Dzień: 5 września 2021

Zgłoszenie dziecka do 1 komunii św. – ankieta

By Proboszcz on 5 września 2021 in Aktualności

Z G Ł O S Z E N I E  DO  I KOMUNII ŚW.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….

Parafia chrztu …………………………………………………………………………………….

potrzebna metryka chrztu z  parafii

Szkoła do której chodzi dziecko………………………………………………………….

Nazwisko i imię katechetki………………………………………………………………….

Kontaktowy nr telefonu ………………………………………………………….

Email……………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania  Ploty – ul………………………………………………………….

Zagórze nr  domu…………………

Zagłuszając nasze dziecko do 1 komunii św. zobowiązujemy się  czynnie włączyć  w przygotowanie dziecka do tak wielkiego religijnego  wydarzenia.

…………………………………………………………………………….

Podpis rodziców lub opiekuna

Płoty dnia …………………….. września 2021r.

/Wypełnioną ankietę proszę przynieść do kościoła  na spotkanie 4 lub 12 września br.