Our News

Latest news from our blog

Sprawa Pierwszej Komunii św. w 202r.

Sprawa Pierwszej Komunii św. w 202r.

By Proboszcz on 16 kwietnia 2020 in Bez kategorii

KURIA BISKUPIA

w Zielonej Górze

2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego z dnia 26 marca br., biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, wszystkie uroczystości pierwszokomunijne (grupowe i indywidualne) w diecezji zostały odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół.

Z Chrystusowym pozdrowieniem.

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

===================

Drodzy Rodzice

Przekazuje decyzję naszego biskupa Tadeusza Lityńskiego. Bardzo Was proszę o mi Waszych nr telefonów komórkowych i adresów poczty elektronicznej na parafialna skrzynkę elektroniczną: ploty@diecezjazg.pl   lub sms 667-179-107, dotyczy to zwłaszcza tych, którzy nie udostępnili mi  nr telefonów i swoich emalii.

Choć termin komunii nie jest znany, to chcę raz w tygodniu przeprowadzić katechezę przygotowawczą Waszych dzieci. Dlatego potrzebny  jest mi  kontakt z Wami.

Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które chodzą do szkoły poza  naszą parafią: Czerwieńsk,  Zielona Góra,  ZGóra- Przylep, inne.

Oczekuję na Wasze zgłoszenia do soboty 18 kwietnia 2020r.

Z Chrystusowym pozdrowieniem.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 16.04.2020r.