Dzień: 2020-04-16

Sprawa Pierwszej Komunii św. w 202r.

By Proboszcz on 16 kwietnia 2020 in Bez kategorii

KURIA BISKUPIA

w Zielonej Górze

2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego z dnia 26 marca br., biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, wszystkie uroczystości pierwszokomunijne (grupowe i indywidualne) w diecezji zostały odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół.

Z Chrystusowym pozdrowieniem.

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

===================

Drodzy Rodzice

Przekazuje decyzję naszego biskupa Tadeusza Lityńskiego. Bardzo Was proszę o mi Waszych nr telefonów komórkowych i adresów poczty elektronicznej na parafialna skrzynkę elektroniczną: ploty@diecezjazg.pl   lub sms 667-179-107, dotyczy to zwłaszcza tych, którzy nie udostępnili mi  nr telefonów i swoich emalii.

Choć termin komunii nie jest znany, to chcę raz w tygodniu przeprowadzić katechezę przygotowawczą Waszych dzieci. Dlatego potrzebny  jest mi  kontakt z Wami.

Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które chodzą do szkoły poza  naszą parafią: Czerwieńsk,  Zielona Góra,  ZGóra- Przylep, inne.

Oczekuję na Wasze zgłoszenia do soboty 18 kwietnia 2020r.

Z Chrystusowym pozdrowieniem.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 16.04.2020r.

Katecheza klas 6 i 8 ZE Płoty – 16.04.2020r

By Proboszcz on 16 kwietnia 2020 in Aktualności

Godzina 8:00

Króluj nam Chryste… Alleluja

Witam Was bardzo serdecznie i zachęcam dzisiaj do zastanowienia się nad wartością mszy św. w moim życiu. zwłaszcza w dzisiejszych czasach  pandemii choroby paraliżującej nasze życie.

Pozdrawiam rodziny Wasze.

Dobrze, że jesteście

ks. Antoni Łatka

========================

Ploty, godzina 8:45

Pozdrawiam Was i dziękuję za obecność.

Oczekuje Wasze odpowiedzi na pytania do 21 kwietnia br.

Uczymy się na pamieć dwie  pieśni wielkanocne po dwie zwrotki : OTRZYJCIE ŁZY PŁACZĄCE, ZWYCIĘZCA ŚMIERCI

Alleluja, Jezus żyje.

Króluj nam Chryste.

Ks. Antoni Łatka

 

Katecheza dla klas 6 i 8 – 16.04.2020r. ZE Płoty

By Proboszcz on 16 kwietnia 2020 in Aktualności

Płoty – 16 kwietnia 2020r – czwartek g. 8:00

Witam Was bardzo serdecznie. Króluj nam Chryste…

sms na nr tel 669-179-107 proszę dać znać, ze jesteście

Dziękuję –

KATECHEZA  KLASY  6 I 8

Temat nr 31 OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W LITURGII –

Pomoce: podręcznik do religii dla klasy 8 SP

Pismo św., – Biblia Tysiąclecia

  1. Wielki Czwartek

– Pan Jezus spożywa z uczniami Paschę – Paschę Żydzi spożywali na pamiątkę wyjścia z Egiptu – domu niewoli

Ceremonia spożywania paschy – – czytanie z Księgi Wyjścia

Słowa Jezusa przy stole –  Ewangelia św Jan, św. Łukasza

Jezus ze swoimi uczniami w Wieczerniku 

HISTORIA

Pascha u Izraelitów 

Czytanie z Księgi Wyjścia
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:

„Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami.

Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”».

Oto słowo Boże.

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana – J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

ś2.. Łukasz

14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 15 Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. 16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni3 w królestwie Bożym».
17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; 18 albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».

Ustanowienie Eucharystii4
19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze5 we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

Przez ponad dwa tysiące lat – ofiara Jezusa złożona na krzyżu dla naszego zbawienia dokonuje się w każdej mszy św. w sposób bezkrwawy.

Na słowa celebransa chleb – biały opłatek – staje się ciałem Chrystusa, wino Krwią Chrystusa

Jezus powiedział JA JESTEM CHLEBEM ŻYWYM KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA, KOTO POZYWA TEN CHLEB MA ŻYCIE WIECZNE.

Dlatego msza św. jest najważniejszy nabożeństwem u chrześcijan. Początkowo sprawowano ją w domach a nazywano: pamiątką Pana, łamanie chleba,wieczerzą Pańska, eucharystią – czyli dziękczynieniem

W czasie prześladowań chrześcijan sprawowano ją w  katakumbach, czyli pod ziemią  w podziemnych cmentarzach. Dopiero na początku czwartego wieku, kiedy chrześcijaństwo uważano za religię  dopuszczalną, zaczęto budować kościoły i to trwa po dzień dzisiejszy.

Msza św. w nauczaniu Kościoła jest najważniejszą czynnością liturgiczną i składa się z dwu część

  1. Liturgii słowa od początku do wyznania wiary

– czytanie słowa Bożego

– kazanie

– wyznanie wiary

  1. Liturgii eucharystycznej od ofiarowania do błogosławieństwa celebransa

– złożenie darów

– PRZEISTOCZENIE – chleb w Ciało PJ, wino w Krew PJ

-błogosławieństwo i rozesłanie

DOKUMENTY KOŚCIOŁA

Jezus powiedział ;JA JESTEM Z WAMI PO WSZYSTKIE DNI AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA

Cuda eucharystyczna

https://misyjne.pl/8-cudow-eucharystycznych-ktore-wydarzyly-sie-w-polsce/

Po czym poznać, że w kościele znajduje się Jezus w Najświętszym Sakramencie  po lampce wiecznej – czerwona. nad tabernakulum .Tak wygląda w naszym kościele.

Uczestnictwo chrześcijanina we mszy św. jest obowiązkowe w niedziele i święta. Mówią o tym przykazanie Boże  pierwsze i przykazanie kościelne – pierwsze.

Msza św. koncelebrowana – to msza w której odprawia kilku kapłanów

Kto nie uczestniczy we mszy św. w niedzielę i święta z lenistwa – popełnia grzech ciężki, traci łaskę Bożą – prawo do nieba i musi się z tego spowiadać.  Są jednak wyjątki usprawiedliwiające opuszczenie mszy św.: choroba, opieka na chorym, opieka nad małym dzieckiem inna bardzo ważna przyczyna.

Obecnie w skutek pandemii choroby koronowirusa uczestnictwo we mszy św. w niedziele i święta jest utrudnione. W kościele na mszy św. może być tylko 5 osób. Dlatego  Papież , biskupi udzielili wiernym dyspensę – czyli zwolnili – ze msz św. fizycznie, ale zachęcili do uczestnictwa we mszy sw. w domu przez transmisje radiowe i telewizyjne i Internetowe

Dzisiaj  wiele parafii wykorzystuje możliwość transmisji mszy św. ze swoich kościołów przez Internet, na YouTube , czy Googlach

Ja prawidłowo uczestniczyć we mszy św. pokazuje krótki filmik

https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY&list=RDvn-LUEWv7jM&index=4

ZAPAMIĘTAJ

ZADANIE DOMOWE

  1. Gdzie Jezus spożył z uczniami Paschę?
  2. Wymień części mszy św.
  3. Wymień 3 z 8 miejscowości w Polsce cudu eucharystycznego
  4. Kto jest zwolniony ze mszy św. niedzielnej i świątecznej?

Zadanie proszę wykonać do  21 kwietnia br. – wtorek –  przesłać na  parafialny adres  elektroniczny   ploty@diecezjazg.pl  lub , sms nr tel. 667-179-107

Pozdrawiam mile Was wszystkich i życzę dobrego zdrowia.

Króluj nam Chryste – Alleluja

ks. Antoni Łatka

===========================

Godzina 8:00

Króluj nam Chryste… Alleluja

Witam Was bardzo serdecznie i zachęcam dzisiaj do zastanowienia się nad wartością mszy św. w moim życiu. zwłaszcza w dzisiejszych czasach  pandemii choroby paraliżującej nasze życie.

Pozdrawiam rodziny Wasze.

Dobrze, że jesteście

ks. Antoni Łatka

========================

Płoty, godzina 8:45

Pozdrawiam Was i dziękuję za obecność.

Oczekuje Wasze odpowiedzi na pytania do 21 kwietnia br.

Uczymy się na pamieć dwie  pieśni wielkanocne po dwie zwrotki : OTRZYJCIE ŁZY PŁACZĄCE, ZWYCIĘZCA ŚMIERCI

Alleluja, Jezus żyje.

Króluj nam Chryste.

Ks. Antoni Łatka