Kategoria: Komunikaty

Komunikat – do rodziców dzieci 1 komunijnych

By Proboszcz on 8 października 2022 in Komunikaty

Uwaga rodzice dzieci przygotowujących się do 1 komunii św.

W niedzielę 9 października br. o g. 12:00 – msza św. z udziałem dzieci komunijnych i ich rodziców. W czasie mszy św. dzieciom zostaną poświęcone różańce. Różańce kupują rodzice.

Po mszy św. spotkanie z rodzicami. Obecność dzieci i rodziców obowiązkowa.

Szczęść Boże.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

 

Przygotowanie do 1 komunii św. – 2022

By Proboszcz on 20 kwietnia 2022 in Komunikaty

Przypominam o WAŻNYM naszym spotkaniu przygotowawczym 23 kwietnia – sobota – g. 15:00.

Bardzo proszę rodziców o :

 • przybycie –  zostaną omówione ważne tematy komunijne:
  • ostateczna składka
  • dekoracja kościoła
  • obrazki  komunijne i inne pamiątki
  • fotograf
  • organista
  • dar ołtarza
  • strój komunijny
  • należność dla organisty, ks. proboszcza
 • wypełnienie  w Dzienniczku DANE DZIECKA s.3; OD RODZICÓW s.5
 • sprawdzenie FORMUŁY SPOWIEDZI S.18
 • sprawdzenie wiedzy ARKUSZ OCEN s. 23 i wystawienie dziecku oceny

Serdecznie pozdrawiam

Szczęść Boże

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Spotkanie synodalne – 12.12.2021r.

By Proboszcz on 11 grudnia 2021 in Komunikaty

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W PARAFII

listopad / grudzień 2021 r.

W każdej parafii należy zorganizować w dogodnym terminie (listopad lub grudzień 2021 r.) otwarte spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (Parafialnego Zespołu Synodalnego). Każdy, kto wyrazi takie pragnienie, powinien mieć możliwość udziału w parafialnym spotkaniu konsultacyjnym.

Proponowany przebieg parafialnego spotkania konsultacyjnego:

 • Część modlitewna (msza św. lub inna celebracja liturgiczna, np. nieszpory), albo nabożeństwo (np. adoracja Najśw. Sakramentu z przedłużonymi chwilami ciszy).
 • Wspólna refleksja w formie rozmowy duchowej na temat poniższych zagadnień. Wskazówki dotyczące przeprowadzenia rozmowy duchowej podano niżej.

Tematy do pracy w grupach

 1. TOWARZYSZE PODRÓŻY

Jakie grupy lub osoby w naszym Kościele lokalnym pozostają na marginesie?

 1. SŁUCHANIE

W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie, ci, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

 1. ZABIERANIE GŁOSU

Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym?

 1. CELEBROWANIE

Jak uczynić celebracje w naszym Kościele lokalnym miejscem większego zaangażowania wszystkich wiernych?

 1. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI

Co przeszkadza ochrzczonym w byciu świadkiem wiary we współczesnym świecie?

 1. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?

 1. EKUMENIZM

Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?

 1. WŁADZA I UCZESTNICTWO

Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

 1. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI

W jaki sposób wierni mogą być bardziej zaangażowani w procesy podejmowania decyzji w naszym Kościele lokalnym?

=========================================

Wskazania odnośnie przebiegu rozmowy duchowej

Animatorem prowadzącym rozmowę duchową jest proboszcz. Wspomaga go sekretarz, którego zadaniem jest zanotowanie owoców spotkania poprzez spisanie końcowej syntezy.

 1. Modlitwa Adsumus.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 1. Przedstawienie się uczestników (jeśli się nie znają).
 2. WYBÓR SEKRETARZA
 3. Przedstawienie programu spotkania i metody pracy.
 4. Indywidualna modlitewna refleksja w ciszy nad kwestiami do konsultacji.
 5. Dzielenie się owocami modlitwy. Każdy uczestnik zabiera głos, wskazując tylko dwa tematy jego zdaniem najistotniejsze i przedstawia krótkie uzasadnienie swego wyboru. Na tym etapie nie ma dyskusji między uczestnikami.
 6. Animator z pomocą sekretarza dokonuje wyboru dwóch tematów, które najczęściej się powtarzały lub najbardziej poruszyły uczestników.
 7. Chwila ciszy i modlitewnej refleksji nad wybranymi dwoma zagadnieniami. W jej trakcie każdy powinien postawić sobie następujące pytania:
  1. Jakie doświadczenia (osobiste i wspólnotowe, pozytywne i negatywne) przywołują wybrane tematy?
  2. Jakie przemyślenia wzbudzają?
  3. Co w związku z tym należy potwierdzić lub wzmocnić w praktyce duszpasterskiej? Co natomiast należy zmienić lub uzupełnić? Jakie postulaty sformułować?
  4. Jak można to przełożyć na konkretne kroki, które należałoby podjąć?
 8. W dalszej kolejności uczestnicy dzielą się owocami refleksji. Na tym etapie wymianie myśli może towarzyszyć dyskusja.
 9. W oparciu o pytania podane w punkcie 7. sekretarz redaguje pisemną syntezę zawierającą owoce spotkania. Uzupełnia ją z pomocą prowadzącego o odpowiedzi na następujące kwestie, które powinny wyłonić się w trakcie debaty: czy w tych naszych przemyśleniach jesteśmy zgodni, czy może raczej idą one w rozbieżnych kierunkach? Gdzie – naszym zdaniem – rozbrzmiewa w nich głos Ducha Świętego? Syntezę taką należy – przynajmniej w zarysie – przestawić uczestnikom spotkania na jego zakończenie.
 10. Spontaniczna modlitwa dziękczynna.

Pisemną syntezę zredagowaną przez sekretarza proboszcz przesyła do dziekana, który w kolejnym etapie konsultacji synodalnych (styczeń / luty) zorganizuje dekanalne spotkanie konsultacyjne z udziałem wszystkich duchownych dekanatu oraz osób świeckich reprezentujących wszystkie Parafialne Rady Duszpasterskie z całego dekanatu (po jednej osobie z każdej parafii). Jego celem będzie wypracowanie syntezy dekanalnej.

Komunikat – dzieci komunijne

By Proboszcz on 10 grudnia 2021 in Komunikaty

Szanowni Rodzice

W niedzielę – 12 grudnia o g. 12:00 – msza św. z udziałem przygotowujących się do 1 komunii dzieci z rodzicami. W czasie mszy św. zostaną poświęcone pamiątkowe medaliki. Medaliki można nabyć w księgarniach  z dewocjonaliami w Zielonej Górze.

Pozdrawiam mile.

Szczęść Boże.

ks. Antoni Łatka

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2021r.

By Proboszcz on 18 lipca 2021 in Komunikaty

” Jest zakątek na tej ziemi gdzie powracać każdy chce…”

Po pandemicznej przerwie w ubiegłym roku w tym 2021r – 02 sierpnia (poniedziałek)  z Zielonej Góry parafii św. Jadwigi (konkatedra) wyrusza kolejna 39 PIESZA PIELGRZYMKA Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na Jasną Górę – 02.08 – 12.08.2021 pod hasłem WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ.  Jest to  duchowe przygotowanie pielgrzymów naszej diecezji do beatyfikacji sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Można zapisać się na pielgrzymkę przez Internet: www.prosta47.pl/pielgrzymka lub telefoniczne Kasia 505-934-119

Więcej o pielgrzymce: www.pielgrzymka.zgora.pl 

Nie mogąc osobiście pielgrzymować na Jasną Górę  można zostać duchowym pielgrzymem codziennie łącząc się z grupą pielgrzymkową przez modlitwę, codzienne nawiedzenie kościoła, dowolne wyrzeczenie w pewnej intencji, można zamówić intencję mszy św. które będzie odprawiona w trasie, można tez złożyć ofiarę pieniężną na rzecz pielgrzymki.

Karty duchowego pielgrzyma można odebrać w zachrystii.

Do puszki będzie można złożyć prośby, które będą odczytanie  i omadlanie w trasie.

Z naszej parafii idzie dwie osoby. Gdyby ktoś chciał dołączyć proszę skontaktować się z p Radkiem

a także z ks. proboszczem te. 667-179-107

Serdecznie pozdrawiam.

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

 

Komunikat – odwołana pierwsza rocznica 1 komunii św.

By Proboszcz on 19 czerwca 2021 in Komunikaty

K O M U N I K A T

Na prośbę rodziców klas czwartych – ze względu na upał – odwołuję uroczystość pierwszej rocznicy pierwszej komunii św. – z 20 czerwca br. G. 13:00, a także spowiedź tych dzieci zaplanowaną na sobotę – 19 czerwca na g. 17:00.

Rocznicę komunii św. przekładamy  na jesień tego roku.

Proszę tę wiadomość przekazać innym rodzicom.

Szczęść Boże

Ksiądz Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, dnia 18 czerwca 2021r.

1 Komunia i komunikat

By Proboszcz on 21 kwietnia 2021 in Komunikaty

Witam serdecznie.

Spotkanie formacyjno – liturgiczne grup bez zmian na  g. 16:30 zapraszam

 • czwartek  – Kube  P, Cyrok E, Bujewicz Z, Posalczyk G, Taberska M, Kępka , Łabuda M, Rychła K
 • piątek  – Kłopot M, Kłopot B, Dziędzielewicz H, Czerwiak M, Siwiński B, Susłowicz J

Szczęść Boże

ks. Antoni Łatka

===============================

W dniach 29 i 30 kwietnia 2021 –  NIE MA SPOTKAŃ ZZ DZIEĆMU KOMUNIJNYMI

Szczęść Boże

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Dzieci Komunijne – 2021 Ważny komunikat z 11.04.br

By Proboszcz on 9 kwietnia 2021 in Aktualności, Komunikaty

Spotkanie formacyjne dziś – 9 kwietnia br. – piątek   – o g. 16:30 w kościele dla gryp z środy tego tygodnia.

======================================

W A Ż N E    S P O T K A N I E

Ze względu na wymogi sanitarne i ograniczoną liczbę osób w kościele  zapraszam Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. dnia  11 kwietnia – niedziela –  na spotkaniu  o g. 15:00.  Bez dzieci. Rodzice podejmą ostateczną decyzję  terminu 1 komunii św. 

Proponowany skład grup komunijnych.

G R U P Y    K O M U N I J N E    M A J   2021
Grupa Data Dzień tygodnia godzina  Dzieci
1 22.maj sobota 10:00 Kube P
2 22.maj sobota 12:00 Bujewicz Z, Cyrok E, Posalczyk G, Taberska M
3 23.maj niedziela 10:00 Kępka, Rychła K, Łabuda M
4 23.maj niedziela 12:00 Kłopot M, Kłopot B, Dziędzielewicz  H
Czerwiak M, Siwiński B
5 29.maj sobota 12:00 Susłowicz J
6 30.maj niedziela 12:00 Brzezińska K, Hebdzyński O, Hebdzyński A

Układ grupy może ulec zmianie

Spotkanie formacyjne w ciągu tygodnia

 • czwartek g. 16:30 – Kube  P, Cyrok E, Bujewicz Z, Posalczyk G, Taberska M, Kępka , Łabuda M, Rychła K
 • piątek g. 16:30 – Kłopot M, Kłopot B, Dziędzielewicz H, Czerwiak M, Siwiński B, Susłowicz J

DZIECI ZNAJĄ 

 1. formułkę spowiedzi
 2. pięć warunków spowiedzi św.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Ploty, dnia 9.04. 2021r.