Our News

Latest news from our blog

Spotkanie synodalne – 12.12.2021r.

Spotkanie synodalne – 12.12.2021r.

By Proboszcz on 11 grudnia 2021 in Komunikaty

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W PARAFII

listopad / grudzień 2021 r.

W każdej parafii należy zorganizować w dogodnym terminie (listopad lub grudzień 2021 r.) otwarte spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (Parafialnego Zespołu Synodalnego). Każdy, kto wyrazi takie pragnienie, powinien mieć możliwość udziału w parafialnym spotkaniu konsultacyjnym.

Proponowany przebieg parafialnego spotkania konsultacyjnego:

 • Część modlitewna (msza św. lub inna celebracja liturgiczna, np. nieszpory), albo nabożeństwo (np. adoracja Najśw. Sakramentu z przedłużonymi chwilami ciszy).
 • Wspólna refleksja w formie rozmowy duchowej na temat poniższych zagadnień. Wskazówki dotyczące przeprowadzenia rozmowy duchowej podano niżej.

Tematy do pracy w grupach

 1. TOWARZYSZE PODRÓŻY

Jakie grupy lub osoby w naszym Kościele lokalnym pozostają na marginesie?

 1. SŁUCHANIE

W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie, ci, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

 1. ZABIERANIE GŁOSU

Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym?

 1. CELEBROWANIE

Jak uczynić celebracje w naszym Kościele lokalnym miejscem większego zaangażowania wszystkich wiernych?

 1. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI

Co przeszkadza ochrzczonym w byciu świadkiem wiary we współczesnym świecie?

 1. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?

 1. EKUMENIZM

Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?

 1. WŁADZA I UCZESTNICTWO

Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

 1. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI

W jaki sposób wierni mogą być bardziej zaangażowani w procesy podejmowania decyzji w naszym Kościele lokalnym?

=========================================

Wskazania odnośnie przebiegu rozmowy duchowej

Animatorem prowadzącym rozmowę duchową jest proboszcz. Wspomaga go sekretarz, którego zadaniem jest zanotowanie owoców spotkania poprzez spisanie końcowej syntezy.

 1. Modlitwa Adsumus.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 1. Przedstawienie się uczestników (jeśli się nie znają).
 2. WYBÓR SEKRETARZA
 3. Przedstawienie programu spotkania i metody pracy.
 4. Indywidualna modlitewna refleksja w ciszy nad kwestiami do konsultacji.
 5. Dzielenie się owocami modlitwy. Każdy uczestnik zabiera głos, wskazując tylko dwa tematy jego zdaniem najistotniejsze i przedstawia krótkie uzasadnienie swego wyboru. Na tym etapie nie ma dyskusji między uczestnikami.
 6. Animator z pomocą sekretarza dokonuje wyboru dwóch tematów, które najczęściej się powtarzały lub najbardziej poruszyły uczestników.
 7. Chwila ciszy i modlitewnej refleksji nad wybranymi dwoma zagadnieniami. W jej trakcie każdy powinien postawić sobie następujące pytania:
  1. Jakie doświadczenia (osobiste i wspólnotowe, pozytywne i negatywne) przywołują wybrane tematy?
  2. Jakie przemyślenia wzbudzają?
  3. Co w związku z tym należy potwierdzić lub wzmocnić w praktyce duszpasterskiej? Co natomiast należy zmienić lub uzupełnić? Jakie postulaty sformułować?
  4. Jak można to przełożyć na konkretne kroki, które należałoby podjąć?
 8. W dalszej kolejności uczestnicy dzielą się owocami refleksji. Na tym etapie wymianie myśli może towarzyszyć dyskusja.
 9. W oparciu o pytania podane w punkcie 7. sekretarz redaguje pisemną syntezę zawierającą owoce spotkania. Uzupełnia ją z pomocą prowadzącego o odpowiedzi na następujące kwestie, które powinny wyłonić się w trakcie debaty: czy w tych naszych przemyśleniach jesteśmy zgodni, czy może raczej idą one w rozbieżnych kierunkach? Gdzie – naszym zdaniem – rozbrzmiewa w nich głos Ducha Świętego? Syntezę taką należy – przynajmniej w zarysie – przestawić uczestnikom spotkania na jego zakończenie.
 10. Spontaniczna modlitwa dziękczynna.

Pisemną syntezę zredagowaną przez sekretarza proboszcz przesyła do dziekana, który w kolejnym etapie konsultacji synodalnych (styczeń / luty) zorganizuje dekanalne spotkanie konsultacyjne z udziałem wszystkich duchownych dekanatu oraz osób świeckich reprezentujących wszystkie Parafialne Rady Duszpasterskie z całego dekanatu (po jednej osobie z każdej parafii). Jego celem będzie wypracowanie syntezy dekanalnej.