Our News

Latest news from our blog

Niedziela Trzydziesta – B – 2021r.

Niedziela Trzydziesta – B – 2021r.

By Proboszcz on 23 października 2021 in Ogłoszenia 2021

Jezus – „Co chcesz abym ci uczynił? Rabbuni abym przejrzał…”                                                                                

1.W dniu dzisiejszym –   msza św. o  8.00, 10.00;  12.00.

 • przypada kolejna niedziela misyjna pod hasłem „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).
 • Orędzie Papieża Franciszka
 • Modlitwą i ofiarą złożoną na tacę wspieramy dzieło misyjne Kościoła.
 •  o g. 10:00 – msza św. z udziałem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania grupa 1 – starsza
 1. W czwartek – 28.10. –obchodzi  imieniny obchodzi ks. bp Tadeusz Lityński, któremu życzymy dobrego zdrowia i obfitości łask Bożych i opieki św. Patrona. W rezydencji biskupiej osobiście złożę życzenia w imieniu własnym jak i Parafian, zapewniając o modlitwie.
 2. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam codziennie na różaniec na g.17.30.  Nabożeństwo różańcowe kończymy w 31.10.br. o g. 17:00 Przypominam słowa MB Fatimskiej skierowane do dzieci: „Odmawiajcie różaniec”. Kto jeszcze nie był na różańcu, jest okazja w tym ostatnim tygodniu.
 1. Dnia 1 listopada – poniedziałek – przypada doroczna uroczystość Wszystkich Świętych. Prośmy o szczególne wstawiennictwo do Boga naszych świętych, zwłaszcza Patronów. Czy znam historię swego świętego Patrona?
 • w Płotach  msza św. o 8.00, 10.00, 12:00
 • mszy św. na cmentarzu w Czerwiński o g. 14.00 ,

Jesteśmy proszeni o rozłożenie w czasie odwiedzin naszych zmarłych na cmentarzach.

 1. W Dzień Zadusznym msza św. o g.9:00 i  17.00
 2. W dniach 1-8 listopada można uzyskać ODPUST*, jeśli nawiedzą: kościół, cmentarz są w stanie łaski uświęcającej, pomodlą się w instancjach Ojca św., odmówią Wierzę, Ojcze nasz,. Odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia
 3. UWAGA – Od listopada  w dni powszechne msze św. o g. 17.00 – intencje mszalne  
 4. Modlimy się o ustanie pandemii
 5. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 6. Modlimy się za dzieci i młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentów świętych.
 7. Będzie można do pojemnika wystawionego przed wejściem do kościoła  składać wkłady do znicza ( można dołączyć intencje) pod figurką Matki Bożej, który będzie płonął codziennie 24h.
 1. Kartki wspominkowe wrzucamy do skrzynki lub na tacę. Wypominki będą czytane w dniach  2 – 21  listopada br. po mszy św. Można do WYPOMINKÓW dopisać datę i godzinę (niedziela) czytania wypominków. 
 2. Polecam prasę katolicką Niedzielę Gościa Niedzielnego.
 3. Przypominam o zakładaniu masek i dezynfekcji  rąk płynem przed wejściem do kościoła

* Odpust w Kościele Katolickim

http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html