Dzień: 2020-10-23

Sprawa przygotowania do 1 komunii św. i bierzmowania.

By Proboszcz on 23 października 2020 in Katechizacja

1 K O M I N I A   Ś W.

PRAWO KANONICZNE

Co mówi na ten temat Kodeks Prawa Kanoniczego:

Kan. 515

§ 1. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.

Kanon 102

§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym.

Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji, wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

===============================

Zgodnie z Prawem Kanonicznym  i zaleceniami naszej Kurii Diecezjalnej przygotowanie do 1 komunii św. i udzieleni komunii św. ma miejsce w parafii zamieszkania dziecka, które przygotowuje się do pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy św. (1 komunia) niezależnie do jakiej szkoły chodzi dziecko. Jest to tzw.. katecheza parafialna, której podlegają wszyscy przygotowujący się do sakramentów: 1 komunia, bierzmowanie, sakrament małżeństwa czy katechezy dla rodziców i chrzestnych. Katecheza parafialna integruje  parafian, którzy przez fakt zamieszkania czują się odpowiedzialni za swoją parafią biorą w niej czynny udział  (niedziela i świąteczna msza św. nabożeństwa) oraz  wspierają swoją parafię  poprze  swoje zaangażowanie  i składane ofiary na jej utrzymane i aktualne prace remontowe. W tym roku 2020 parafia potrzebuje ponad 100000zł na utrzymanie i wykonywane prace remontowe kościoła.  Obowiązkiem proboszcza jest wspieranie Parafian: duchowe odprawianie mszy za parafian 60 w ciągu roku, a także materialnie  parafian znajdujących się w biedzie. Parafia miejsca zamieszkania kandydata ma tu kluczowe znaczeni. A więc dzieci klas trzecich uczęszczające do szkół poza parafia w roku 2020/21  – np. w Zielonej Górze, czy Czerwieńsku przygotowują się do 1 komunii św. w swojej parafii – PŁOTY

Natomiast przyjęcie sakramentów może mieć miejsce o ile przemawiają za tym słuszne przyczyny w innej parafii po uprzednim przygotowaniu. Wtedy ksiądz proboszcz po stwierdzeniu, że dziecko jest przygotowane przez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, praktykach religijnych – udział w niedzielnej i świątecznej mszy św. różnych nabożeństwach: różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, rekolekcjach szkolnych – wielkopostnych, majowe może udzielić takiej zgody na komunię św. w innej parafii.

Argument rodziców, że dziecko chodzi do szkoły  poza parafią i chce iść z kolegami do 1 komunii św. nie ma uzasadnienia, gdyż często rodzice i dziecko nie mają  kontaktu z parafią na terenie, której znajduje się szkoła i przeważnie nie borą udziału w praktykach religijnych wymaganych od kandydata przygotowującemu się do przyjęcia sakramentu. Dotyczy to również kandydata przygotowującego się do bierzmowania. Praktyka tegorocznej 1 komunii w małych grypach  kilku osobowych z powodu koronowirusa potwierdziła, że dzieci często nie szli do  1 komunii św. z całą klasą ze względu na ograniczenia. Nie wiemy jak będzie wyglądał maj 2021r. Jak do tej pory nie ma optymistycznych prognoz.

Rodzice, którzy decydują się na 1 komunie dziecka poza parafia Płoty, zgłaszają się osobiście w kancelarii parafialnej  do końca października 2020 po uprzednim telefonicznym umówieniu się sms  667-179-107  – telefon parafialny lub pocztą elektroniczną: ploty@diecezjazg.pl   Różne informacje  na bieżąco  umieszczane są na  parafialnej stronie  internetowej; www.parafiaploty.pl – zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej.

W naszej diecezji dzieci komunijne  -klasa 3  i młodzież- kl. 7 i 8  powinni posiadać dzienniczki, które podpisują po mszy św. i nabożeństwach księża.

Szczęść Boże.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 23.10.2020r.