Kategoria: Aktualności

WAŻNE: Komunikat do kandydatów do bierzmowania

By Proboszcz on 30 maja 2020 in Aktualności

„Przyjdź Duchu święty ja pragnę…”

Niedziela Zesłania Ducha św. jest szczególną niedzielą, w której Kościół ukazuje nam Trzecią Osobę Boską i Jej rolę w Kościele.  To w sakramencie bierzmowania młodzież ma otrzymać dary Ducha św., aby swoją wiarę mężnie wyznawała i według niej żyła.

Serdecznie zapraszam młodzież   przygotowującą się do bierzmowania na mszę św. o g. 10:00  31 maja br. – niedziela.

Droga młodzieży, przypominam, że zakończył czas limitowania wiernych w kościele  i was  – zwłaszcza przygotowujących się do bierzmowania  – nie może zabraknąć na mszy św. Jestem zasmucony, że większość z Was nie przychodziła na nabożeństwa majowe, a mogła.

Pozdrawiam

ks. Antoni Łatka

proboszcz

 

Katecheza klasa 6 i 8 – 28.05.2020r.

By Proboszcz on 27 maja 2020 in Aktualności

KATECHEZA DLA KLASY  6 I 8

Dnia 28.05.2020

Króluj nam Chryste

Temat dzisiejszej katechezy: Sługa Boży   KARDYNAŁ  STEFAN WYSZYŃSKI

Proszę obejrzeć  ten filmik.

Po obejrzeniu wykonać zadanie.

https://view.genial.ly/5ec85a387607860d83c51356/interactive-content-kardynal-stefan-wyszynski

W tym roku w czerwcu miał zostać ogłoszony błogosławionym sługa Bożych kardynał Stefan Wyszyński, ale ze względu na pandemię koronowirusa  beatyfikacje Prymasa Tysiąclecia jak Go nazywano przedłożono na termin późniejszy – jesień.  Dnia  28 maja  wspominamy jego odejście – śmierć   w 80 roku życia.

Był to wielki kapłan i prymas Polskiego kościoła w bardzo trudnych czas rządów komunistycznych. Za swoją działalność duszpasterska był kilka lat więziony w różnych więzieniach.

Był w Rzymie przy wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Z kardynałem Stefanem Wyszyńskim spotkałem się osobiście kilka razy na Jasnej Górze.

Jest to wspaniała postać  kapłana, kardynała w historii polskiego Kościoła. Dlatego został nazwany Prymasem Tysiąclecia.

ZADANIE  DOMOWE

Napisać krótki życiorys sługi Bożego   księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego do 2 czerwca br.

Klasa 8 – Dodatkowe pytanie. Do czego przygotowywał ks kard Stefan Wyszyński Kościół w Polsce?

Pozdrawiam waszą Rodzinę.

Pan Jezus niech was błogosławi.

Króluj nam Chryste

Dziękuję za obecność.

Szczęść Boże

Katecheza dla klasy piątej – 26.05.2029

By Proboszcz on 26 maja 2020 in Aktualności

KATECHEZA KLASA PIĄTA – 26.05.2020

Temat Nowy Testament – Anioł Gabriel u Zachariasza.

Witam was bardzo serdecznie.

Króluj nam Chryste

Proszę przeczytać w Ewangelii według św. Łukasz rozdział 1,8-20. 24-25

Zastanowimy się :

 • kim był Zachariasz
 • jak się zachował w świątyni
 • kiedy odzyskał mowę
 • jakie imię nadano dziecku

Proszę uzupełnić zdania w ćwiczeniach i je przysłać.

Pamiętajmy dziś DZIEŃ MAMY – nie zapomnijmy złożyć życzenia swoim Mamom i wręczyć bukiecik np polnych kwiatków

Nie Jezus  Wam Błogosławi.

Szczęść Bożę

ks. Antoni Łatka

Katecheza klasy 2 i 3 – 26.05.2020

By Proboszcz on 25 maja 2020 in Aktualności

KATECHEZA  DLA  KLASY TRZECIEJ

Dnia 26 maja 2020r.

Temat Nr 38 s. 78 – JEZUS  USTANAWIA EUCHARYSTIĘ  – o mszy  św.

Msza św jako – ofiara Pana Jezusa za zbawienie świata

Pan Jezus zaprosił uczniów na wieczerze  paschalną- kolekcję do WIECZERNIKA – to  taka duża a sala z dużym stołem przy którym usiedli Jezus i 12  uczniów Pana Jezusa, zwanych Apostołami .

– wieczerza paschalna  to kolacja bardzo uroczysta jako spożywała rodzina żydowska raz do roku w okresie wiosennym na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu, domu-kraju niewoli.

– Wieczernik – to taki duży pokój gościnny, gdzie Pan Jezus spożywał – jadł kolekcję z swoimi uczniami

Co było na stole: specjalny chleb, mięso z baranka, różne przyprawy  ziołowe i i wino

To wydarzenie jest opisane w  Ewangelia  wg św. Mateusza

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Wyjawienie zdrajcy8

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».
Ustanowienie Eucharystii9

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza10, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»1130 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.

WIECZERNIK – dzisiaj – znajduje się w Jerozolimie – ja ks. proboszcz – tam byłem

Obrazek w katechizmie na stronie 78 przedstawia kolacje Pana Jezusa z uczniami

WYKONAJ   ZADANIA

Należy pomalować rysunki i dorysować brakującą rzecz w rękach Pana Jezusa

Należy w ramki  uzupełnić brakujący tekst.Narysuj księdza odprawiającego mszę św.

Wpisz w odpowiednie miejsca brakujące wyrazy

ZAPAMIĘTAJ

Msza sw. to  to pamiątka wieczerzy Pana Jezusa z apostołami w której Jezus ustanawia  – tajemnice naszej wiary, w czasie której pod wpływem słów BIERZCIE I JEDZCIE TO JEST CIAŁO MOJE … BIERZECIE I PIJCIE TO JEST KREW MOJA … TO CZYŃCIE NA MAJA PAMIATYKĘ –Pan Jezus staje się obecny jako żywy i prawdziwy pod postacią chleba i wina. Msza św. jest  krzyżową ofiara Pana Jezusa

KOMUNIA ŚW. – to przyjmowanie Pana Jezusa do swojego serca pod postacią chleba i wina

W komunii św. obecny jest Pan Jezus. My tego nie widzimy zmysłami oczu, ale zmysłem wiary – ja wierzę – że w komunii św. obecny jest prawdziwy Pan Jezus, który ofiarował swojemu Ojcu życie za zbawienie każdego człowieka.

Dlatego pierwszy raz przyjęcie Pana Jezusa w komunii św. jest tak bardzo uroczyste i wymaga od każdego z nas przygotowania.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam Rodzinę

Ks. Antoni Łatka

 

Świecenia kapłańskie w kościele seminaryjnym na żywo

By Proboszcz on 23 maja 2020 in Aktualności

ŚWIĘCENIA  KAPŁAŃSKIE W PARADYŻU 

Święconych, Księdza Biskupa,  profesorów, rodziców polecam Waszym modlitwom.

Zachęcam do  modlitwy o nowe powołania kapłańskie do naszego Seminarium .

FOTKI ZE ŚWIĘCEŃ

SŁOWO BISKUPA TADEUSZA LITYŃSKIEGO

Wśród święcony kapłanów jest Ks. PAWEŁ  MIKOŁAJCZAK ze Wschowy

Święcenia kapłańskie 23 maja przyjęli:

 • Łukasz Bajcar z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie,
 • Dawid Klepusewicz z parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli,
 • Wojciech Lisiewicz z parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze,
 • Jarosław Marszałek z parafii pw. św. Klemensa w Głogowie,
 • Paweł Mikołajczak z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie.

FOTKI ZE ŚWIĘCEŃ

Wyświęconym neoprezbiterom życzę: błogosławieństwa Bożego na drodze kapłańskie, darów Ducha św. opieki Pani Rokitniańskiej i Grodowieckiej, wstawiennictwa Pięciu Braci Męczenników z Międzyrzecza , świętych Patronów z chrztu i bierzmowania i wiele radości w nieniesieniu Jezusowej Ewangelii i sprawowaniu sakramentów św.. Zapewniamy o  wsparciu w  modlitwie.

MSZE ŚW. PRYMICYJNE NEOPREZBITERÓW

Szczęść Wam Boże.

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

 

 

Katecheza dla klasy: piątej, szóstej, ósmej

By Proboszcz on 21 maja 2020 in Aktualności

KATECHEZA  DLA  KLASY PIĄTEJ I SZÓSTEJ I ÓSMEJ

Płoty – 21 maja 2020r.

Witam was bardzo serdecznie.

Króluj nam Chryste

P R Z Y P O M I N A M

–  do 19 maja powinny być przysłane do mnie PRACE DOMOWE, gdyż oceny z prac przekazuję wychowawczyni p.Katarzynie Zaremba. Przysłane po terminie będą miały obniżoną ocenę o jeden stopień.

– proszę zawsze  pod koniec lekcji odświeżyć  stronę internetową – może być dorzucony jakiś materiał czy zadanie

==============================

Co prawda kończy się miesiąc maj, ale nadal trwają nabożeństwa majowe  odprawiane w kościołach, kaplicach przydrożnych krzyżach czy w domach.

Przypominam, że w  naszym kościele parafialnym nabożeństwa majowe jest odprawiane codziennie o g. 17:30. Serdecznie zapraszam. Może was babcie weźmie do kościoła na  to nabożeństwo majowe. W Zagórzu  nabożeństwo majowe jest przy kapliczce o g. 19:00.

Temat: MAJ MIESIĄCEM MARYI

Główną część tego nabożeństwa majowego  stanowi LITANIA  LORETAŃSKA.

Dzisiaj właśnie tej Litanii , jej historii  zostanie poświęcona katecheza.

Proszę  nacisnąć wskaźnikiem myszki  2x  link w kolorze niebieskim . Ukaże się wam dzisiejsza katecheza.

HISTORIA LITANII  LORETAŃSKIEJ

ZADANIE  DOMOWE

1.Znak – ? – to zadanie domowe w formie krzyżówki.

2. Proszę wymienić

– miejsce i kraj, gdzie powstała Litania do MBożej

– sanktuaria Maryjne w Polsce i w naszej diecezji

Proszę krzyżówkę wypełnić i przysłać  w całości na adres ploty@diecezjazg.pl

To wszystko na dzień dzisiejszy.

Pozdrawiam Waszą całą rodzinkę i życzę błogosławieństwa Bożego

Szczęść Boże.

Ks. Antoni Łatka

Katecheza dla klasy drugiej i trzeciej

By Proboszcz on 19 maja 2020 in Aktualności

KATECHEZA DLA KLASY DRUGIEJ – 19.05.2020

Temat – ŚWIETY JANA PWEŁ II

Płoty, dnia 18.05.2020r.

KOMUNIKAT Proszę od czasu do czasu, a koniecznie pod koniec lekcji odświeżyć katechezę, gdyż mogą pojawić się nowe zadania czy materiały.

KATECHEZA O ŚW. JANIE PAWLE II

Moje spotkanie z świętym Papieżem Janem Pawłem II w Rzymie po mszy św. którą odprawiałem z Papieżem.

Ja gdy byłem w Rzymie z pielgrzymką miałem okazje być blisko św. Jana Pawła II i pamiątkowe zdjęcie

Witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam.

W związku z 100 rocznicą urodzin naszego kochanego papieża św. Jana Pawła II , która dzisiaj przypada katecheza w całości będzie poświęcona wielkiemu Polakowi.

Do obejrzenia niech wam posłuż kilka filmików, w których mówią o Janie Pawle II naoczni świadkowie, którzy osobiście znali świętego z nim przebywali od początku Jego drogi życia, – kapłaństwa, biskupstwa czy papiestwa.

Karol Wojtyła – I Komunia św. – On bardzo solidnie przygotowywał się do  pierwszej komunii św.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7l47C-K7d2o&list=PLo1RBdbI0BSRAWAOlOCHGli4udt7BH4ua&index=6

św. Jan Paweł II zachęca do czytania Pisma św. – słowa Boże skierowane do nas

Nasi biskupi spotkali się z św. Janem Pawłem II

ZADANIE DOMOWE

Proszę obejrzeć kilka filmików, dzisiaj będzie w telewizji wiele programów poświęconych świętemu Papieżowi – warte je obejrzeć.

–  proszę narysować  obrazek pt: ŚW. JAN PAWEŁ II i JA

– może ktoś napisze wiersz – umieszczę go na stronie parafialnej

Prace przysyłamy na adres elektronicznej  poczty parafialnej: ploty@diecezjazg.pl

Pan Jezus niech wam  błogosławi

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam Rodzinę

Ks. Antoni Łatka

katecheta

 

Katecheza dla klasy pierwszej – 18.05.2020

By Proboszcz on 18 maja 2020 in Aktualności

 KATECHEZA DLA KLASY PIERWSZEJ

Płoty, dnia 18.05.2020r.

KOMUNIKAT Proszę od czasu do czasu, a koniecznie pod koniec lekcji odświeżyć katechezę, gdyż mogą pojawić się nowe zadania czy materiały.

KATECHEZA O ŚW. JANIE PAWLE II

Moje spotkanie z świętym Papieżem Janem Pawłem II w Rzymie po mszy św. którą odprawiałem z Papieżem.

Witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam.

W związku z 100 rocznicą urodzin naszego kochanego papieża św. Jana Pawła II , która dzisiaj przypada katecheza w całości będzie poświęcona wielkiemu Polakowi.

Do obejrzenia niech wam posłuż kilka filmików, w których mówią o Janie Pawle II naoczni świadkowie, którzy osobiście znali świętego z nim przebywali od początku Jego drogi życia, – kapłaństwa, biskupstwa czy papiestwa.

Ja gdy byłem w Rzymie z pielgrzymką miałem okazje być blisko św. Jana Pawła II i pamiątkowe zdjęcie

https://www.youtube.com/watch?v=7l47C-K7d2o&list=PLo1RBdbI0BSRAWAOlOCHGli4udt7BH4ua&index=6

św. Jan Paweł II zachęca do czytania Pisma św. – słowa Boże skierowane do nas

ZADANIE DOMOWE

Proszę obejrzeć kilka filmików, dzisiaj będzie w telewizji wiele programów poświęconych świętemu Papieżowi – warte je obejrzeć.

–  proszę narysować  obrazek pt: ŚW. JAN PAWEŁ II i JA

– może ktoś napisze wiersz – umieszczę go na stronie parafialnej

Prace przysyłamy na adres elektronicznej  poczty parafialnej: ploty@diecezjazg.pl

Pan Jezus niech wam  błogosławi

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam Rodzinę

Ks. Antoni Łatka

katecheta

Katecheza dla klas 5,6,8

By Proboszcz on 12 maja 2020 in Aktualności

 KATECHEZA DLA KLAS – 5, 6 , 8

Płoty, dnia 12-14.05.2020r.

KOMUNIKAT Proszę od czasu do czasu, a koniecznie pod koniec lekcji odświeżyć katechezę, gdyż mogą pojawić się nowe zadania czy materiały.

KATECHEZA O ŚW. JANIE PAWLE II

Witam was bardzo serdecznie  i ciepło . Kolejny raz spotykamy się nieco inaczej niż w szkole. Pozdrawiam wszystkich.

W związku z 100 rocznicą urodzin naszego kochanego papieża św. Jana Pawła II katecheza w całości będzie poświęcona wielkiemu Polakowi.

Do obejrzenia niech wam posłuż kilka filmików, w których mówią o Janie Pawle II naoczni świadkowie, którzy osobiście znali świętego z nim przebywali od początku Jego drogi życia, – kapłaństwa, biskupstwa czy papiestwa.

https://www.youtube.com/watch?v=7l47C-K7d2o&list=PLo1RBdbI0BSRAWAOlOCHGli4udt7BH4ua&index=6

/ przycisnąć CTRL i  kliknąć myszką łapkę/

ZADANIE DOMOWE – klasa 6 i 8

Proszę obejrzeć kilka filmików i jeden z nich streścić w formie  krótkiego życiorysu św.JPII podając tytuł filmu i

Mimo trwającej pandemii koronowirusa i ograniczonych kontaktów proszę się zastanowić i napisać :

– jak możemy w naszej parafii uczcić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II?

– może ktoś napisze wiersz – umieszczę go na stronie parafialnej

–  Papież Jan Paweł II – odbył 104 pielgrzymki po całym świecie – ile razy był w Polsce i czy odwiedził naszą diecezję Zielonogórsko-Gorzowską – kiedy i gdzie był?

 • ważnymi dokumentami papieskimi są ENCYKLIKI* – proszę wymienić dwie
 • Wymień 5 miast w Polsce, które odwiedził Jan Paweł II
 • św. Jan Paweł II ogłosił  polskich nowych 9 świętych – wymień  przynajmniej dwóch … oraz  25 błogosławionych – wymień przynajmniej  jednego.

Prace przysyłamy  do końca tygodnia,  na adres elektronicznej  poczty parafialnej: ploty@diecezjazg.pl  

* Encyklika (gr. ἐγκύκλιος okólnik, pismo wędrujące) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym. Za pierwszą encyklikę, w nowożytnym rozumieniu, należy uznać Ubi primum Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 roku.

Pan Jezus niech wam  błogosławi

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam Rodzinę

Ks. Antoni Łatka

katecheta