Kategoria: Komunikaty

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2021r.

By Proboszcz on 18 lipca 2021 in Komunikaty

” Jest zakątek na tej ziemi gdzie powracać każdy chce…”

Po pandemicznej przerwie w ubiegłym roku w tym 2021r – 02 sierpnia (poniedziałek)  z Zielonej Góry parafii św. Jadwigi (konkatedra) wyrusza kolejna 39 PIESZA PIELGRZYMKA Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na Jasną Górę – 02.08 – 12.08.2021 pod hasłem WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ.  Jest to  duchowe przygotowanie pielgrzymów naszej diecezji do beatyfikacji sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Można zapisać się na pielgrzymkę przez Internet: www.prosta47.pl/pielgrzymka lub telefoniczne Kasia 505-934-119

Więcej o pielgrzymce: www.pielgrzymka.zgora.pl 

Nie mogąc osobiście pielgrzymować na Jasną Górę  można zostać duchowym pielgrzymem codziennie łącząc się z grupą pielgrzymkową przez modlitwę, codzienne nawiedzenie kościoła, dowolne wyrzeczenie w pewnej intencji, można zamówić intencję mszy św. które będzie odprawiona w trasie, można tez złożyć ofiarę pieniężną na rzecz pielgrzymki.

Karty duchowego pielgrzyma można odebrać w zachrystii.

Do puszki będzie można złożyć prośby, które będą odczytanie  i omadlanie w trasie.

Z naszej parafii idzie dwie osoby. Gdyby ktoś chciał dołączyć proszę skontaktować się z p Radkiem

a także z ks. proboszczem te. 667-179-107

Serdecznie pozdrawiam.

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

 

Komunikat – odwołana pierwsza rocznica 1 komunii św.

By Proboszcz on 19 czerwca 2021 in Komunikaty

K O M U N I K A T

Na prośbę rodziców klas czwartych – ze względu na upał – odwołuję uroczystość pierwszej rocznicy pierwszej komunii św. – z 20 czerwca br. G. 13:00, a także spowiedź tych dzieci zaplanowaną na sobotę – 19 czerwca na g. 17:00.

Rocznicę komunii św. przekładamy  na jesień tego roku.

Proszę tę wiadomość przekazać innym rodzicom.

Szczęść Boże

Ksiądz Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, dnia 18 czerwca 2021r.

1 Komunia i komunikat

By Proboszcz on 21 kwietnia 2021 in Komunikaty

Witam serdecznie.

Spotkanie formacyjno – liturgiczne grup bez zmian na  g. 16:30 zapraszam

 • czwartek  – Kube  P, Cyrok E, Bujewicz Z, Posalczyk G, Taberska M, Kępka , Łabuda M, Rychła K
 • piątek  – Kłopot M, Kłopot B, Dziędzielewicz H, Czerwiak M, Siwiński B, Susłowicz J

Szczęść Boże

ks. Antoni Łatka

===============================

W dniach 29 i 30 kwietnia 2021 –  NIE MA SPOTKAŃ ZZ DZIEĆMU KOMUNIJNYMI

Szczęść Boże

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Dzieci Komunijne – 2021 Ważny komunikat z 11.04.br

By Proboszcz on 9 kwietnia 2021 in Aktualności, Komunikaty

Spotkanie formacyjne dziś – 9 kwietnia br. – piątek   – o g. 16:30 w kościele dla gryp z środy tego tygodnia.

======================================

W A Ż N E    S P O T K A N I E

Ze względu na wymogi sanitarne i ograniczoną liczbę osób w kościele  zapraszam Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. dnia  11 kwietnia – niedziela –  na spotkaniu  o g. 15:00.  Bez dzieci. Rodzice podejmą ostateczną decyzję  terminu 1 komunii św. 

Proponowany skład grup komunijnych.

G R U P Y    K O M U N I J N E    M A J   2021
Grupa Data Dzień tygodnia godzina  Dzieci
1 22.maj sobota 10:00 Kube P
2 22.maj sobota 12:00 Bujewicz Z, Cyrok E, Posalczyk G, Taberska M
3 23.maj niedziela 10:00 Kępka, Rychła K, Łabuda M
4 23.maj niedziela 12:00 Kłopot M, Kłopot B, Dziędzielewicz  H
Czerwiak M, Siwiński B
5 29.maj sobota 12:00 Susłowicz J
6 30.maj niedziela 12:00 Brzezińska K, Hebdzyński O, Hebdzyński A

Układ grupy może ulec zmianie

Spotkanie formacyjne w ciągu tygodnia

 • czwartek g. 16:30 – Kube  P, Cyrok E, Bujewicz Z, Posalczyk G, Taberska M, Kępka , Łabuda M, Rychła K
 • piątek g. 16:30 – Kłopot M, Kłopot B, Dziędzielewicz H, Czerwiak M, Siwiński B, Susłowicz J

DZIECI ZNAJĄ 

 1. formułkę spowiedzi
 2. pięć warunków spowiedzi św.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Ploty, dnia 9.04. 2021r.

Spotkanie komunijne – odwołane

By Proboszcz on 27 marca 2021 in Komunikaty

Czcigodni Rodzice.

W związku z kolejnymi ograniczeniami osób w kościele – w naszym do 10. Odwołuje zaplanowane na dziś 27.03.br.   na g. 15:00 spotkanie formacyjne. Będę one po Niedzieli Palmowej w małych grupach – tak jak są wpisane – w godzinach popołudniowych. Podam w naszych OGLOSZENIACH PARAFIALNYCH – www.parafiapłoty.pl

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

Na mszy u nas 15 osób

By Proboszcz on 7 listopada 2020 in Komunikaty

Drodzy Parafianie.

W zawiązku z obowiązującymi normami sanitarnymi w kościele może przebywać na jednej mszy św. 15 osób.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem tego ograniczenia.

Będzie się można z nami łączyć w czasie mszy św. transmitowanej na Ż Y W O 

Transmisję uruchomię w godzinach popołudniowych.

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 07.11.2020r.

Sprawa pierwszej komunii – ważne spotkanie.

By Proboszcz on 4 maja 2020 in Komunikaty

KURIA  DIECEZJALNA w Zielonej Górze – maj 2020r.

WYDZIAŁ  DUSZPASTERSKI

Dyrektor – Ks. Robert Patro.

 1. Grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są nadal odwołane.
 2. Możliwe jest przygotowanie i udzielanie dzieciom sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św. w formie indywidualnej – za zgodą proboszcza i na wyraźną prośbę rodziców oraz przy ich udziale. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się tylko w kościele z uwzględnieniem limitu osób i dystansu. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań i celebracji może rozciągnąć się nawet na okres wakacyjny. Do dnia 24 maja br. należy przekazać do Wydziału Duszpasterskiego informacje o ilości dzieci przystępujących w tym czasie do I Komunii św. oraz o formie ich przygotowania. Indywidualny program formacji powinien być opracowany przez proboszcz i katechetę dziecka musi zwierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej w formacji eucharystycznej dzieci w diecezji.  Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci. Powrót do wspólnotowego grupowego  sposobu przygotowania będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

W zawiązku z możliwością, jaka daje nam Kuria Diecezjalna zapraszam na spotkanie w tej sprawie Was Rodziców , zwłaszcza zainteresowanych taką formą komunii św.  dnia 6 maja br. – środa o godzinie 19:00. Spotkanie będzie miało miejsce w kościele.  Zostanie sporządzona lista dzieci i harmonogram uroczystości komunijnej dzieci. Komunia nie może być wcześniej jak w czerwcu. Rodzicie przygotowują planowane terminy komunii dziecka, które muszą być uzgodnione najpierw z proboszczem. Lista dzieci zostanie zamknięta 9 maja br.

Wszyscy rodzice do 16 maja br – sobota – dostarczą mi metryki chrztu z parafii, gdzie dziecko było chrzczone. Metryka chrztu dziecka, które było chrzczone w Płotach znajduje się w parafii ZG – Przylep.

Dzieci te, niezależnie do jakiej chodzą szkoły będą miały przygotowanie w kościele dwa razy w tygodniu i biorą udział we mszy  św.  tylko dla nich w niedziele o g. 16:00.

Początek rozpoczęcia formacji  9 maja br – niedziela g. 16:00.

Informacje proszę przekazać osobom zainteresowanym komunią św.

Szczęść Boże.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, dnia 04.05.2020r.

 

KOMUNIKAT do Rodziców w sprawie katechezy dzieci w ZE Płoty w czasie pandemii

By Proboszcz on 29 kwietnia 2020 in Komunikaty

 1. DO RODZICÓW.
  1. Nie wiemy, kiedy wrócimy do szkoły, dlatego obowiązują nas nauczycieli i uczniów lekcje- nauczanie  interaktywne – zgodnie z zarządzeniem ministra.
  2. Katechezy dla dzieci klas pierwszych trwają na odległość już od 14 tygodnia 2020r. czyli zgodnie z zarządzeniem ministra i  dyrekcji czyli  od 26 marca 2020r.
  3. Religia została umieszczona w szkolnym PLANIE LEKCJI – od tego czasu w oznaczonych godzinach mam spotykam się z dziećmi. Te dzieci, które nie mogą być aktywne w oznaczonej godzinie mogą katechezę odtworzyć w innym  dogodnym czasie. Nikt z zadeklarowanych na lekcje religii uczniów przez rodziców, nie jest zwolniony z katechezy.
  4. Obecna sytuacja pandemii nikogo z uczniów nie zwalnia  z zajęć szkolnych. Lekcje są prowadzone  w sposób interaktywny, według PLANU LEKCJI.
  5. Wszystkie materiały dotyczące tematów lekcyjnych zostały umieszczone na naszej parafialnej stronie internetowej: www.parafiaploty.pl  lub na Facebooku PARAFIA PŁOTY
  6. Rodzice byli powiadamiani sms o mającej się odbyć katechezie, a take informacje o katechezie podawane były także  na internetowej stronie parafialnej w OGŁOSZENIACH – proszę sprawdzić.
  7. Dzieci miały się zapoznać z  katechetyczną jednostką lekcyjną – oczywiście z pomocą rodzica, czy opiekuna, dotyczy zwłaszcza w niższych klasach.
  8. Na zdane zadania domowe dzieci miały swoje prace przesyłać na emalia parafialnego: ploty@diecezjazg.pl do końca tygodnia, chyba że podany był inny termin.
  9. Dostępny by również kontakt  ze mną proboszczem i katechetą  telefonicznie nr kom: 667-179-107, na Facebooku PARAFIA  PŁOTY – mamy swoją grupę katechetyczną
  10. Prace dzieci podlegają ocenie z godnie z przyjętymi  przez szkolę kryteriami
  11. Brak kontaktu ucznia ze mną i brak zadań domowych może być przyczyną problemów na koniec roku – taki uczeń na świadectwie  nie otrzyma stopnia z religii  w następnej klasie będzie musiał zdawać egzamin  na początku nowego roku szkolnego zgodnie ze Statutem Szkoły.
  12. Listę uczniów z którymi nie mam kontaktu, przekazałem wychowawczyniom.
  13. Oceny z dotychczasowych prac domowych uczniów, które zostały mi przysłane   przekazałem wychowawcom do wpisu w Dzienniku Lekcyjnym
  14.  Proszę o jak najszybszy kontakt ze mną  Rodziców dzieci, z którymi nie mam jeszcze kontaktu. Nr tel. 667-179-107 lub email: ploty@diecezjazg.pl lub na Facebooku PARAFIA PŁOTY

Drodzy Rodzice  Jezus powiedział NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK, w procesie rozwoju człowieka ważną role odgrywa również wychowanie religijne, do którego zobowiązywaliście się dobrowolnie prosząc o chrzest swego dzieci, a w czasie udzielonego chrztu publicznie oświadczaliście, że JESTEŚMY ŚWIADOMI TEGO OBOWIĄZKU. Nic dodać nić ująć i to bierzecie na swoje sumienie. Życzę Wam, by dzieci Wasze były pociechą i Waszą przyszłością. Od  wychowania  waszego dziecka w przyszłości zależy los wielu. Nikt Was w wychowaniu dziecka  NIE ZASTĄPI. Jesteście pierwszymi nauczycielami i katechetami swoich dzieci. A my Wam w tym tylko pomagamy.

Pozdrawiam Was mile i modlę się codziennie , abyście dobrze wypełniali swoje obowiązki religijne  wobec swoich dzieci.

Ponieważ jest utrudniony udział Was i dzieci me mszy św. w kościele – ograniczona liczba osób, korzystając z dyspensy chciejcie korzystać z transmisji mszy św. w domu, Niech to będzie uroczysta godzina w odpowiednim stroju – świątecznym. Nie zaszkodzi co jakiś czas przyjść na msze św. do kościoła z dzieckiem. W Płotach msze św.  są odprawiane: w dni powszednie o g. 18:00, a w niedziele i święta o g. 8:00, 10:00, 12:00 -nieco wcześniej. Liczba osób 12.

Szczęść Boże

Antoni Łatka

proboszcz-katecheta

Płoty, dnia 27.04.2020r.