Our News

Latest news from our blog

Sakrament bierzmowania – przygotowanie kandydatów 2020-2021

Sakrament bierzmowania – przygotowanie kandydatów 2020-2021

By Proboszcz on 16 października 2021 in Aktualności

Do sakramentu bierzmowania młodzież przygotowuje się przez dwa lat.  Rozpoczyna się w klasie siódmej. Młodzież składa deklarację podpisaną prze rodzica i siebie na ręce księdza proboszcza.  Na  drugim spotkaniu formacyjnym w trzecią niedzielę miesiąca – 17 października – młodzież klas siódmych niezależnie do których chodzi szkoły otrzymuje  NIEZBĘNIK KANDYDATA DO BIERZMOWANIA , który będzie podpisywany przez księdza . Młodzież ma obowiązek uczestniczenia we mszy św. niedzielnej i świątecznej, spotkaniach formacyjnych raz w miesiącu, różnych nabożeństwach.

S P O T K A N I A   FORMACYJNE 

1 –  19 września – niedziela – g. 10:00

2 – 17 października – niedziela g. 10:00 – wręczenie indeksów

3 – 21 listopada – niedziela g. 10:00

4 – 19 grudnia – niedziela g. 10:00

Została zamknięta lista kandydatów do bierzmowania.

Życzę wszystkim darów Ducha św.

ks. Antoni Łatka

proboszcz