Our News

Latest news from our blog

Katecheza klasy 2 i 3 – 26.05.2020

Katecheza klasy 2 i 3 – 26.05.2020

By Proboszcz on 25 maja 2020 in Aktualności

KATECHEZA  DLA  KLASY TRZECIEJ

Dnia 26 maja 2020r.

Temat Nr 38 s. 78 – JEZUS  USTANAWIA EUCHARYSTIĘ  – o mszy  św.

Msza św jako – ofiara Pana Jezusa za zbawienie świata

Pan Jezus zaprosił uczniów na wieczerze  paschalną- kolekcję do WIECZERNIKA – to  taka duża a sala z dużym stołem przy którym usiedli Jezus i 12  uczniów Pana Jezusa, zwanych Apostołami .

– wieczerza paschalna  to kolacja bardzo uroczysta jako spożywała rodzina żydowska raz do roku w okresie wiosennym na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu, domu-kraju niewoli.

– Wieczernik – to taki duży pokój gościnny, gdzie Pan Jezus spożywał – jadł kolekcję z swoimi uczniami

Co było na stole: specjalny chleb, mięso z baranka, różne przyprawy  ziołowe i i wino

To wydarzenie jest opisane w  Ewangelia  wg św. Mateusza

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Wyjawienie zdrajcy8

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».
Ustanowienie Eucharystii9

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza10, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»1130 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.

WIECZERNIK – dzisiaj – znajduje się w Jerozolimie – ja ks. proboszcz – tam byłem

Obrazek w katechizmie na stronie 78 przedstawia kolacje Pana Jezusa z uczniami

WYKONAJ   ZADANIA

Należy pomalować rysunki i dorysować brakującą rzecz w rękach Pana Jezusa

Należy w ramki  uzupełnić brakujący tekst.Narysuj księdza odprawiającego mszę św.

Wpisz w odpowiednie miejsca brakujące wyrazy

ZAPAMIĘTAJ

Msza sw. to  to pamiątka wieczerzy Pana Jezusa z apostołami w której Jezus ustanawia  – tajemnice naszej wiary, w czasie której pod wpływem słów BIERZCIE I JEDZCIE TO JEST CIAŁO MOJE … BIERZECIE I PIJCIE TO JEST KREW MOJA … TO CZYŃCIE NA MAJA PAMIATYKĘ –Pan Jezus staje się obecny jako żywy i prawdziwy pod postacią chleba i wina. Msza św. jest  krzyżową ofiara Pana Jezusa

KOMUNIA ŚW. – to przyjmowanie Pana Jezusa do swojego serca pod postacią chleba i wina

W komunii św. obecny jest Pan Jezus. My tego nie widzimy zmysłami oczu, ale zmysłem wiary – ja wierzę – że w komunii św. obecny jest prawdziwy Pan Jezus, który ofiarował swojemu Ojcu życie za zbawienie każdego człowieka.

Dlatego pierwszy raz przyjęcie Pana Jezusa w komunii św. jest tak bardzo uroczyste i wymaga od każdego z nas przygotowania.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam Rodzinę

Ks. Antoni Łatka