Dzień: 4 maja 2020

Katecheza klasy Pierwszej 04.04.20120 ZE Płoty

By Proboszcz on 4 maja 2020 in Bez kategorii

KATECHEZA  KLASA  PIERWSZA

Dnia 04 maja 2020r g. 11:40

Moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie.

Proszę – dajcie znać że jesteście: sms 66-179-107, ploty@diecezjazg.pl lub Facebooku PARAFIA PLOTY.

Rozpoczęliśmy piękny , pełen zieleni, kwiatów i głośnego śpiewu ptaków . W miesiąc tym w kościołach, przyrożnych  kapliczkach, przydrożnych krzyżach mają miejsce nabożeństwa majowe .

Co to są za nabożeństwa powiemy dzisiaj. Najpierw posłuchajcie pieśń i razem zaśpiewajmy

Chwalcie łąki umajone

https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E

https://www.youtube.com/watch?v=RIacLGAz_II

Temat naszej katechezy jest w naszym katechizmie nr 53  na stronie 108,  brzmi W MAJU ODDAJEMY CZEŚĆ MARYI, MATCE  JEZUSA.

Ta katecheza znajduje się również na płycie CD  dołączonej do podręcznika

Kto ma podręcznik ma też i płytę: proszę włożyć do komputera płytę CD i odnaleźć katechezę dzisiejszą szukajcie pod numerem 108, ja już to zrobiłem

Najpierw przeczytajcie krótką informacje o nabożeństwie majowym. To wszystko jest tam powiedziane

https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-majowe-znaczenie-i-tradycja,297657

Nabożeństwo majowe , jest nabożeństwo w którym oddajemy cześć Matce Bożej – Mamie Pana Jezusa przez:

– śpiewanie pieśni Maryjnych – jest ich bardzo dużo. Na  wyszukiwarce w komputerze PIEŚNI  MARYJNE  lub wejść na:

https://piesni-religijne.pl/piesni-maryjne/

http://piosenkireligijne.pl/piesni-maryjne/ 

– Litanię do Matki Bożej zwana Loretańską

Ludzie na całym świecie kochają Maryję. Artyści z całego świata na różne sposoby przedstawiają Maryję , są to:

– obrazy np. Matki Bożej Częstochowskie  – codziennie wieczorem o g. 20:00 w telewizji jest transmitowana msza św. z kaplicy na Jasnej Górze – poproście mamę aby wam włączyła TV, Matki Bożej Rokitniańskiej  – 

– figury – jak w katechizmie

– pieśni

– nabożeństwa https://www.youtube.com/watch?v=Q75-iUmzhAU  – piękne nabożeństwo z udziałem górali – widzimy kapliczki maryjne

  • budowę kościołów pod wezwaniem Maryi – noszą one nazwę sanktuarium Maryjne. Najbardziej znane W

Choć Matka Bożą ma różne nazwy: Częstochowska, Licheńska , Rokitniańska, Grodowiecka . To jest JEDNA I TA SAMA OSOBA Mama Pana Jezusa

Chciejmy i my włączyć się w wychwalanie  Mamy Pana Jezusa  przez:

– udział w nabożeństwie – w naszym kościele w Płotach to nabożeństwo jest codziennie o g. 17:30  do 31 maja br.- zapraszam

Poproście mamusię albo tatusia aby  was przywiózł do kościoła –z rodzicami zawsze możecie być w kościele

–  takie nabożeństwo możecie  odprawić w domu: na stole postawić obrazek  lub figurkę Matki Bożej, zaśpiewać pieśń, odmówić Litanie do Matki Bożej

ZADANIE DOMOWE

Proszę narysować kapliczkę z Matką Bożą wśród drzew, kwitnących  bzów czy innych krzewów  i przysłać rysunek pocztą elektroniczną na adres : ploty@diecezjazg.pl  do końca tego tygodnia

Nauczyć się na pamięć jeszcze  pieśni : CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE – 1,2  zwrotka, PO GÓRACH DOLINACH dwie zwrotki

Jest mi przykro: 

  • że . nie otrzymałem od was pracy domowej z ubiegłego tygodnia i z  minionych katechez, będę musiał wam postawić oceny niedostateczne. Oceny potrzebne będą do końcowej klasyfikacji i oceny na świadectwie. Oby nie było na końcu roku szkolnego niespodzianki. Nie ma prac domowych – nie ma ocen – nie będzie stopnia na świadectwie.
  • że,  niektórzy nie nawiązali kontakt ze mną – jest to obowiązek szkolny wpisana w PLAN LEKCJI , katecheza jest zawsze w poniedziałki o g. 11:40

Dziękuję Wam za obecność. I oczekuję prac domowych

Życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Mamy Pana Jezusa

Ks. Antoni Łatka

katecheta

 

Sprawa pierwszej komunii – ważne spotkanie.

By Proboszcz on 4 maja 2020 in Komunikaty

KURIA  DIECEZJALNA w Zielonej Górze – maj 2020r.

WYDZIAŁ  DUSZPASTERSKI

Dyrektor – Ks. Robert Patro.

  1. Grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są nadal odwołane.
  2. Możliwe jest przygotowanie i udzielanie dzieciom sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św. w formie indywidualnej – za zgodą proboszcza i na wyraźną prośbę rodziców oraz przy ich udziale. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się tylko w kościele z uwzględnieniem limitu osób i dystansu. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań i celebracji może rozciągnąć się nawet na okres wakacyjny. Do dnia 24 maja br. należy przekazać do Wydziału Duszpasterskiego informacje o ilości dzieci przystępujących w tym czasie do I Komunii św. oraz o formie ich przygotowania. Indywidualny program formacji powinien być opracowany przez proboszcz i katechetę dziecka musi zwierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej w formacji eucharystycznej dzieci w diecezji.  Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci. Powrót do wspólnotowego grupowego  sposobu przygotowania będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

W zawiązku z możliwością, jaka daje nam Kuria Diecezjalna zapraszam na spotkanie w tej sprawie Was Rodziców , zwłaszcza zainteresowanych taką formą komunii św.  dnia 6 maja br. – środa o godzinie 19:00. Spotkanie będzie miało miejsce w kościele.  Zostanie sporządzona lista dzieci i harmonogram uroczystości komunijnej dzieci. Komunia nie może być wcześniej jak w czerwcu. Rodzicie przygotowują planowane terminy komunii dziecka, które muszą być uzgodnione najpierw z proboszczem. Lista dzieci zostanie zamknięta 9 maja br.

Wszyscy rodzice do 16 maja br – sobota – dostarczą mi metryki chrztu z parafii, gdzie dziecko było chrzczone. Metryka chrztu dziecka, które było chrzczone w Płotach znajduje się w parafii ZG – Przylep.

Dzieci te, niezależnie do jakiej chodzą szkoły będą miały przygotowanie w kościele dwa razy w tygodniu i biorą udział we mszy  św.  tylko dla nich w niedziele o g. 16:00.

Początek rozpoczęcia formacji  9 maja br – niedziela g. 16:00.

Informacje proszę przekazać osobom zainteresowanym komunią św.

Szczęść Boże.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, dnia 04.05.2020r.