Kategoria: Katechizacja

Ważne dla dzieci komunijnych.

By Proboszcz on 7 listopada 2020 in Katechizacja

W związku z dalszymi ograniczeniami sanitarnymi – dotyczy to również kościoła u nas  jest ograniczona liczba osób 15  na mszy. Bardzo proszę przygotowujące się dzieci do  komunii św. i ich rodziców o przyjście na mszę św. 8 listopada br. na godzinę 13:00  – dodatkowa msza. W czasie mszy św. zostaną poświęcone książeczki.

Szczęść Boże

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 7.11.2020r.

Katecheza klas VIab i VII

By Proboszcz on 29 października 2020 in Katechizacja

Katecheza klas VI  i  VII – 29.10.2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus..

Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami  uroczystość Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada. Dzisiaj postawimy sobie pytanie : kto to jest święty?  i kto może nim być?

Temat : Każdy świętym może być

Taki duży taki mały może świętym być – Arka Noego

https://www.youtube.com/watch?v=FmRXTzX0ulg

Święci, to ludzie zbawieni, którzy są już w niebie.

Wśród świętych są:

– męczennicy np. św. Piotr , św. Andrzej – ponieśli  śmierć  męczeńską

Kolor szat liturgicznych – czerwony

– wyznawcy – św. Jadwiga Śląska, św. Teresa z Kalkuty – odznaczali się dobrym życiem

Kolor szat liturgicznych – biały

Różni młodzi święci w Polsce i na świecie.

https://view.genial.ly/5f983b87a536360d0def43ef/presentation-mlodzi-w-niebie-456

Od momentu chrztu świętego każdy chrześcijanin ma klucz do niebo – nazywamy to ŁASKĄ

Co robić, aby  kiedyś znaleźć się w niebie – domu  Ojca – Jezus powiedział:  zachowaj przykazania a w innym miejscu Jezu mówił: w domu mojego Ojca jest mieszkań wiele, ja idę je wam przygotować

Święty  Stanisław Kostka – żył w XVI wieku   1550-1568

Odszukaj św. Stanisława Kostki wśród wielu przedstawionych świętach.

Obejrzyj filmik o Nim.

Św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży polskiej.

Skąd czerpał siły na swojej życiowej drodze:

– modlitwy – komunii św.- częstego uczestniczenia we mszy św.

Kto był dla niego wzorem:  PAN JEZUS

Święty naszych czasów

Błogosławiony Carlo Acutis   1991-2006

https://www.youtube.com/watch?v=S_XG35coDTw

Święty Maksymilian, Maria Kolbe 1894-1941

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-14a.php3 ,

ROZWINIĘCIE TEMATU

Współczesny człowiek krzywi się na samą myśl o świętości. O świętości nie rozmawia się. Wstyd się przyznać do świętości. Tacy jesteśmy. Niewielu spośród nas otwarcie przyzna, że stara się w swoim życiu urzeczywistnić boski ideał. Już w Księdze Wyjścia Jahwe określił swoich czcicieli „królestwem kapłanów i ludem świętym” (19,6). Później, wielokroć mówił do swego ludu: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem Święty!” (Kpł 11,44). Wezwanie to powtórzył Jesus Chrystus: „Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie” (Mt 5,48).

Święty to człowiek doskonały. Dojrzały owoc ludzkiej egzystencji. I tu ważna uwaga: matura nie zapewnia tak rozumianej dojrzałości. Dojrzałość nie jest cenzurką – „szóstką” ze sprawowania – lecz pełnią człowieczeństwa. Święty to człowiek „pełnowymiarowy”. Ta miara nie jest dla wszystkich jednakowa, równa. Nie ma jednego wzorca w rodzaju tego z Sčvres. Święci są bardzo różni. Są starcy, ludzie w sile wieków, młodzieńcy i panny, dzieci. Każdy człowiek dojrzewa w swoim czasie.

Święty? Któż to taki?. Normalny człowiek żyjący w wielkiej przyjaźni z Panem Jezusem.

Co robić by zostać świętym?

– Jezus podpowiada „uczcie się ode mnie…”; „zachowaj przykazania…”

– trzeba być  blisko z Panem Jezusem, naśladować Go,  często przyjmować do swego serca.

Zagadki o świętych

https://view.genial.ly/5f9875978c7f9b0d14e884f8/?fbclid=IwAR1TfITTin8LZVeb9SMYeshoBu3ZXqAHUHt5skrpwynRcHgm69B78jmFRDY

ZADANIE  DOMOWE na dziś

  1. Co wiem o swoim Patronie? – napisać krótki życiorys – poszukam w Internecie – pomoc – https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/index.php3
  2. Wymień pięciu świętych Polski i trzech błogosławionych
  3. Co łączy tych świętych – krótko napisać

Szczęść Boże

Ks. Antoni Łatka

 

Sprawa przygotowania do 1 komunii św. i bierzmowania.

By Proboszcz on 23 października 2020 in Katechizacja

1 K O M I N I A   Ś W.

PRAWO KANONICZNE

Co mówi na ten temat Kodeks Prawa Kanoniczego:

Kan. 515

§ 1. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.

Kanon 102

§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym.

Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji, wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

===============================

Zgodnie z Prawem Kanonicznym  i zaleceniami naszej Kurii Diecezjalnej przygotowanie do 1 komunii św. i udzieleni komunii św. ma miejsce w parafii zamieszkania dziecka, które przygotowuje się do pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy św. (1 komunia) niezależnie do jakiej szkoły chodzi dziecko. Jest to tzw.. katecheza parafialna, której podlegają wszyscy przygotowujący się do sakramentów: 1 komunia, bierzmowanie, sakrament małżeństwa czy katechezy dla rodziców i chrzestnych. Katecheza parafialna integruje  parafian, którzy przez fakt zamieszkania czują się odpowiedzialni za swoją parafią biorą w niej czynny udział  (niedziela i świąteczna msza św. nabożeństwa) oraz  wspierają swoją parafię  poprze  swoje zaangażowanie  i składane ofiary na jej utrzymane i aktualne prace remontowe. W tym roku 2020 parafia potrzebuje ponad 100000zł na utrzymanie i wykonywane prace remontowe kościoła.  Obowiązkiem proboszcza jest wspieranie Parafian: duchowe odprawianie mszy za parafian 60 w ciągu roku, a także materialnie  parafian znajdujących się w biedzie. Parafia miejsca zamieszkania kandydata ma tu kluczowe znaczeni. A więc dzieci klas trzecich uczęszczające do szkół poza parafia w roku 2020/21  – np. w Zielonej Górze, czy Czerwieńsku przygotowują się do 1 komunii św. w swojej parafii – PŁOTY

Natomiast przyjęcie sakramentów może mieć miejsce o ile przemawiają za tym słuszne przyczyny w innej parafii po uprzednim przygotowaniu. Wtedy ksiądz proboszcz po stwierdzeniu, że dziecko jest przygotowane przez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, praktykach religijnych – udział w niedzielnej i świątecznej mszy św. różnych nabożeństwach: różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, rekolekcjach szkolnych – wielkopostnych, majowe może udzielić takiej zgody na komunię św. w innej parafii.

Argument rodziców, że dziecko chodzi do szkoły  poza parafią i chce iść z kolegami do 1 komunii św. nie ma uzasadnienia, gdyż często rodzice i dziecko nie mają  kontaktu z parafią na terenie, której znajduje się szkoła i przeważnie nie borą udziału w praktykach religijnych wymaganych od kandydata przygotowującemu się do przyjęcia sakramentu. Dotyczy to również kandydata przygotowującego się do bierzmowania. Praktyka tegorocznej 1 komunii w małych grypach  kilku osobowych z powodu koronowirusa potwierdziła, że dzieci często nie szli do  1 komunii św. z całą klasą ze względu na ograniczenia. Nie wiemy jak będzie wyglądał maj 2021r. Jak do tej pory nie ma optymistycznych prognoz.

Rodzice, którzy decydują się na 1 komunie dziecka poza parafia Płoty, zgłaszają się osobiście w kancelarii parafialnej  do końca października 2020 po uprzednim telefonicznym umówieniu się sms  667-179-107  – telefon parafialny lub pocztą elektroniczną: ploty@diecezjazg.pl   Różne informacje  na bieżąco  umieszczane są na  parafialnej stronie  internetowej; www.parafiaploty.pl – zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej.

W naszej diecezji dzieci komunijne  -klasa 3  i młodzież- kl. 7 i 8  powinni posiadać dzienniczki, które podpisują po mszy św. i nabożeństwach księża.

Szczęść Boże.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 23.10.2020r.