Our News

Latest news from our blog

Katecheza dla klas 5,6,8

Katecheza dla klas 5,6,8

By Proboszcz on 12 maja 2020 in Aktualności

 KATECHEZA DLA KLAS – 5, 6 , 8

Płoty, dnia 12-14.05.2020r.

KOMUNIKAT Proszę od czasu do czasu, a koniecznie pod koniec lekcji odświeżyć katechezę, gdyż mogą pojawić się nowe zadania czy materiały.

KATECHEZA O ŚW. JANIE PAWLE II

Witam was bardzo serdecznie  i ciepło . Kolejny raz spotykamy się nieco inaczej niż w szkole. Pozdrawiam wszystkich.

W związku z 100 rocznicą urodzin naszego kochanego papieża św. Jana Pawła II katecheza w całości będzie poświęcona wielkiemu Polakowi.

Do obejrzenia niech wam posłuż kilka filmików, w których mówią o Janie Pawle II naoczni świadkowie, którzy osobiście znali świętego z nim przebywali od początku Jego drogi życia, – kapłaństwa, biskupstwa czy papiestwa.

https://www.youtube.com/watch?v=7l47C-K7d2o&list=PLo1RBdbI0BSRAWAOlOCHGli4udt7BH4ua&index=6

/ przycisnąć CTRL i  kliknąć myszką łapkę/

ZADANIE DOMOWE – klasa 6 i 8

Proszę obejrzeć kilka filmików i jeden z nich streścić w formie  krótkiego życiorysu św.JPII podając tytuł filmu i

Mimo trwającej pandemii koronowirusa i ograniczonych kontaktów proszę się zastanowić i napisać :

– jak możemy w naszej parafii uczcić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II?

– może ktoś napisze wiersz – umieszczę go na stronie parafialnej

–  Papież Jan Paweł II – odbył 104 pielgrzymki po całym świecie – ile razy był w Polsce i czy odwiedził naszą diecezję Zielonogórsko-Gorzowską – kiedy i gdzie był?

  • ważnymi dokumentami papieskimi są ENCYKLIKI* – proszę wymienić dwie
  • Wymień 5 miast w Polsce, które odwiedził Jan Paweł II
  • św. Jan Paweł II ogłosił  polskich nowych 9 świętych – wymień  przynajmniej dwóch … oraz  25 błogosławionych – wymień przynajmniej  jednego.

Prace przysyłamy  do końca tygodnia,  na adres elektronicznej  poczty parafialnej: ploty@diecezjazg.pl  

* Encyklika (gr. ἐγκύκλιος okólnik, pismo wędrujące) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym. Za pierwszą encyklikę, w nowożytnym rozumieniu, należy uznać Ubi primum Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 roku.

Pan Jezus niech wam  błogosławi

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam Rodzinę

Ks. Antoni Łatka

katecheta