Dzień: 29 kwietnia 2020

KOMUNIKAT do Rodziców w sprawie katechezy dzieci w ZE Płoty w czasie pandemii

By Proboszcz on 29 kwietnia 2020 in Komunikaty

 1. DO RODZICÓW.
  1. Nie wiemy, kiedy wrócimy do szkoły, dlatego obowiązują nas nauczycieli i uczniów lekcje- nauczanie  interaktywne – zgodnie z zarządzeniem ministra.
  2. Katechezy dla dzieci klas pierwszych trwają na odległość już od 14 tygodnia 2020r. czyli zgodnie z zarządzeniem ministra i  dyrekcji czyli  od 26 marca 2020r.
  3. Religia została umieszczona w szkolnym PLANIE LEKCJI – od tego czasu w oznaczonych godzinach mam spotykam się z dziećmi. Te dzieci, które nie mogą być aktywne w oznaczonej godzinie mogą katechezę odtworzyć w innym  dogodnym czasie. Nikt z zadeklarowanych na lekcje religii uczniów przez rodziców, nie jest zwolniony z katechezy.
  4. Obecna sytuacja pandemii nikogo z uczniów nie zwalnia  z zajęć szkolnych. Lekcje są prowadzone  w sposób interaktywny, według PLANU LEKCJI.
  5. Wszystkie materiały dotyczące tematów lekcyjnych zostały umieszczone na naszej parafialnej stronie internetowej: www.parafiaploty.pl  lub na Facebooku PARAFIA PŁOTY
  6. Rodzice byli powiadamiani sms o mającej się odbyć katechezie, a take informacje o katechezie podawane były także  na internetowej stronie parafialnej w OGŁOSZENIACH – proszę sprawdzić.
  7. Dzieci miały się zapoznać z  katechetyczną jednostką lekcyjną – oczywiście z pomocą rodzica, czy opiekuna, dotyczy zwłaszcza w niższych klasach.
  8. Na zdane zadania domowe dzieci miały swoje prace przesyłać na emalia parafialnego: ploty@diecezjazg.pl do końca tygodnia, chyba że podany był inny termin.
  9. Dostępny by również kontakt  ze mną proboszczem i katechetą  telefonicznie nr kom: 667-179-107, na Facebooku PARAFIA  PŁOTY – mamy swoją grupę katechetyczną
  10. Prace dzieci podlegają ocenie z godnie z przyjętymi  przez szkolę kryteriami
  11. Brak kontaktu ucznia ze mną i brak zadań domowych może być przyczyną problemów na koniec roku – taki uczeń na świadectwie  nie otrzyma stopnia z religii  w następnej klasie będzie musiał zdawać egzamin  na początku nowego roku szkolnego zgodnie ze Statutem Szkoły.
  12. Listę uczniów z którymi nie mam kontaktu, przekazałem wychowawczyniom.
  13. Oceny z dotychczasowych prac domowych uczniów, które zostały mi przysłane   przekazałem wychowawcom do wpisu w Dzienniku Lekcyjnym
  14.  Proszę o jak najszybszy kontakt ze mną  Rodziców dzieci, z którymi nie mam jeszcze kontaktu. Nr tel. 667-179-107 lub email: ploty@diecezjazg.pl lub na Facebooku PARAFIA PŁOTY

Drodzy Rodzice  Jezus powiedział NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK, w procesie rozwoju człowieka ważną role odgrywa również wychowanie religijne, do którego zobowiązywaliście się dobrowolnie prosząc o chrzest swego dzieci, a w czasie udzielonego chrztu publicznie oświadczaliście, że JESTEŚMY ŚWIADOMI TEGO OBOWIĄZKU. Nic dodać nić ująć i to bierzecie na swoje sumienie. Życzę Wam, by dzieci Wasze były pociechą i Waszą przyszłością. Od  wychowania  waszego dziecka w przyszłości zależy los wielu. Nikt Was w wychowaniu dziecka  NIE ZASTĄPI. Jesteście pierwszymi nauczycielami i katechetami swoich dzieci. A my Wam w tym tylko pomagamy.

Pozdrawiam Was mile i modlę się codziennie , abyście dobrze wypełniali swoje obowiązki religijne  wobec swoich dzieci.

Ponieważ jest utrudniony udział Was i dzieci me mszy św. w kościele – ograniczona liczba osób, korzystając z dyspensy chciejcie korzystać z transmisji mszy św. w domu, Niech to będzie uroczysta godzina w odpowiednim stroju – świątecznym. Nie zaszkodzi co jakiś czas przyjść na msze św. do kościoła z dzieckiem. W Płotach msze św.  są odprawiane: w dni powszednie o g. 18:00, a w niedziele i święta o g. 8:00, 10:00, 12:00 -nieco wcześniej. Liczba osób 12.

Szczęść Boże

Antoni Łatka

proboszcz-katecheta

Płoty, dnia 27.04.2020r.

 

Jak przyjmować komunię św na rękę?

By Proboszcz on 29 kwietnia 2020 in Bez kategorii

KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ

Filmik – wyłącz reklamę

Przy udzielaniu Komunii Świętej do ust każdy kapłan kilka razy w roku spotyka sytuację, że Pan Jezus upada na ziemię. Patena czasem uchroni przed tym upadkiem, ale częściej nie uchroni. Przy udzielaniu Komunii Świętej na rękę nie spotkałem się jeszcze nigdy, aby Pan Jezus upadł na ziemię. Ponieważ film obudził niezwykłą troskę o drobinki chleba pozostające ewentualnie na ręku, należy dopowiedzieć, że Kościół o tym wie. Drobinki konsekrowanego chleba spadają nieustannie na ziemię i na ubranie ludzi, kiedy kapłan pokazuje konsekrowany chleb i mówi „Ciało Chrystusa”. Ten ruch ręką do góry i w dół sprawia, że drobinki spadają z chleba na ziemię i na ubranie ludzi. Kiedy w kościele jest mocne światło, widać to bardzo wyraźnie. To się dzieje codziennie i w każdym kościele. Kościół o tym wie. Właściwością chleba jest to, że jest kruchy i się kruszy. Ten nasz współczesny chleb, to raczej się pyli. Nie da się wszystkiego uzbierać przy łamaniu chleba i dzieleniu się nim. Ale to Bóg wymyślił, że przychodzi w chlebie, wiedząc, że chleb tak się kruszy. Gdyby Jezus chciał ochrony drobinek, to przyszedłby w jabłkach albo szynce, albo w czymś innym. Tymczasem to Bóg wybrał kruszący się chleb. Dlatego nie poprawiajmy Boga! A raczej próbujmy zrozumieć dlaczego tak zrobił. Bóg wybrał chleb wiedząc, że on się kruszy i nie jesteśmy w stanie wyzbierać wszystkich drobinek! Gdyby misją Kościoła była ochrona odrobinek chleba, to już dawno Kościół zabroniłby sprawowania Mszy św. oraz rozdawania Komunii przez starszych kapłanów, przez kapłanów niedowidzących, przez kapłanów, którym się trzęsą ręce. Już dawno Kościół zabroniłby sprawowania Mszy św. w plenerze oraz rozdawania Komunii na dworze. Nie wolno by było rozdawać Komunii bez dorosłego ministranta z pateną itd. A jednak ochrona drobinek chleba nie jest misją Kościoła! Jeśli ktoś tego nie umie przyjąć, a jednocześnie chce się wyleczyć z błędnego myślenia proponuję dwa lekarstwa: 1. Adorację pustej monstrancji. W każdej monstrancji są kruszynki konsekrowanego chleba. Adoruj więc Chrystusa w kruszynach chleba w pustej monstrancji. 2. Przyjmuj Komunię w mikroskopijnych kruszynach chleba. Tylko tak. Powiedz księdzu, że potrzebujesz wyleczyć swój chory sposób myślenia i żeby ci w tym pomógł. Możesz brać palcem z pateny. Bardzo szybko pojawią się w tobie wątpliwości, czy naprawdę przyjmujesz Jezusa. Otóż będziesz Go przyjmował naprawdę, ale nie będzie Ci to wystarczać. Bóg chce, abyśmy zajmowali się tym, że On nas karmi, że dotyka i uzdrawia. Tymczasem przesadne zajmowanie się okruszynkami czy pyłkami chleba niszczy świadomość tego, co Bóg w nas zamierzył. Autor filmu.