Kategoria: wrzesień

Intencje – wrzesień 2022r.

By Proboszcz on 11 września 2022 in Intencje 2020, wrzesień

W  R  Z  E  S  I  E  Ń
11 Niedziela 8.00 za ++ Honorata, Henryk Roman Leśniak, Joanna Borychowska
10.00 za + Jan Borecki od córki z rodziną
12.00 dziękczynna w 27 rocz ślubu Iwony i Waldemara i urodziny
Anity i Kacpra
12 poniedziałek 19:00 wolna lub za Parafian
13 wtorek 19:00 wolna lub za Parafian
14 środa 19:00 o pokój na Ukrainie
15 czwartek 19:00 UROCZYSTA  SUMA ODPUSTOWA  
1. Za Parafian
2) za ++ Zofia Marcin Piotrowscy
16 piątek 19:00 wolna lub za Parafian
17 sobota 19:00 wolna lub za Parafian
18 Niedziela 8.00 za ++ Eugeniusz, Joanna Kępka  i ++ tragicznie wnuków
10.00 za Parafian
12’00 dantis
19 poniedziałek 00:00
20 wtorek 00:00
21 środa 19:00 za ++ Genowefa Rucińska, Mieczysławw, Zdzisławę  i ++ z rodz
Rucińskich, Irenę Tomasza Boreckich i ++ z rodzin
22 czwartek 00:00 za+ Genowefa Rucińska, Stanisław i ++  z rodz Rucińskich
23 piątek 00:00
24 sobota 19’00 za + Emilę – intencja od ks. Proboszcz
25 Niedziela 8.00 za++ Dariusz MAREK, Marianna Józef, Jerzy Husar
10.00 za  Teresę, Bronisławę Wintentego i ++ z rodziny
12.00 za Parafian
26 poniedziałek 00:00
27 wtorek 19:00
28 środa 19:00
29 czwartek 19:00 Za + Michał Leokadia Łatka rodzice
30 piątek 19:00
P  A  Ź  D  Z  I  E  R N  I  K
1 sobota 18:00
2 niedziela 8.00 z
10.00 za + Teresę
12.00 a + Danuta Strąk – od uczestników pogrzebu

Intencje – WRZESIEŃ 2020r.

By Proboszcz on 29 sierpnia 2020 in Intencje 2020, wrzesień

31 poniedz 00:00 nie ma mszy
    W R Z E S I E Ń
1 wtorek 10:00 msza  św.  na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszam
18:00 za Parafian
spowiedź dzieci i młodzieży – od g. 17:30
2 środa 18:00 o błogosławieństwo Boże i opiekę dla Partycji z racji imienin
3 czwartek 18:00 za ++ Józef +1981, Antonina Sieradzkich
4 piątek 18:00 za + Andrzej Wesołowski, Gertruda, Wojciech Dymskich, Władysław, Elżbieta Staniszewskich
5 sobota 18:00 o wsparcie Boże dla rodziny
6 Niedziela 8.00 o niebo dla dusz w czyśćcu przebywających
10.00 za + Mieczysław Frontczak i ++ z rodziny
12.00 dziękczynna w 50 urodziny Grzegorza  i 28 rocz ślubu  Lidii i Grzegorza
7 poniedziałek 00:00 nie ma mszy
8 wtorek 18:00 Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej –  przynosimy do poświęcenia ziarna siewne  – dantis
9 środa 18:00 dantis
10 czwartek 18:00 dantis
11 piątek 18:00 dantis
12 sobota 18:00 dantis
13 Niedziela 8.00 za ++ Bronisławę, Bronisław, Mieczysław i ++ z rodziny
10.00 dziękczynna z a dar życia Marysi, Bartka i Ani – of rodzice
12.00 dziękczynna  w 25 rocz ślubu Iwony i Waldemar
14 poniedziałek 18:00 – poświęcenie krzyzyków dla młodzieży wolna lub dantis
15 wtorek 18:00 ODPUST
1. Za Parafian
2. za + Marcin Piotrowski i o błogosł. Boże i zdrowie  dla Zofii Piotrowskiej w 98 urodziny
16 środa 00:00 nie ma mszy – w Zielonej Górze bierzmowanie Górze naszej młodzieży
17 czwartek 18:00 wolna
18 piątek 18:00 za ++ Eugeniusz, Joanna Kępka i ++ wnuków
19 sobota 116:00 dziękczynna w 50 rocz ślubu p Henryki i Jerzego Jarowicz
18:00 o z drowie dla Mirosława
20 Niedziela 8.00 za ++ Dariusz MAREK, Marianna, Józef MAREK, Jerzy Husar
10.00 za ++Teresa Wybieracka, Wincenty, Bronisławę Golusik
12:00 za ++ Genowefa (11 r.zg), Stanisław (32 r.zg) i ++ z rodziny Rucińskich
21 poniedziałek 00:00 nie ma mszy
22 wtorek 00:00 nie ma mszy
23 środa 00:00 nie ma
24 czwartek 00:00 nie ma
25 piątek 00:00 nie ma
26 sobota 18:00 za  ++ Wiktor, Zbigniew Kotlarskich, Krystyna Tarczyło
27 Niedziela 8.00 za ++ Stanisław -XI , Helena Orzechowskich
10.00 za ++ Teresa, Józef Posalczyk i ++ z rodziny
12.00 dziękczynna w 10 urodziny Filipa- of rodzice
28 poniedziałek 00:00 nie ma mszy
29 wtorek 00:00 wolna lub dantis
30 środa 18:00 wolna lub dantis
                       P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K
1 czwartek 18:00 wolna  lub  dantis
2 piątek 18:00 za + Andrzej Wesołowski
3 sobota 18:00 wolna  lub  dantis
4 Niedziela 8.00 za ++ Leon, Anna Szymanderskich  i ++ z rodziny
10.00 za + + Marianna, Tadeusz, Daniel Krystyna Gromek
12.00 dzięk. W 70 urodziny Sławomira – of  żona