Kategoria: Aktualności

Komunikaty katechetyczne – 2020

By Proboszcz on 26 września 2020 in Aktualności

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

KARTA PERSONALNA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA 2020/22 r.

 • Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………….……..…………………..
 • Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………..….…………………..
 • Imiona rodziców, ……………………………… ………………… Nr telefonu………………………………………………………… Email rodziców…………………………..……………………………….…..…………………………………
 • Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Parafia chrztu św. …………………………………………………………………………………………………………………….
 • Klasa …………..…….szkoła ……………………………………………………………………………. ……………………….
 • Ostatnia ocena roczna 2020 z religii: klasy VI……………………..…………klasy VII…………………..………..
 • Nazwisko i imię katechety: …………………………….…………………email………………………………….……………

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA:

 • Do końca listopada dostarczyć metrykę chrztu św. (dotyczy osób ochrzczonych poza tutejszą parafią).
 • Zachowanie nienagannej postawy chrześcijańskiej w szkole (przynajmniej ocena poprawna z zachowania na religii).
 • Obecność na wszystkich spotkaniach przygotowujących do bierzmowania (4 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze oznaczają skreślenie z listy kandydatów; usprawiedliwienie dokonuje się na podstawie zwolnienia lekarskiego!)
 • Godne zachowanie w czasie spotkań przygotowujących do bierzmowania;
 • Systematyczny udział we mszy św. w niedziele i święta.
 • Uczestniczyć w Liturgiach Pokutnych w Adwencie, Wielkim Poście oraz w czasie Nowenny przed przyjęciem sakramentu bierzmowania i przystąpić do indywidualnej spowiedzi św.
 • Udział w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Drodze Krzyżowej, majowym
 • Prowadzenie tzw. „Niezbędnik kandydata do bierzmowania – Życie Boże – do nabycia u ks.proboszcza – 12,90zł
 • Systematyczne uczestnictwie na lekcjach religii.
 • Zaglądamy na stronę www parafialną www.parafiaploty.pl ;  kontakt email: ploty@diecezjazg.pl
 • Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować skreśleniem z listy kandydatów do bierzmowania.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że poznałem (am) „Zasady przygotowania do bierzmowania”  i obowiązuję się do ich przestrzegania.

  

Podpis kandydata/ki………………………………………. …………………………….

RODZICE

Będziemy pomagać naszemu dziecku w przygotowaniu się do bierzmowania. Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszego dziecka na liście kandydatów do bierzmowania

 

…………………….. ………………………………………………

Podpis rodziców/opiekunów

Płoty, dnia ……………………….2020r.

Kartę należ złożyć 4 października br. o g.10:00 w czasie spotkania

=====================================================

Przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych po 21 roku życia obecnie ma miejsce w Zielonej Górze w parafii Najśw. Zbawiciela w piątki  o g. 19:15. Trzeba się zgłosić najpierw do proboszcz o SKIEROWANIE  na bierzmowanie a później w kościele Najśw. Zbawiciela.

===================================================

DZIECI  1 KOMUNIJNE – 2021

KARTA PERSONALNA DZIECKA IDĄCEGO DO I KOMUNII 2021r.

 • Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………….……..…………………..
 • Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………..….…………………..
 • Imiona rodziców, ……………………………… ………………… Nr telefonu………………………………………………………… Email rodziców…………………………..……………………………….…..…………………………………
 • Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Parafia chrztu św. …………………………………………………………………………………………………………………….
 • Klasa …………..…….szkoła ……………………………………………………………………………. ……………………….
 • Ostatnia ocena roczna 2020 z religii: klasy  drugiej .
 • Nazwisko i imię katechety: …………………………….…………………email………………………………….……………

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO  I KOMUNII ŚW.:

 • Do końca listopada dostarczyć metrykę chrztu św. (dotyczy osób ochrzczonych poza tutejszą parafią).
 • Zachowanie nienagannej  postawy chrześcijańskiej w szkole (przynajmniej ocena poprawna z zachowania na religii).
 • Obecność na wszystkich spotkaniach przygotowujących do I Komunii w Płotach
 • Systematyczny udział we mszy św. w niedziele i święta potwierdzone podpisem ks.  w  DZIENNICZKU
 • Uczestniczyć w nabożeństwie: różańcowych, roratach, Drodze Krzyżowej, majowym
 • Prowadzenie tzw. „Notatnika dziecka pierwszokomunijnego” -:
 • Systematyczne uczestnictwie na lekcjach religii.
 • Często zaglądamy na stronę www parafialną www.parafiaploty.pl ;  kontakt email: ploty@diecezjazg.pl
 • Nieprzestrzeganie w/w zasad może  spowodować problemy.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że poznałem (am) „Zasady przygotowania do  I Komunii św . i obowiązuję się do ich przestrzegania.

                                                                                                 

Podpis dziecka ………………………………………. …………………………….

RODZICE

Będziemy pomagać naszemu dziecku w przygotowaniu się do I Komunii św.  Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszego dziecka na liście kandydatów do bierzmowania

 

……………………………………………………………..……………………

Podpis rodziców/opiekunów

Płoty, dnia ……………………….2020r.

=======================================

 

Wypełnione Deklaracje przynosimy 4 października br. na mszę św. o g. 12:00

Rodzice zadecydowali, że  1 komunia św. będzie miała miejsce w naszym kościele parafialnym 23 maja 2021r o g. 10:00.

=========================

Biskup diecezjalny przypominał, aby przygotowanie do sakramentów i przyjmowanie  ich miała miejsce w swoich parafiach. Dotyczy to dzieci jak i dorosłych (sakrament małżeństwa).

Rodzice jako odpowiedzialni za życie religijne dzieci powinni wytłumaczyć dziecku, dlaczego ma przystąpić do komunii św. w swoim kościele parafialnym, a nie ulegać, dziecku, które  chce iść do 1 komunii z koleżankami z klasy – bo ono chce. To w parafii na katechezie parafialnej  mają być przygotowani do sakramentów zarówno dzieci jak i dorośli.

 

Bierzmowanie – Zielona Góra – 16.09.2020r.

By Proboszcz on 16 września 2020 in Aktualności

W dniu dzisiejszym 12 osób z naszej parafii otrzyma sakrament bierzmowania w parafii św. Ducha w Zielonej Górze o g. 18:00. Wcześniej młodzież przystąpiła do spowiedzi św., a dnia 14 września w święto Podwyższenia Krzyża św. ks. proboszcz poświęcił młodzieży pamiątkowe krzyże.

Kandydatów do bierzmowania polecam Waszej modlitwie.

====================================

ZIELONA GÓRA – sakramentu bierzmowania udzielał ksiądz biskup Paweł Socha

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Komunikat dla kandydatów do bierzmowania

By Proboszcz on 12 września 2020 in Aktualności

Płoty, 12.09.2020r.
I N F O R M A C J E
– 13.09 – niedziela – g. 10:00 – msza św. z udziałem rodziców i świadków bierzmowania (na miarę możliwości) – ostateczny termin składania podania, wypełnionej KARTY DO BIERZMOWANIA, metryki chrztu i wpłaty należności.
– 14.09 – poniedziałek – g 17:30 – okazja do spowiedzi, msza św. i poświęcenie krzyży kandydatom do bierzmowania
– 15.09 – wtorek – g. 18:30 – próba generalna w par. św. Ducha w Zielonej Górze – bez świadków
– 16.09 – środa – g. 18:00 bierzmowanie w parafii Św. Ducha w Zielonej Górze, od g. 17:30 – kandydaci i świadkowie zajmują miejsce w kościele – pamiętać o KARCIE do bierzmowania.
UWAGA
Bierzmować będzie ksiądz biskup Paweł Socha – proszę napisać nowe podanie.
 
Szczęść Boże
ks. Antoni Łatka
proboszcz

PILNE Komunikat do kandydatów idących do bierzmowania

By Proboszcz on 29 sierpnia 2020 in Aktualności

PILNE UWAGA KANDYDACI DO BIERZMOWANIA.

W związku z bliskim terminem bierzmowania – 16 września 2020r.  -w niedziele 30 sierpnia –  po mszy św. o g. 10:00 -obowiązkowe spotkanie grupy, która w tym roku  przygotowuje się do bierzmowania.

W związku z bliskim terminem bierzmowania grupy starszej  – 16 września br. w Zielonej Górze parafii św. Ducha. Najbliższe spotkanie obowiązkowe w środę – 2 września br. o g. 19:00 w kościele. Proszę przenieść wypełnione  INDEKSY oraz  napisane podania o bierzmowanie adresowane do Księdza Biskupa Stefana Regmunta.

Wszyscy kandydaci do najbliższej soboty 5  września br.  na kolejne spotkanie dostarczą METRYKI CHRZTU.  Płoty należały do parafii PRZYLEP, tam są wasze metryki lub w innych parafiach.

Pozdrawiam

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Zaproszenie na mszę 1 września 2020 – nowy rok szkolny

By Proboszcz on 28 sierpnia 2020 in Aktualności

Czcigodni

Rodzice, Wychowawcy, Dzieci

Z dniem 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. Będzie to kolejny ważny rok pracy, współpracy i nauki w warunkach  trwającej pandemii.

Serdecznie zapraszam na mszę św. 1 września 2020r. – wtorek dla przypisanych do ZE Płoty –  na g. 10:00, a dla dzieci i młodzież uczącą się poza parafią  na g. 18:00 – do naszego kościoła parafialnego.

Bogu będziemy  dziękować za minione wakacje i prosić o opiekę, błogosławieństwo i dary Ducha św. na kolejny rok szkolny.

Rodzice klas pierwszych złożą pisemną Deklaracje – prośbę   o przyjęcie dziecka na katechezę. Taka  Deklarację jest ważna na wszystkie lata pobytu w szkole, chyba, że nastąpi zmiana decyzji, konieczna będzie nowa Deklaracja pisemna. Przypominam: Rodzice, prosząc o chrzest swego dziecka oświadczyli w kościele w czasie chrztu dziecka , że są świadomi obowiązku wychowania swego dziecka w wierze według nauki Kościoła. Wychowanie religijne jest ważne w całościowym rozwoju człowieka od lat najmłodszych.

Okazja do spowiedzi: od  wtorku  codziennie  w  g. 17:30 – 18:00. Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentów.

Wszystkich Was Bogu polecam w modlitwie.

Szczęść Boże.

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, 28 sierpnia 2020r.

Podręczniki do katechezy na rok 2020/2021

By Proboszcz on 27 sierpnia 2020 in Aktualności

Czcigodni Rodzice.

Od 1 września br. rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny.

W naszej parafii PŁOTY będą obowiązywały podręczniki do religii  i zeszyty ćwiczeń zatwierdzone przez Księdza Biskupa zgodne z programem katechetycznym  wydane przez Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Kielce.

Podręcznik do religii i i zeszyt ćwiczeń  obowiązkowo ma posiadać każde dziecko w  klasie.

W tym roku katechetycznym  2020/2021  klasy: 1,2, 3+4; 6b+7; 6a –  będą obowiązywały podręczniki do religii i ćwiczenia do klasy: pierwszej, drugiej, czwartej i szóstej.

klasa podręcznik kl. Cena zł zeszyt ćwiczeń Cena zł
1

2

pierwszej

drugiej

 17zł

13zł

nie ma ćwiczeń

nie ma ćwiczeń

3 i 4 czwartej 16zł jest 9,5zł
6 i 7 szóstej 16zł jest 9,5zł

Podręczniki dla poszczególnych klas mogą być „stare „z ubiegłego roku,  natomiast ZESZYT ĆWICZEŃ obowiązkowo musi być nowy. Uczniowie nie musza posiadać zeszytu do religii.

Podręczniki te kupują RODZICE  lub sponsorzy  w Diecezjalnej Księgarni w Zielonej Górze , która mieści się koło kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w centrum Zielone Góry do 10 września 2020r.

http://www.ksiegarniaantoni.pl/ 

Tel. 68-451-23-54

pl. Powstańców 2

Bisko Filharmonii

 

Jest to nowy podręcznik obowiązujący od tego roku szkolnego 2020 – cena 17,00zł – nie ma zeszytu ćwiczeń

 

 

Życzę udanych zakupów.

Szczęść Boże

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, dnia 27.08.2020r.

 

 

 

Niedziela Zwykła 13a

By Proboszcz on 28 czerwca 2020 in Aktualności

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś- Psalm

 1. W dniu dzisiejszym:
  1. Dzisiaj wybory prezydenta RP – zachęcam do modlitwy w intencji Ojczyzny i udziału w wyborach, zabieramy ze sobą dowód osobisty,  swój długopis

– ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na konto remontowe

– o g. 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i spotkanie z kandydatami do bierzmowania

– jutro przypada św. Apostołów Piotra i Pawła – msza o g. 18:00 – świętopietrze Papież Franciszek przeniósł na 4 października

 1. Rozpoczął się czas wakacji, urlopów, zasłużonego wypoczynku. Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku. Niedziela jest szczególnym nabieraniem krzepy u Pana. Jezusa. Przypominamy o świątecznym stroju uczestników mszy św.
 2. Intencje mszalne na najbliższy tydzień i miesiąc wywieszone w gablocie. Msze św. codziennie o g. 18.00 oprócz poniedziałku
 3. Dnia 2 lipca br. Diecezjalna Pielgrzymka Rolników, tym razem do Otynia w dwu grupach. Będzie można włączyć się duchowo  i poprzez modlitwę towarzyszyć pielgrzymom.
 4. Chorych odwiedzimy w piątek od g. 8.30.
 5. Bóg zapłać za złożone ofiary,
 6. Wszystkim solenizantkom i solenizantom życzymy wiele łask i błogosławieństw Bożych..
 7. W czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, za kleryków naszego Seminarium Duchownego.
 8. W piątek odwiedzę chorych od g. 8:30
 9. W sobotę: modlitwa różańcowa o g. 17:30 i zmiana tajemnic różańcowych.
 10. Intencje mszalne – msza św. w dni powszednie o g. 18:00

12.. Święci w tygodniu

3-św. Tomasz Apostoł

4- św. Elżbieta Portugalska

 1. Polecam prasę katolicką Niedzielę, Gościa Niedzielnego
 2. W związku z licznymi donosami do SANEPIDU, że wierni w kościele nie mają nałożonych masek, ks. biskup Tadeusz przypomina i nakazuje przestrzegać zaleceń ministra.
 3. SPRAWA REMONTU  –  rozpocznie się po 2 sierpnia – do tego czasu msze św. w lipcu będą normalnie w kościele o zwyklej porze

Wakacje 2020

By Proboszcz on 26 czerwca 2020 in Aktualności

Dzisiaj dziatwa szkolna odebrała świadectwa , podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud nauczania i wychowania, złożyła kwiaty i słodkie upominki w warunkach nieco innych niż w latach ubiegłych – skromnie.

Ośmioklasiści  stali się absolwentami i pożegnali szkołę.

Dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za trud nauczania i wychowywania młodego pokolenia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.

Dziękujemy wam Rodzice za troskę  kształcenie i przygotowania swoich dzieci do przyszłych życiowych zadań.

Dzieciom i młodzieży życzymy udanych wakacji, dobrej pogody , a Wam Nauczyciele i Wychowawcy dobrego wypoczynku.

Wszystko co posiadamy zawdzięczamy Bogu, dlatego bardzo serdecznie zapraszam Wasz wszystkich na mszę św. dziękczynna do naszego kościoła parafialnego w Płotach dziś 26 czerwca br. o g. 18:00.

Przede mszą św. będzie okazja do spowiedzi św.

https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-na-koniec-roku-szkolnego-panie-ty-wiesz-jak-trudny-byl-to-czas/ 

Niech Was Pan Bóg błogosławi.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Katecheza dla klas 5,6,8 – 23.06.2020

By Proboszcz on 24 czerwca 2020 in Aktualności

Witam Was serdecznie .

Króluj nam Chryste.

To już ostatnia katecheza w tym roku szkolnym

Temat: Wakacje z Bogiem

Czas na podsumowanie tego co było: Kto mam katechizm przeglądamy poszczególne tematy.

Gdy idziemy poprze świat chwalmy Boga.

 

PODSUMOWANIE

STARY  TESTAMENT

 1. MOI PRZODKOWIE,BRACIA I SIOSTRY-rozdział-I
  1. od stworzenia świata poprzez różnych ludzi –
 2. PATRIARCHOWIE, PRZYWÓDCY, PROROCY – rozdział II

NOWY  TESTAMENT

 1. PIERWSI ŚWIADKOWIE SPEŁNIONEJ OBIETNICY – rozdział III
 2. ŚWIADKOWIE  WIARY  I  NADZIEI – rozdział IV
 3. 3. CI CO WSKAZUJĄ DROGĘ – rozdział V
 4. Może warto sprawdzić swoją wiedzę z minionego roku katechetycznego. Gdyby ktoś chciał w czasie wakacji z klasy piątek odpowiedzieć na zadane  pytania i otrzyma najwięcej punktów przewidziane są nagrody książkowe. Rozwiązanie proszę przesłać na pocztę  elektroniczną  ploty@diecezjzg.pl    do 25 lipca. Zachęcam.
 5. Dziękuję wszystkim za zdyscyplinowanie i systematyczne odpowiedzi na zadane zadania domowe.
 6. Życzę  wszystkim spokojnych bezpiecznych wakacji.
 7. PRZYPOMINAM o
  1. obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta
  2. dzieci, które będą na koloniach, grupowych wycieczkach proszę się zapatrzeć w prośbę rodziców do kierownictwa o umożliwienie udziału we mszy św.
  3. codziennej  modlitwie
  4. lektury książek i czasopism katolickich

K L A S A    Ó S M A

Tematy do przypomnienia

 1. Dziękuję wszystkim za zdyscyplinowanie i systematyczne odpowiedzi na zadane zadania domowe.
 2. Życzę  Wam ośmioklasistom dostania się do wymarzonych szkół,  spokojnych, bezpiecznych wakacji.
 3. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania – 28 czerwca br. – g. 15:00. Kiedy bierzmowanie ? – nie ma jeszcze decyzji Księdza Biskupa. Musimy czekać na informacje z Kurii.
 4. PRZYPOMINAM o
  1. obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta
  2. dzieci, które będą na koloniach, grupowych wycieczkach proszę się zapatrzeć w prośbę rodziców do kierownictwa o umożliwienie udziału we mszy św.
  3. codziennej  modlitwie
  4. lektury książek i czasopism katolickich