Our News

Latest news from our blog

Katecheza klas VIab i VII

By Proboszcz on 29 października 2020 in Katechizacja

Katecheza klas VI  i  VII – 29.10.2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus..

Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami  uroczystość Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada. Dzisiaj postawimy sobie pytanie : kto to jest święty?  i kto może nim być?

Temat : Każdy świętym może być

Taki duży taki mały może świętym być – Arka Noego

https://www.youtube.com/watch?v=FmRXTzX0ulg

Święci, to ludzie zbawieni, którzy są już w niebie.

Wśród świętych są:

– męczennicy np. św. Piotr , św. Andrzej – ponieśli  śmierć  męczeńską

Kolor szat liturgicznych – czerwony

– wyznawcy – św. Jadwiga Śląska, św. Teresa z Kalkuty – odznaczali się dobrym życiem

Kolor szat liturgicznych – biały

Różni młodzi święci w Polsce i na świecie.

https://view.genial.ly/5f983b87a536360d0def43ef/presentation-mlodzi-w-niebie-456

Od momentu chrztu świętego każdy chrześcijanin ma klucz do niebo – nazywamy to ŁASKĄ

Co robić, aby  kiedyś znaleźć się w niebie – domu  Ojca – Jezus powiedział:  zachowaj przykazania a w innym miejscu Jezu mówił: w domu mojego Ojca jest mieszkań wiele, ja idę je wam przygotować

Święty  Stanisław Kostka – żył w XVI wieku   1550-1568

Odszukaj św. Stanisława Kostki wśród wielu przedstawionych świętach.

Obejrzyj filmik o Nim.

Św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży polskiej.

Skąd czerpał siły na swojej życiowej drodze:

– modlitwy – komunii św.- częstego uczestniczenia we mszy św.

Kto był dla niego wzorem:  PAN JEZUS

Święty naszych czasów

Błogosławiony Carlo Acutis   1991-2006

https://www.youtube.com/watch?v=S_XG35coDTw

Święty Maksymilian, Maria Kolbe 1894-1941

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-14a.php3 ,

ROZWINIĘCIE TEMATU

Współczesny człowiek krzywi się na samą myśl o świętości. O świętości nie rozmawia się. Wstyd się przyznać do świętości. Tacy jesteśmy. Niewielu spośród nas otwarcie przyzna, że stara się w swoim życiu urzeczywistnić boski ideał. Już w Księdze Wyjścia Jahwe określił swoich czcicieli „królestwem kapłanów i ludem świętym” (19,6). Później, wielokroć mówił do swego ludu: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem Święty!” (Kpł 11,44). Wezwanie to powtórzył Jesus Chrystus: „Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie” (Mt 5,48).

Święty to człowiek doskonały. Dojrzały owoc ludzkiej egzystencji. I tu ważna uwaga: matura nie zapewnia tak rozumianej dojrzałości. Dojrzałość nie jest cenzurką – „szóstką” ze sprawowania – lecz pełnią człowieczeństwa. Święty to człowiek „pełnowymiarowy”. Ta miara nie jest dla wszystkich jednakowa, równa. Nie ma jednego wzorca w rodzaju tego z Sčvres. Święci są bardzo różni. Są starcy, ludzie w sile wieków, młodzieńcy i panny, dzieci. Każdy człowiek dojrzewa w swoim czasie.

Święty? Któż to taki?. Normalny człowiek żyjący w wielkiej przyjaźni z Panem Jezusem.

Co robić by zostać świętym?

– Jezus podpowiada „uczcie się ode mnie…”; „zachowaj przykazania…”

– trzeba być  blisko z Panem Jezusem, naśladować Go,  często przyjmować do swego serca.

Zagadki o świętych

https://view.genial.ly/5f9875978c7f9b0d14e884f8/?fbclid=IwAR1TfITTin8LZVeb9SMYeshoBu3ZXqAHUHt5skrpwynRcHgm69B78jmFRDY

ZADANIE  DOMOWE na dziś

  1. Co wiem o swoim Patronie? – napisać krótki życiorys – poszukam w Internecie – pomoc – https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/index.php3
  2. Wymień pięciu świętych Polski i trzech błogosławionych
  3. Co łączy tych świętych – krótko napisać

Szczęść Boże

Ks. Antoni Łatka