Our News

Latest news from our blog

Dzień Maryjny, ważne wydarzenie – 25 marca br.

Dzień Maryjny, ważne wydarzenie – 25 marca br.

By Proboszcz on 25 marca 2022 in Aktualności

Papież Franciszek dzisiaj w uroczystość Zwiastowania Pańskiego poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi wraz z biskupami całego świata. Ojciec św. dokona tego w bazylice św. Piotra w Rzymu podczas specjalnego nabożeństwa o g. 17:00. Czyni to na prośbę biskupów ukraińskich oraz wiernych z całego świata zaniepokojonych wojną na Ukrainie.

Telewizja Polska TV3 będzie w pasie ogólnopolskim transmitować to wydarzenie

Nasz biskup diecezjalny Tadeusz Lityński w łączności z Ojcem św. w katedrze W Gorzowie Wlkp. odmówi Akt poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu  NMP .

Biskup diecezjalny Tadeusz Lityński poleca również, ab y o tej samej godzinie dnia 25.03.br – 17:00 odmówić  AKT POŚWIĘCENIA   w kościołach całej diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

HISTORIA AKTU POŚWIĘCENIA

Serdecznie zapraszam do  naszego kościoła na g. 17:00, razem z Papieżem i biskupami świata odmówimy AKT i modlić się będziemy o pokój na Ukrainie.

Droga Krzyżowa o g. 17:30, po DK – msza św. Przede mszą św. pozostanie odmówiona modlitwa włączająca w Adopcję Dziecka poczętego a zagrożonego przez aborcję.

Szczęść Boże

ks. Antoni

proboszcz