Our News

Latest news from our blog

Katecheza dla klasy: piątej, szóstej, ósmej

Katecheza dla klasy: piątej, szóstej, ósmej

By Proboszcz on 21 maja 2020 in Aktualności

KATECHEZA  DLA  KLASY PIĄTEJ I SZÓSTEJ I ÓSMEJ

Płoty – 21 maja 2020r.

Witam was bardzo serdecznie.

Króluj nam Chryste

P R Z Y P O M I N A M

–  do 19 maja powinny być przysłane do mnie PRACE DOMOWE, gdyż oceny z prac przekazuję wychowawczyni p.Katarzynie Zaremba. Przysłane po terminie będą miały obniżoną ocenę o jeden stopień.

– proszę zawsze  pod koniec lekcji odświeżyć  stronę internetową – może być dorzucony jakiś materiał czy zadanie

==============================

Co prawda kończy się miesiąc maj, ale nadal trwają nabożeństwa majowe  odprawiane w kościołach, kaplicach przydrożnych krzyżach czy w domach.

Przypominam, że w  naszym kościele parafialnym nabożeństwa majowe jest odprawiane codziennie o g. 17:30. Serdecznie zapraszam. Może was babcie weźmie do kościoła na  to nabożeństwo majowe. W Zagórzu  nabożeństwo majowe jest przy kapliczce o g. 19:00.

Temat: MAJ MIESIĄCEM MARYI

Główną część tego nabożeństwa majowego  stanowi LITANIA  LORETAŃSKA.

Dzisiaj właśnie tej Litanii , jej historii  zostanie poświęcona katecheza.

Proszę  nacisnąć wskaźnikiem myszki  2x  link w kolorze niebieskim . Ukaże się wam dzisiejsza katecheza.

HISTORIA LITANII  LORETAŃSKIEJ

ZADANIE  DOMOWE

1.Znak – ? – to zadanie domowe w formie krzyżówki.

2. Proszę wymienić

– miejsce i kraj, gdzie powstała Litania do MBożej

– sanktuaria Maryjne w Polsce i w naszej diecezji

Proszę krzyżówkę wypełnić i przysłać  w całości na adres ploty@diecezjazg.pl

To wszystko na dzień dzisiejszy.

Pozdrawiam Waszą całą rodzinkę i życzę błogosławieństwa Bożego

Szczęść Boże.

Ks. Antoni Łatka