Our News

Latest news from our blog

Katecheza dla klasy 5.6.8 – 04.06.2020

Katecheza dla klasy 5.6.8 – 04.06.2020

By Proboszcz on 3 czerwca 2020 in Aktualności

Katecheza dla klasy 5, 6, 8

Ploty – 4.06.2020

Witam was bardzo serdecznie

Króluj nam Chryste

Temat dzisiejszy  związany jest ze mszą św. – eucharystią. Co wiem o mszy św.

Jak traktuję mszę św. W moim życiu

TEMAT KATECHEZY:

NA ILE MOGĘ ZBLIŻYĆ SIĘ DO BOGA? SAKRAMENT EUCHARYSTII

Pomoce: Pismo św. , katechizm dla dlasy 8 – temat nr 24

  1. Zobacz 4-minutową katechezę o Eucharystii i odpowiedz na pytania dotyczące tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo (3 mc –„Co to jest Eucharystia”. Czas: 4 minuty). Zapisz odpowiedzi.

W jaki sposób Chrystus obecny jest dziś w Komunii Świętej (Eucharystii)?

Jakie słowa Chrystus wypowiedział ustanawiając Eucharystię?

 

Dlaczego Jezus ustanowił Eucharystię?

 

  1. Przeczytaj fragment z Pisma Świętego podany w podręczniku dotyczący ustanowienia Eucharystii:
    Mk 26,17-19.26-29.
  2. Odpowiedz pisemnie na pytania.

 

– Z jakim zadaniem posłał Jezus uczniów w tym fragmencie?

 

 

– Jakie czynności wykonywał Jezus ustanawiając sakrament Eucharystii?

 

 

 

– Co oznacza słowo  PASCHA?

 

 

 

  1. W oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego ( tekst dostępny w internecie: http://www.katechizm.opoka.org.pl/ bądź w aplikacji na androida ) przeczytaj następujące punkty: 1391, 1392, 1393, 1394, 1395.

Następnie porównaj pokarm ziemski (materialny ) tj. codzienny posiłek  z pokarmem niebieskim (duchowym) tj. Komunia Św. Eucharystia. ( po 5 myśli do każdego pokarmu)

 

Pokarm ziemski:

 

Pokarm niebieski:

 

 

  1. Przeczytaj wypowiedź św. Jana Pawła II o „Głodzie Eucharystii”. https://prasa.wiara.pl/doc/513730.glod-eucharystii/3

 

Jan Paweł II napisał kiedyś, że głód Eucharystii jest znakiem potwierdzającym naszą wiarę w życie wieczne. „Przyjęcie Eucharystii – wyjaśniał ten wielki Duszpasterz – jest wejściem w głęboką komunię z Jezusem. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was (J 15,4). Ta relacja wewnętrznego trwania w sobie nawzajem pozwala nam antycypować w jakiś sposób niebo na ziemi. Czyż nie to jest największym pragnieniem człowieka? Czyż nie to było zamierzeniem Boga realizującego w dziejach swój plan zbawienia? Bóg sprawił, że serce człowieka odczuwa głód Jego słowa, głód, który zaspokoi tylko pełne zjednoczenie z Nim. Komunia eucharystyczna jest nam dana, byśmy sycili się Bogiem na tej ziemi w oczekiwaniu na pełne zaspokojenie w niebie”

(list apostolski Mane nobiscum Domine, 19).

Podkreśl w tym tekście :co oznacza głód Eucharystii w życiu chrześcijanina?

-Podkreśl w tym tekście : po co nam jest dana Komunia św. tu na ziemi wg. Ojca Świętego?

Odpowiedz na pytanie: Za Kim/czym tak naprawdę tęskni serce człowieka?

Nauczyć się pieśni: PANIE DOBRY JAK CHLEB : 1,2,3 zwrotka

  1. Zadanie domowe: do 7 czerwca do g. 16:00

Napisz w 5-6 zdaniach: Jak oceniasz dziś uczestnictwo polskich katolików we Mszy Św.? Czy rozumieją oni w czym uczestniczą? Czy chętnie biorą udział w  niedzielnej Eucharystii. Uzasadnij

WAŻNE  PRZYPOMNIENIE

Do 8 czerwca – mamy wystawić oceny końcowe.

Proszę przesłać zaległe prace do 7 czerwca br. – niedziela – do g. 16:00

Pozdrawiam serdecznie wszystkich

Szczęść Boże.

Ks. Anton Łatka