Our News

Latest news from our blog

Uwaga kandydaci do bierzmowania.

Uwaga kandydaci do bierzmowania.

By Proboszcz on 17 maja 2022 in Aktualności

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania – grupa starsza

Nasze spotkanie z dnia 19 maja br. – czwartek przesuwam na 20 maja br. – piątek – godzina 19:00.

Sakrament bierzmowania udzieli ksiądz biskup Paweł Socha  dnia 9 czerwca br. –  czwartek – o g. 18:00 w koście Ducha św. w Zielonej Górze.

Poświęcenie krzyży kandydatom do bierzmowania – 5 czerwca br. g. 10:00 – niedziela –  w kościele  parafialnym.

Podanie o sakrament bierzmowania adresujemy do adresata bierzmowania – kartka formatu A4 ( biała  do drukarki)

Więcej powiem na spotkaniu.

Spotkanie z kandydatami do bierzmowania grupa młodsza -27 maja br. – piątek o g. 19:00

==============================

PROŚBA O BIERZMOWANIE

Imię, Nazwisko

Adres Zamieszkania

                                                                Ekscelencja

                                                                Ksiądz Biskup Paweł Socha

                                                                Zielona Góra

Proszę o dzielenie mi sakramentu bierzmowania, który umocni mnie w rozwijaniu życia Bożego, umocni w wierze, bym ją mężnie wyznawał/a/ i według niej żył/a/.

Jako patrona/patronkę obieram św. ………………………………………………………..

 

……………………………………………………….

Czytelny podpis: imię nazwisko

Płoty dnia 19.05.2022r.

====================================