebruje się tylko raz, bez możliwości powtórnego sprawowania (przyjęte wcześniej intencje mszalne w kościołach filialnych należy przełożyć na inny termin).
 4. Liturgię należy sprawować w kościele parafialnym, chyba że okoliczności przemawiają za wybraniem innego kościoła.
 5. Zachęca się do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów parafianom, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.
 6. Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej (9 kwietnia) – tylko 5 osób

PŁOTY – G. 18:00, adoracja do g. 21:00, okazja do spowiedzi

 1. Wyjątkowo w tym dniu, gdy nie ma możliwości koncelebracji, udziela się wszystkim księżom zezwolenia na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu w kościele czy kaplicy, a jeśli to będzie niemożliwe – w innym odpowiednim miejscu.
 2. W kościele nie przygotowuje się ołtarza adoracji, czyli tzw. ciemnicy.
 3. Podczas Mszy św. omija się obrzęd obmycia nóg.
 4. Po komunii Najświętszy Sakrament umieszcza się w tabernakulum, tak jak czyni się to zwykle w ciągu roku w czasie Mszy św.
 5. Po puryfikacji naczyń, ostatnim obrzędem jest odmówienie modlitwy po komunii.
 6. Nie udziela się błogosławieństwa; po oddaniu czci ołtarzowi, powraca się do zakrystii.
 7. Po zakończeniu celebracji ołtarz należy obnażyć.
 8. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła, a w świątyni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.
 9. Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej (10 kwietnia)

PŁOTY O G. 18:00  – obowiązuje post ścisły.

Adoracja od 9:00 – 12:00  po nabożeństwie  do g. 21:00;

O g. 15:00 Droga Krzyżowa, o  okazja do spowiedzi od 9:00-10:00; 17:00 18:00, po nabożeństwie

 1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła i w świątyni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.
 2. W kościele należy zrezygnować z budowy Grobu Pańskiego.
 3. Podczas liturgii w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii (tekst modlitwy w załączniku).
 4. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.
 5. Pozostali uczestnicy liturgii cześć Krzyżowi oddają przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
 6. Na zakończenie liturgii po komunii puszkę z Najświętszym Sakramentem umieszcza się w tabernakulum.
 7. Po skończonych obrzędach obnaża się ołtarz, pozostaje jednak Krzyż i cztery świeczniki do adoracji; zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

jedno wejście i w świątyni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

VII. Wielka Sobota (11 kwietnia)

– PŁOTY  O G. 18:00

Adoracja: 9:00 -12:00;  15:00 – 17:00, po nabożeństwie do g. 21:00

Okazja do spowiedzi:  9:00 – 10:00; 15:16:00; 17:30 – 18:00; 19:00 – 19:30

 1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła i w świątyni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.
 2. W parafiach nie wolno organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny; w tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej; przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba; tekst Niedziela Zmartwychwstania – Śniadanie wielkanocne w rodzinie znajduje się w załączniku.

VIII. Niedziela Wielkanocna – Wigilia Paschalna w Wielką Noc (11 kwietnia) – PŁOTY – G. 18:00

 1. Wigilię Paschalną należy rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00 zwykłym wyjściem z zakrystii.
 2. Na początku pomija się rozpalenie ogniska; zamiast tego zapala się świecę inną niż paschał.
 3. Liturgię rozpoczyna się przy wyjściu z zakrystii lub w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale jak zwykle.
 4. Następnie należy zapalić paschał, jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa”, zapalić wszystkie światła w kościele i wygłosić Orędzie Wielkanocne.
 5. Nie należy zmniejszać liczby czytań przewidzianych przez lekcjonarz.
 6. W czasie liturgii chrzcielnej pomija się poświęcenie wody i pokropienie wiernych, a odnawia się tylko przyrzeczenia chrzcielne.
 7. Odmawia się modlitwę wiernych.
 8. Nie udziela się komunii pod dwiema postaciami.
 9. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządza się procesji rezurekcyjnej.
 10. Po liturgii śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny (Regina coeli), następnie zaleca się dodać suplikacje; podobnie czyni się przez cały okres wielkanocny.
 11. Niedziela Wielkanocna – Msze św. w dzień (12 kwietnia) – dopuszczalne 50 osób.

PŁOTY– O G. 7:00 MSZA ŚW. REZUREKCYJNA  bez procesji –  i msze o g. 10:00 i 12:00

Jeśli nie zmieni się dotychczasowy stan rzeczy, Msze św. należy odprawiać według ustalonego porządku z zachowaniem aktualnych rozporządzeń na czas stanu epidemii.

 1. Robert Patro

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

==============================================

Niedziela Zmartwychwstania
Śniadanie wielkanocne w rodzinie

Tegoroczne śniadanie wielkanocne, spożywane w czasie epidemii, będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę.

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja

Następnie prowadzący mówi:

 1. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

CZYTANIE EWANGELII

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10)

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Oto słowo Pańskie.

 1. Chwała Tobie, Chryste.
  1. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
   W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
   P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
   W. Módl się za nami do Boga, Alleluja!
  2. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
   W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

   1. Uczniowie poznali Pana. Alleluja
   2. Przy łamaniu chleba. Alleluja.
    • Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy…
    • Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.
    • Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.
    • Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
    • Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.
    • Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.
     1. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.KATECHEZA DOMOWA

      Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe treści.

      Pascha w czasie epidemii

      Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Zaczyna się już w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąże się z kolei z Mszą św. rezurekcyjną, po której w rodzinnym gronie spożywa się wielkanocne śniadanie. To wyraz radości z obecności Pana, który w dzień swego Zmartwychwstania przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.

      W tym roku święta wielkanocne są wyjątkowe. Ze względu na panującą w świecie i w naszej ojczyźnie epidemię, nie mogliśmy spotkać się na paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyć w rezurekcji ani nawet w sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kościele. Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę i pokonał śmierć! On chce przychodzić do nas tak, jak przyszedł do Żydów, którzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich domach w noc wyjścia z niewoli egipskiej (zob. Wj 12,3). Chrystus już tam był obecny w znaku spożywanego paschalnego baranka, którego krew ratowała Izraelitów przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem (zob. Wj 12, 23). A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku uczniów (zob. Łk 24,35-48). Dziś możemy jakby łatwiej odnaleźć się w tych obrazach. Dziś Chrystus Zmartwychwstały chce przychodzić do naszych domów. Świętujmy więc naszą Paschę. Niech anioł śmierci zabija w każdym z nas wewnętrznego, grzesznego „starego człowieka”, który chciałby żyć tak, jakby Boga nie było (zob. Kol 3, 5-17). Niech Krew Chrystusa, Baranka Bożego przez wiarę ocala nas od śmierci wiecznej (zob. Ef 1,7; Ef 2,13; 1 P 1,19). Bo Chrystus jest! On zmartwychwstał i żyje! A kto wierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki (por. Łk 11, 25-26).

      Spożywając wielkanocne śniadanie, pamiętamy o słowach św. Pawła Apostoła, który pisał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) i miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa.

      Symbolika polskiej święconki

      Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym Testamencie, podczas ucieczki z Egiptu, Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią spożytego baranka. W Nowym Testamencie Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary.

      Jajko – starożytny symbol nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.

      Chleb – symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”, i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, o który prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”.

      Wędlina – symbol baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto Paschy.

      Ciasto – jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

      Chrzan – ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania.

      Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”.

      MODLITWY

      Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi:

    1. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
    2. Ojcze nasz…

     MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM

    Prowadzący mówi:

    1. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
    2. Amen.

      ŻYCZENIA

    Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami.

    1. Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34).

    Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.

    MODLITWA PO POSIŁKU

    Po posiłku prowadzący mówi:

   1. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
   2. Amen. Alleluja.

   Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba”

  1. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
  2. Amen.