Dzień: 28 sierpnia 2020

Zaproszenie na mszę 1 września 2020 – nowy rok szkolny

By Proboszcz on 28 sierpnia 2020 in Aktualności

Czcigodni

Rodzice, Wychowawcy, Dzieci

Z dniem 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. Będzie to kolejny ważny rok pracy, współpracy i nauki w warunkach  trwającej pandemii.

Serdecznie zapraszam na mszę św. 1 września 2020r. – wtorek dla przypisanych do ZE Płoty –  na g. 10:00, a dla dzieci i młodzież uczącą się poza parafią  na g. 18:00 – do naszego kościoła parafialnego.

Bogu będziemy  dziękować za minione wakacje i prosić o opiekę, błogosławieństwo i dary Ducha św. na kolejny rok szkolny.

Rodzice klas pierwszych złożą pisemną Deklaracje – prośbę   o przyjęcie dziecka na katechezę. Taka  Deklarację jest ważna na wszystkie lata pobytu w szkole, chyba, że nastąpi zmiana decyzji, konieczna będzie nowa Deklaracja pisemna. Przypominam: Rodzice, prosząc o chrzest swego dziecka oświadczyli w kościele w czasie chrztu dziecka , że są świadomi obowiązku wychowania swego dziecka w wierze według nauki Kościoła. Wychowanie religijne jest ważne w całościowym rozwoju człowieka od lat najmłodszych.

Okazja do spowiedzi: od  wtorku  codziennie  w  g. 17:30 – 18:00. Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentów.

Wszystkich Was Bogu polecam w modlitwie.

Szczęść Boże.

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, 28 sierpnia 2020r.