Kategoria: Komunikaty

Spotkanie komunijne – odwołane

By Proboszcz on 27 marca 2021 in Komunikaty

Czcigodni Rodzice.

W związku z kolejnymi ograniczeniami osób w kościele – w naszym do 10. Odwołuje zaplanowane na dziś 27.03.br.   na g. 15:00 spotkanie formacyjne. Będę one po Niedzieli Palmowej w małych grupach – tak jak są wpisane – w godzinach popołudniowych. Podam w naszych OGLOSZENIACH PARAFIALNYCH – www.parafiapłoty.pl

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

Na mszy u nas 15 osób

By Proboszcz on 7 listopada 2020 in Komunikaty

Drodzy Parafianie.

W zawiązku z obowiązującymi normami sanitarnymi w kościele może przebywać na jednej mszy św. 15 osób.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem tego ograniczenia.

Będzie się można z nami łączyć w czasie mszy św. transmitowanej na Ż Y W O 

Transmisję uruchomię w godzinach popołudniowych.

Ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, 07.11.2020r.

Sprawa pierwszej komunii – ważne spotkanie.

By Proboszcz on 4 maja 2020 in Komunikaty

KURIA  DIECEZJALNA w Zielonej Górze – maj 2020r.

WYDZIAŁ  DUSZPASTERSKI

Dyrektor – Ks. Robert Patro.

 1. Grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są nadal odwołane.
 2. Możliwe jest przygotowanie i udzielanie dzieciom sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św. w formie indywidualnej – za zgodą proboszcza i na wyraźną prośbę rodziców oraz przy ich udziale. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się tylko w kościele z uwzględnieniem limitu osób i dystansu. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań i celebracji może rozciągnąć się nawet na okres wakacyjny. Do dnia 24 maja br. należy przekazać do Wydziału Duszpasterskiego informacje o ilości dzieci przystępujących w tym czasie do I Komunii św. oraz o formie ich przygotowania. Indywidualny program formacji powinien być opracowany przez proboszcz i katechetę dziecka musi zwierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej w formacji eucharystycznej dzieci w diecezji.  Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci. Powrót do wspólnotowego grupowego  sposobu przygotowania będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

W zawiązku z możliwością, jaka daje nam Kuria Diecezjalna zapraszam na spotkanie w tej sprawie Was Rodziców , zwłaszcza zainteresowanych taką formą komunii św.  dnia 6 maja br. – środa o godzinie 19:00. Spotkanie będzie miało miejsce w kościele.  Zostanie sporządzona lista dzieci i harmonogram uroczystości komunijnej dzieci. Komunia nie może być wcześniej jak w czerwcu. Rodzicie przygotowują planowane terminy komunii dziecka, które muszą być uzgodnione najpierw z proboszczem. Lista dzieci zostanie zamknięta 9 maja br.

Wszyscy rodzice do 16 maja br – sobota – dostarczą mi metryki chrztu z parafii, gdzie dziecko było chrzczone. Metryka chrztu dziecka, które było chrzczone w Płotach znajduje się w parafii ZG – Przylep.

Dzieci te, niezależnie do jakiej chodzą szkoły będą miały przygotowanie w kościele dwa razy w tygodniu i biorą udział we mszy  św.  tylko dla nich w niedziele o g. 16:00.

Początek rozpoczęcia formacji  9 maja br – niedziela g. 16:00.

Informacje proszę przekazać osobom zainteresowanym komunią św.

Szczęść Boże.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Płoty, dnia 04.05.2020r.

 

KOMUNIKAT do Rodziców w sprawie katechezy dzieci w ZE Płoty w czasie pandemii

By Proboszcz on 29 kwietnia 2020 in Komunikaty

 1. DO RODZICÓW.
  1. Nie wiemy, kiedy wrócimy do szkoły, dlatego obowiązują nas nauczycieli i uczniów lekcje- nauczanie  interaktywne – zgodnie z zarządzeniem ministra.
  2. Katechezy dla dzieci klas pierwszych trwają na odległość już od 14 tygodnia 2020r. czyli zgodnie z zarządzeniem ministra i  dyrekcji czyli  od 26 marca 2020r.
  3. Religia została umieszczona w szkolnym PLANIE LEKCJI – od tego czasu w oznaczonych godzinach mam spotykam się z dziećmi. Te dzieci, które nie mogą być aktywne w oznaczonej godzinie mogą katechezę odtworzyć w innym  dogodnym czasie. Nikt z zadeklarowanych na lekcje religii uczniów przez rodziców, nie jest zwolniony z katechezy.
  4. Obecna sytuacja pandemii nikogo z uczniów nie zwalnia  z zajęć szkolnych. Lekcje są prowadzone  w sposób interaktywny, według PLANU LEKCJI.
  5. Wszystkie materiały dotyczące tematów lekcyjnych zostały umieszczone na naszej parafialnej stronie internetowej: www.parafiaploty.pl  lub na Facebooku PARAFIA PŁOTY
  6. Rodzice byli powiadamiani sms o mającej się odbyć katechezie, a take informacje o katechezie podawane były także  na internetowej stronie parafialnej w OGŁOSZENIACH – proszę sprawdzić.
  7. Dzieci miały się zapoznać z  katechetyczną jednostką lekcyjną – oczywiście z pomocą rodzica, czy opiekuna, dotyczy zwłaszcza w niższych klasach.
  8. Na zdane zadania domowe dzieci miały swoje prace przesyłać na emalia parafialnego: ploty@diecezjazg.pl do końca tygodnia, chyba że podany był inny termin.
  9. Dostępny by również kontakt  ze mną proboszczem i katechetą  telefonicznie nr kom: 667-179-107, na Facebooku PARAFIA  PŁOTY – mamy swoją grupę katechetyczną
  10. Prace dzieci podlegają ocenie z godnie z przyjętymi  przez szkolę kryteriami
  11. Brak kontaktu ucznia ze mną i brak zadań domowych może być przyczyną problemów na koniec roku – taki uczeń na świadectwie  nie otrzyma stopnia z religii  w następnej klasie będzie musiał zdawać egzamin  na początku nowego roku szkolnego zgodnie ze Statutem Szkoły.
  12. Listę uczniów z którymi nie mam kontaktu, przekazałem wychowawczyniom.
  13. Oceny z dotychczasowych prac domowych uczniów, które zostały mi przysłane   przekazałem wychowawcom do wpisu w Dzienniku Lekcyjnym
  14.  Proszę o jak najszybszy kontakt ze mną  Rodziców dzieci, z którymi nie mam jeszcze kontaktu. Nr tel. 667-179-107 lub email: ploty@diecezjazg.pl lub na Facebooku PARAFIA PŁOTY

Drodzy Rodzice  Jezus powiedział NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK, w procesie rozwoju człowieka ważną role odgrywa również wychowanie religijne, do którego zobowiązywaliście się dobrowolnie prosząc o chrzest swego dzieci, a w czasie udzielonego chrztu publicznie oświadczaliście, że JESTEŚMY ŚWIADOMI TEGO OBOWIĄZKU. Nic dodać nić ująć i to bierzecie na swoje sumienie. Życzę Wam, by dzieci Wasze były pociechą i Waszą przyszłością. Od  wychowania  waszego dziecka w przyszłości zależy los wielu. Nikt Was w wychowaniu dziecka  NIE ZASTĄPI. Jesteście pierwszymi nauczycielami i katechetami swoich dzieci. A my Wam w tym tylko pomagamy.

Pozdrawiam Was mile i modlę się codziennie , abyście dobrze wypełniali swoje obowiązki religijne  wobec swoich dzieci.

Ponieważ jest utrudniony udział Was i dzieci me mszy św. w kościele – ograniczona liczba osób, korzystając z dyspensy chciejcie korzystać z transmisji mszy św. w domu, Niech to będzie uroczysta godzina w odpowiednim stroju – świątecznym. Nie zaszkodzi co jakiś czas przyjść na msze św. do kościoła z dzieckiem. W Płotach msze św.  są odprawiane: w dni powszednie o g. 18:00, a w niedziele i święta o g. 8:00, 10:00, 12:00 -nieco wcześniej. Liczba osób 12.

Szczęść Boże

Antoni Łatka

proboszcz-katecheta

Płoty, dnia 27.04.2020r.

 

Sprawa 1 piątków miesiąca

By Proboszcz on 4 kwietnia 2020 in Komunikaty

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca  w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];
 • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];
 • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
 • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae” 37 (2001) 190-194).

[2] Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

[3] Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

[4] Por. KKK 1452.

Zapal w oknie światełko św. Jana Pawła II dziś 2.04.br.czwartek o g. 21:27

By Proboszcz on 2 kwietnia 2020 in Komunikaty

 

KURIA  DIECEZJALNA

Zielona Góra

Bp Tadeusz Lityński zachęca wszystkich diecezjan, aby w 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, w czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zapalić w oknach świece i zjednoczyć się na modlitwie o ustanie pandemii. To odpowiedź na apel kard. Stanisława Dziwisza.

W związku z tym proszę o przekazanie tego apelu wiernym na parafialnych stronach internetowych, profilach społecznościowych i podczas parafialnych transmisji (materiał w załączniku).

Z inicjatywy bp. Tadeusza zapraszamy też wiernych do nadsyłania zdjęć zapalonych w oknach świec wraz z podpisem miejscowości i parafii na adres „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg@gosc.pl.

Z nadesłanych zdjęć na diecezjalnej stronie „Gościa” (www.zgg.gosc.pl) powstanie galeria ukazująca modlitewną wspólnotę.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

— ks. Tomasz Gierasimczyk referent Wydziału Duszpasterskiego Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zachęcam  Parafian do zapalenia świeczki lub znicza w naszych oknach.

Pozdrawiam Parafian

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Katecheza Interaktywna

By Proboszcz on 29 marca 2020 in Komunikaty

KATECHEZA INTERAKCYJNA  po  5 kwietnia 2020r.

30.03 – poniedziałek
– klas I – g. 11:40 – 12:25
31.03 – wtorek
– klas II i III – g. 8:00 – 8:45; klas piąta – 12:40 – 13:25

czwartek 

  g. 8:00 – klasa szósta i ósma 


Bardzo proszę dzieci o obecność w tych godzinach na Facebooku na stronie Parafia Płoty oraz proszę Rodziców o zgodę i umożliwienie dzieciom zalogowanie się do tworzącej się grupy KATECHEZA ZE w PŁOTACH na stronie parafialnej Facebooka

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego .
Szczęść Boże
ks. Antoni Łatka

WAŻNY KOMUNIKAT

By Proboszcz on 25 marca 2020 in Komunikaty

Drodzy Parafianie.

W związku podjętymi przez nasze Władze  w Warszawie środkami ostrożności, aby eliminować kolejne  zakażenia koronawirusem została ograniczona liczba osób na zgromadzeniach religijnych do 5. Musimy się z tym faktem liczyć. Przykro mi, ale nie mamy innej możliwości jak respektować polecenia Władzy. Do kościoła będzie wpuszczone tylko 5 osób  przez zakrystię.

W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we mszy św. w uroczystościach i niedzieli. Mamy możliwości przeżywania świąt  poprzez środki masowego przekazu RTV.

Skorzystajmy z tego.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA

===========================

O g. 12:00 na prośbę Papieża cały świat chrześcijański ,modli  się o oddalenie pandemii wirusa. Zachęcam do modlitwy.

O g. 12:00 będą biły dzwony.  Zachęcam do włączenia się do modlitwy

Serdecznie Parafian pozdrawiam i życząc Wam zdrowia modlę się za Was szczególnie o g. 20:30 odmawiając  w kościele różaniec.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA

Ks. Antoni Łatka

proboszcz