Kategoria: Ogłoszenia 2021

Boże Narodzenie 2021r.

By Proboszcz on 26 grudnia 2021 in Ogłoszenia 2021

MSZA ŚW. NA ŻYWO

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły”

K  O  L  Ę  D  Y

1.Życzenia świąteczne : Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, wiele radości, zdrowia, opieki świętych Patronów i wszelkiej pomyślności w roku 2022

 1. Msze św. w Boże Narodzenie msza św.: g. 8:00, 10.00. 12.00 i 17:00
 2. Drugi dzień świąt: Świętej Rodziny
 • List na Świętą Rodzinę*
 • List Ks. Rektora Seminarium **

– msze św. o g. 8.00. 10.00. 12.00

– zapraszam rodziców z dziećmi. Małżonkowie w czasie mszy św. odnowią przyrzeczenia ślubne i na dalszą drogę wspólnego życia otrzymają okolicznościowe błogosławieństwo

–  tradycyjne poświęcenie owsa o ile ktoś przyniesie

– poświęcenie wina z racji  przypadającego 27.12. – św. Jana Ewangelisty,  przynosimy swoje wino do poświęcenie, nie ma limitu butelek

–  ofiary złożone na tace przeznaczone będą na KUL i Instytut Teologii Katolickiej w Zielonej Górze

 1. W poniedziałek przypada św. Jana Ewangelisty – tradycyjnie w kościele jest poświęcane  wino. Msza św. o g. 17:00
 2. Msze św. w ciągu tygodnia: poniedziałek g. 17:00, wtorek nie ma, w pozostałe dni o g. 17:00.
 3. Zakończenie roku 2021 – piątek g. 17:00 – zapraszam.
 4. Powitanie Nowego Roku 2022 – sobota – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

– msze św. o g. 10:00, 12:00, 17:00 (msza św. nie niedzielna)

– zmiana tajemnic różańcowych o g. 16:30

 1. W piątek 31 grudnia– Ksiądz Biskup diecezjalny Tadeusz Lityński udzielił dyspensy od czwartego Przykazania Kościelnego
 2. Serdeczne podziękowania za: wszelkie ofiary, tym którzy dostarczyli choinki, dekorującym kościół na święta.
 3. Polecam prasę katolicką numer podwójny – 10zł. Niedzielę, Gościa Niedzielnego z płytami.

Wszystkim na ostanie dni roku 2021  życzę zdrowia i błogosławieństwa Jezusa Narodzonego.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

=========================

 • LIST  RADY DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są również rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto więc przypomnieć pewne podstawowe elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.

Rodzina Bogiem silna

Św. Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową drogę Kościoła (LdR 2). Rodzina jest w wymiarze ogólnospołecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Można stwierdzić, że jest ona najcenniejszym dobrem ludzkości (FC 1). Rodzina stanowi egzystencjalny horyzont człowieka i w niej rodzą się życiowe powołania. Pełne oddania życie w rodzinie zgodnie z zamysłem Boga jest drogą prowadzącą do zbawienia. Pomimo kryzysu życia rodzinnego pragnienie trwałej miłości małżeńskiej i bezpiecznej rodziny jest wciąż zapisane głęboko w sercu człowieka.

Bł. kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie wzywał rodziny, aby były silne Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne pokonać trudności i przetrwać nawet największe życiowe burze. Znaczenie rodziny staje się w pełni zrozumiałe dopiero w powiązaniu z Bożym Narodzeniem i osobą Jezusa Chrystusa. W Chrystusie zawiera się pełna prawda o człowieku, widzianym zarówno w perspektywie tajemnicy Stworzenia, jak i Odkupienia. Ten, który jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1, 15), jest zarazem doskonałym człowiekiem. Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Wzrastał w Nazarecie w zaciszu środowiska domowego, wśród codziennych zajęć, modlitwy i kontaktów z sąsiadami. Jego rodzina przyjęła i strzegła Go z miłością, wprowadzała w życie w posłuszeństwie wobec tradycji religijnej i towarzyszyła Mu aż do osiągnięcia dojrzałości i rozpoczęcia publicznej działalności.  W rodzinie Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,52).

Wkroczenie Boga w historię świata pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną. Nic już bardziej doniosłego i świętego nie może wydarzyć się w rodzinie. Od momentu Wcielenia rodzina jest swoistym sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg.

Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu rodziny przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem domowym, a Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z życia rodzinnego. Kościół określa siebie rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kontekście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła.

Zadania rodziny

Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest komunia osób, a także wspólnota pokoleniowa, czyli jedność matki, ojca, dzieci i krewnych. Rodzina, zapoczątkowana w przymierzu małżeńskim, urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie. Zatem rodzina ma obowiązek pogłębiać więź na płaszczyźnie związku ciał i dusz, charakterów, serc, umysłów i dążeń osób ją tworzących. Podejmując te zadania, rodzina uczestniczy w potrójnym urzędzie Chrystusa – nauczyciela, kapłana i pasterza.

Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca. Sama przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie Kościoła, ale i przekazuje to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie dokumentów kościelnych, książek religijnych i prasy katolickiej.

Rodzina spełnia zadania wychowawcze, przede wszystkim przez dawania dobrego przykładu, przyznawanie się do błędów, unikanie fałszywych kompromisów i uczenie dzieci szeroko pojętej odpowiedzialności. Wychowanie religijne i katecheza udzielana przez matkę, ojca, babcię, dziadka i starsze rodzeństwo czynią z rodziny prawdziwą wspólnotę wiary. Rodzice mają prawo wybrać dla dzieci taki model wychowania moralnego i religijnego, który odpowiada ich własnym przekonaniom! Względem tych praw i obowiązków społeczności wyższego rzędu, takie jak Kościół i państwo, spełniają rolę pomocniczą.

W rodzinie realizuje się posługa liturgiczna przez kapłaństwo powszechne ojca, matki, dzieci oraz innych krewnych (KKK 1657). Każdy spełnia w rodzinie charakterystyczne dla siebie zadania. W praktyce polega to na świadomym i aktywnym uczestnictwie w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania oraz w innych sakramentach. Ważnym zadaniem jest praktykowanie modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, wspólnotowe świętowanie niedzieli, jubileuszy, rocznic rodzinnych, uroczystości kościelnych i rodzinnych, a także codzienna ofiara z siebie oraz wspólnotowe dźwiganie krzyża cierpienia, trosk i niedogodności.

Coraz ważniejszym zadaniem rodziny jest mądre wykorzystywanie czasu wolnego, który został człowiekowi dany dla odpoczynku, ale i wszechstronnego rozwoju w sferze szeroko pojętej kultury. Bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu oraz dyskusja na temat przeczytanych treści, obejrzanych programów, sztuk teatralnych lub filmów. Coraz większego znaczenia nabiera umiejętność roztropnego i krytycznego korzystania z Internetu.

Zadania pasterskie rodzina realizuje poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie niezgody, niewierności i zazdrości. Realizacja przykazania miłości i służby dokonuje się najpierw wobec najbliższych, a potem wobec innych rodzin tworzących środowisko parafialne (por. FC 56-71). Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, integralnej ekologii i odpowiedzialności za przyszłość świata.

Rodzina drogą do świętości

Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła. W ciągu wieków zapewne wiele małżeństw i rodzin żyło w świętości. Również dzisiaj nie brakuje ludzi głębokiej wiary, którzy w małżeństwie i rodzinie zmierzają do świętości przez sumienne i pełne oddania spełnianie swoich obowiązków. Papież Franciszek nazwał ich świętymi z sąsiedztwa. Świętość niektórych z nich została potwierdzona przez Kościół, aby byli dla nas przykładem i pomocą.

Biblia wskazuje na świętych małżonków, takich jak Elżbieta i Zachariasz, rodziców św. Jana Chrzciciela a Tradycja pokazuje nam przykład Anny i Joachima, rodziców Matki Bożej. Wielu małżonków wynoszono na ołtarze, ale dopiero św. Jan Paweł II, papież rodziny, w 2001 roku beatyfikował małżeństwo Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchich, wskazując, że osiągnęli świętość właśnie w życiu rodzinnym i małżeńskim. Była to pierwsza w historii beatyfikacja małżonków dokonana w tym samym czasie i jednym aktem. W 2008 roku w Lisieux odbyła się beatyfikacja Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W Polsce mamy nadzieję na beatyfikację rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci, z których jedno żyło pod sercem matki. Mieszkali oni w Markowej na Podkarpaciu. W czasie II wojny światowej bezinteresownie udzielili schronienia Żydom za co ponieśli męczeńską śmierć, gdyż wyżej od własnych spraw cenili wierność przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Rozpoczął się także proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców św. Jana Pawła II.

Przykłady świętych małżonków i rodzin przekonują, że pomimo trudnych okoliczności i kryzysu wartości, można pozostać wiernym Bogu, wspierać się wzajemnie w rodzinie i przez to być również uczciwym i dobrym człowiekiem. Papież Franciszek przypomniał tę prawdę w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, którą rozpoczął takimi słowami: radość przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła… Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół (AL 1). Dlatego chrześcijańskie nauczanie na temat rodziny jest dobrą nowiną, która niesie światu nadzieję i wskazuje drogę odnowy.

Z tego też powodu Kościół uznaje troskę o rodziny za jedno ze swych najistotniejszych zadań, za pierwszą i z wielu względów najważniejszą drogę posłannictwa i posługi (LdR 1-2). Pomoc duszpasterska jest niezbędna najpierw wobec tych osób, które znają wartość rodziny i chcą pozostawać wierne nauczaniu kościelnemu, ale również potrzebują tej pomocy rodziny, które są zagubione, poszukują prawdy lub napotykają na przeszkody w realizacji swojego powołania. Każdy kto szczerze pragnie Boga i otwiera się na wspólnotę Kościoła, powinien zostać przyjęty. Takie osoby wymagają także towarzyszenia i rozeznawania w dochodzeniu do prawdy oraz integracji ze wspólnotą wiary (por. AL 291-312).

Zakończmy nasze rozważanie słowami modlitwy do Świętej Rodziny z adhortacji Amoris laetitia:

Święta Rodzino z Nazaretu,

Niech nigdy więcej w naszych rodzinach

Nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:

Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

Przywróć wszystkim świadomość

Sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

Jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen (AL 325).

Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie pokój i radość naszym rodzinom. Z modlitwą i błogosławieństwem

Bp Wiesław Śmigiel

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

 

Toruń, 26 grudnia 2021 r.


**

List dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego na II Dzień Świąt Bożego Narodzenia A.D. 2021

Drogie Siostry i drodzy Bracia,

w swoim orędziu na Boże Narodzenie w 1980 roku błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński napisał następujące słowa: „Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą”. Takie słowa może napisać tylko osoba, która pomimo tak wielu trudności, upokorzeń, lat więzienia, zachowała w sercu ufną wiarę, niezłomną nadzieję i wielką miłość. Warto w roku jego beatyfikacji kolejny raz popatrzeć na niektóre epizody z życia Prymasa Tysiąclecia, który rzeczywiście własnej wędrówki na ziemi nie traktował jako wygnania i kary, lecz jako zadanie, by zachować i pielęgnować w sobie miłość do Boga i do człowieka oraz by nigdy nie ulec nienawiści. Nienawiść bowiem jest odwróceniem miłości, ma tę samą siłę co ona, ale ostatecznie zniewala człowieka; miłość daje wolność, a nienawiść podporządkowanie się złu.

Gdy Prymas Tysiąclecia został aresztowany i uwięziony w formie ścisłego internowania w Stoczku Warmińskim w 1953 roku, trzy miesiące później musiał z księdzem i siostrą spędzać po raz pierwszy w więzieniu święta Bożego Narodzenia. Trzeba mieć ogromną pogodę ducha i zaufanie, aby w izolacji z ogromnym ograniczeniem praw ludzkich, pozostając pod kontrolą około setki strażników, zanotować w dzień wigilijny w swoich „Zapiskach więziennych” następujące myśli: „W naszej rodzinie domowej – pogodnie i świątecznie. Wzmacniamy się modlitwą i staramy się o to, by nie pokazywać Ojcu Niebieskiemu i Matce Bożej smutnych twarzy. Tyle dziś radości w niebie i na ziemi; czyż można zamącać tę harmonię naszą sprawą? Nasi opiekunowie są poważni, zachowują się bardzo grzecznie i cicho”. Co miał na myśli kardynał Wyszyński pisząc o „naszej sprawie” i dlaczego „starał się nie pokazywać smutnej twarzy”? Chodziło przede wszystkim o szykany, które doznał tuż przed świętami. Jego ojciec był bardzo ciężko chory, ale przesyłał swojemu synowi co jakiś czas paczkę z listem. Tydzień przed ówczesnymi świętami Bożego Narodzenia dotarła do niego paczka od ojca, ale tym razem bez listu. Wytłumaczenie tego faktu mogło być podwójne: albo ojciec zachorował i nie mógł pisać albo władze blokowały korespondencję. Prymas Tysiąclecia przypuszczał tę drugą przyczynę, choć jak każdy syn martwił się o stan ojca. I chociaż taka sytuacja mogła go doprowadzić do emocjonalnej reakcji gniewu, to jednak powstrzymał się od negatywnych uczuć wobec obozu władzy. Znamienne są jego słowa: „Tę chęć okazania mi swej przewagi wybaczam swoim opiekunom. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził” i dodawał: „jak nieustannie musimy poprawiać naszą miłość i jak bardzo musimy ufać Bogu nie czyniąc Mu wymówek”. W sytuacji tak wielkiego poniżenia praw obywatelskich kardynała Wyszyńskiego pojawiła się jednak mała nadzieja, gdy w dniu tej pamiętnej Wigilii została mu dostarczona przesyłka, a w niej żłóbek do prowizorycznej kaplicy w miejscu internowania. Nadawcą przesyłki była pani Maria Okońska, która od lat współpracowała z księdzem Prymasem, od czasu jego biskupstwa w Lublinie. Ze względu na fakt aresztowania i osadzenia w więzieniu za działalność kościelną mogła ona, dochowując lojalności księdzu Prymasowi i nigdy nie kolaborując, poznać kierownictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dzięki temu udało jej się przekazać ów żłóbek, który stał się dla kardynała Wyszyńskiego znakiem nadziei, o którym tak napisał: „Miałem dziwne przeczucie, że Dzieciątko Boże trafi do nas jakąś drogą. Trafiło! I radość, i wdzięczność za tę delikatną pociechę. »Dzieciątko Boże« objawiło się dopiero przy wieczerzy wigilijnej, którą spożywaliśmy we troje, o godzinie 19”. Tydzień później, 1 stycznia 1954, spacerując po ogrodzie z ks. Skorodeckim, po raz pierwszy usłyszeli oni ludzkie głosy spoza miejsca internowania, a mianowicie z kościoła, który przylegał do pomieszczeń prowizorycznie przerobionych na więzienie. Wymowność śpiewanych tam pieśni nie wymaga szczególnego komentarza, w „Zapiskach więziennych” Prymas Tysiąclecia odnotował: „Nigdy dotąd nie dotarł do nas żaden żywy, ludzki znak życia religijnego ze świątyni, która przylega do naszego więzienia. Powoli rozróżniamy melodię kolędy: »Pójdźmy wszyscy do stajenki«. Śpiewa lud, towarzyszą organy. Przy bardzo pilnym nadsłuchiwaniu docierają do nas jedynie zrozumiałe słowa: »Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy«”.

Kardynał Wyszyński przeżył trzy razy święta Bożego Narodzenia w więzieniu, nigdy nie pozwolił sobie, by choć ziarno nienawiści zagościło w jego sercu i je opanowało. Gdy człowiek pyta, dlaczego dobra osoba spotyka w życiu tyle trudności i cierpienia, Prymas Tysiąclecia odpowiadał: „Niewątpliwie, każdy z nas ma głębokie pragnienie miłowania Boga i każdy myśli zapewne w swym idealnym programie, że wystarczy oddać się Bogu, a będzie już pokój i szczęście. Nieraz wydaje się nam, że już niczego nie powinno nam braknąć, jeżeli mamy najlepszą wolę służenia Bogu. Wszystkie trudności powinny wtedy ustąpić. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Przeciwnie, im więcej mamy dobrej woli, którą niekiedy niesłusznie sobie przypisujemy, zamiast przypisać ją działającej łasce, tym więcej rodzi się trudności. Ale cóż w tym dziwnego?! Miłość musi być próbowana, jak złoto w ogniu. Tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka miłość oczyszcza się i rozpala. A Bóg chce od nas wielkiej miłości”. Tak, drogie Siostry i drodzy Bracia, Bóg chce od nas wielkiej miłości, także dzisiaj, gdy czujemy brak bezpieczeństwa z powodu pandemii, gdy zastanawiamy się co dalej z granicami naszego państwa, gdy myślimy w jaki sposób pomóc potrzebującym ludziom, w tym uchodźcom i migrantom. Miłość praktykowana w wielkich i małych czynach, słowach i gestach to odpowiedź na niepokoje czasów współczesnych, a „zaufanie Bogu nie czyniąc Mu wymówek” to program wobec siania zamętu i lęku w środkach masowego przekazu, gdy tak trudno zweryfikować kto mówi prawdę a kto kłamie i manipuluje.

Umiłowaniu w Chrystusie Panu,

w ślubowaniu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego kandydaci na studia deklarują, że będą „niestrudzenie dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki”. To wielki cel ale i droga, na którą wstępują studenci i towarzyszącym im wykładowcy. Cel ten nie jest całkowicie osiągalny, dlatego człowiekowi musi zawsze towarzyszyć poczucie, że jest omylny i że z założenia nie można stwierdzić, że ktoś ma większą czy mniejszą rację w kontekście prawdy. Tylko poczucie, że nie jesteśmy w stanie za życia poznać pełnej prawdy, uczy nas szacunku i pokory względem poglądów innych ludzi, a zarazem domaga się od nas permanentnego wysiłku w odkrywaniu prawdy przed nami ukrytej.

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w imię poszukiwania prawdy, prowadzimy studia stacjonarne na kierunkach: teologia i familiologia oraz liczne studia podyplomowe. Wśród nich chciałbym wyróżnić trzysemestralne studia podyplomowe z etyki filozoficznej dla nauczycieli, które zostały zamówione i będą opłacane w całości przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, i które rozpoczną się semestrem letnim 2022 roku. Zachęcam wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pedagogiczny o nową specjalność, która ma za zadanie ukazać humanistyczne spektrum wartości, aby wychowankowie polskich szkół mogli poznać jeszcze inne źródła aksjologiczne obok Boga i religii, zwłaszcza że w Preambule Konstytucji RP z 1997 roku czytamy: „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł”.

Dziękując wszystkim za wszelkie oznaki solidarności dla naszej uczelni, społeczność Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego włącza się w śpiew kolędy z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nasz wszystkich: „Podnieść rączkę Boże dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”.

 1. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki

dziekan Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Szczecińskiego

Niedziela Adwentu 4c – 2021r.

By Proboszcz on 18 grudnia 2021 in Ogłoszenia 2021

   Kończy się kolejny czas adwentowego  oczekiwania. 24 grudnia w godzinach wieczornych zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, by świętować Boże Narodzenie, na które czekamy i do których jakoś  się  przygotowujemy. Z tym przygotowaniem bywa różnie. Biedni są ci, którzy ograniczają się tylko do suto zastawionego stał, upominków, czy w kącie stojącego przystrojonego  świątecznego drzewka. Biedni są ci, którzy gubią właściwy sens świąt, zapominając – po co i dlaczego świętują  i Kto tu najważniejszy.

 

Transmisja na żywo:  parafia nmpb ploty

1.W  dniu dzisiejszym:  19.12.2021

 • błogosławieństwo matek oczekujących potomstw
 •  poświęcenie szopek  i figurki Dzieciątka Jezus
 •  można nabyć opłatki i świece na stół świąteczny
 1. 24 grudnia – przypada wigilia. Zadbajmy o tradycyjną chrześcijańską oprawę tej wieczerzy Pamiętajmy o opłatku, modlitwie, czytaniu Ewangelii o Jezusowym Narodzeniu wg św. Łukasza 2,1nn, śpiewaniu kolęd Ten wieczór niech pojedna wszystkich zwaśnionych. Wyłączmy telewizor. Proponuję w czasie wieczerzy wigilijnej komórki złożyć do koszyczka i nie odbierać sms. Na złożone życzenia można odpowiedzieć później. Cieszmy się i radujmy Jezusowym narodzeniem i sobą..

Po wieczerzy wigilijnej  serdecznie zapraszam na pasterkę do naszego kościoła parafialnego o g. 21:00  i  24:00. Ofiary złożone na pasterce na tacę przeznaczone będą na Fundusz Ochrony Dziecka i Matki im. Ks. Bpa Wilhelma Pluty.

Tradycyjnie zachowajmy post od potraw mięsnych, który obowiązuje od lat 14.

3.W pierwszy  dzień świąt 25 grudnia: msze św. o 8:00, 10.00,12.00 i 17:00

 1. W drugi dzień świąt w tym roku przypada św. Rodziny – msza św. 8.00, 10.00, 12.00. Serdecznie  zapraszam oboje małżonków  z dziećmi na poszczególne msze św. Małżonkowie odnawiają  przysięgę małżeńską i otrzymają specjalne błogosławieństwo .

– tradycyjnie taca na KUL i Instytut Katolicki

– zgodnie z tradycją  poświęcimy  owies

 1. Intencje mszalne – na stronie internetowej parafii i w gablocie
 2. Bóg zapłać:
 • paniom i panom za przystrojenie choinek i żłóbka
 • za ofiary na tacę wszelkie ofiary i wpłaty na konto parafialne,
 • za ofiary za opłatki, część z nich wpływa na konto parafialne
 • za choinki przekazana gratis do naszego kościoła
 1. ŻYCZENIA: Wszystkim Miłym mieszkańcom naszej Parafii i Gościom, życzę spokojnych, pełnych błogosławieństwa i radości  przeżywania  Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Polecam prasę katolicką – z kolędami Golców : Gość Niedzieli, Mały Gość Niedzielny
 3. Polecam prasę katolicką: Niedziele, Gościa Niedzielnego.
 4. Zaproszenia ks. proboszcza na kolędę wrzucamy do skrzynki. Chciałbym się spotkać z rodzinami: dzieci 1 komunijnych,  kandydatów do bierzmowania , ministrantów, nadzwyczajnych szafarzy, matek różańcowych  i  pozostałych rodzinach, które zaproszą.

Na ten szczególny tydzień życzę błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Niedziela Adwentu – 3c – 2021r.

By Proboszcz on 11 grudnia 2021 in Ogłoszenia 2021

 

” P a n   j e s t    b l i s k o  … radujcie się”...

 1. W dniu dzisiejszym- 12.12.2020r.

            – o g. 12.00 msza św. z udziałem dzieci przygotowującymi się do pierwszej komunii św. – poświęcenie medalików

– w całej diecezji w sposób szczególny modlimy się za kapłanów  przebywających na emeryturach i rentach

– dzisiejsze złożone ofiary na tacę,  przeznaczone będą na potrzeby  diecezjalnego domu księży emerytów w Zielonej Górze. Za ofiary, serdeczne Bóg zapłać.

– pamiętajmy o tych, którzy wycierpieli w stanie wojennym –13.12. 1981 – 22.07.1983

na g. 16:00 zapraszam na spotkanie synodalne Radę Parafialną, Radę Ekonomiczną, szafarz, zelatorki Żywego Różańca, osoby zainteresowane. Najpierw spotkanie będzie miało miejsce w kościele: adoracja, modlitwy, a później w salce katechetycznej.

 1. Zachęcam do modlitwy za chorych na covid i o ustanie pandemii.
 2. Trzecią niedzielą Adwentu rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie naszych rodzin.
 1. Modlimy się o łaskę wiary dla Parafian
 2. Msze św. w kościele parafialnym w ciągu tygodnia o g. 17.00 w poniedziałek, wtorek o g. 8:00, środę o 17:00 czwartek – o g. 8:00, piątek i sobotę – o 17:00 Roraty tylko  środa o g 17:00
 3. Bóg zapłać za złożone ofiary – za ofiary za opłatki, świece,
 4. Zachęcam do modlitwy o powołania kapłańskie do naszego Seminarium , też z naszej parafii.
 5. Modlimy się o pokój w świecie
 6. W przyszłą niedzielę: – błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa  na każdej mszy św.

            –  o g. 10:00 i 12.00  poświecenie szopek i figurek Dzieciątka Jezus

–  o g. 10:00 – msza św. z udziałem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

 1. PASTERKI – 24 grudnia: o g. 21.00 i g.  24:00                                           
 2. Msze św. w dni świąteczne.

– w pierwszy dzień  świąt BN –  o g, 8:00, 10.00, 12.00, 17:00

– drugi dzień świat  św. Szczepana  – o g. 8.00, 10.00, 12.00 –  taca na KUL., poświęcenie owsa

 1. Każdy może został członkiem GRONA WSPIERAJĄCYCH UBOGICH – zadaniem członka jest systematyczne (określona kwota miesięczna) wspieranie Parafialnego Caritas
 2. Polecam prasę katolicką: Niedziela, Gościa Niedzielnego
 3. Zachęcam, aby wszyscy domownicy w rodzinie zaangażowali się w przygotowanie domu do świąt Bożego Narodzenia.
 4. Wizytę duszpasterską będzie miała inny charakter – hybrydowy. Duszpasterza będzie można zaprosić do domu – ZAPROSZENIA – są wyłożone lub w kościele  i jak w ubiegłym roku – rodziny z poszczególnych wyznaczonych ulic przychodzą do kościoła na mszę św. i wspólne kolędowanie.
 5. W sobotę 18 grudnia br. na g. 12:00 zapraszam chętnych do pomocy ubrania choinek i postawienia żłóbka.
 6. Zbieramy środki żywnościowe do 19 grudnia br.  na stół świąteczny  dla osób biednych w naszym sklepie SŁONECZKO i do pojemnika w kościele . Bóg zapłać.
 7. SPOWIEDŹ ADWENTOWA – 18 grudnia – sobota
 8.           g. 9:00 – 10:00, 16:00 – 17:00
 9.   Zachęcam wszystkich –  a zwłaszcza młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Obowiązkowo mają mieć wpis ze spowiedzi  przed Bożym Narodzeniem i  kończącym się rokiem 2021.

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego, wiele łask Bożych i spokojnego przygotowania się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Niedziela Adwentu – 2c – 2021r.

By Proboszcz on 4 grudnia 2021 in Ogłoszenia 2021

Intencja  Żywego Różańca na miesiąc grudzień

Intencja modlitwy za ewangelizację – O życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencja parafialna: za rodziny naszej Parafii

 Módlmy się o chrześcijańskie życie rodzin naszej Parafii, aby zwłaszcza w tym trudnym czasie stały się żywymi domowymi Kościołami w których żyje się wiarą i wiarę przekazuje.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”/Mt3.3/

Adwent to czas tęsknoty, która zawsze wypełnia każde ludzkie oczekiwania. To wyrażamy w naszych adwentowych pieśniach. Każdy dzień jest zbliżaniem się do spotkania z Panem. Wołanie Jana Chrzciciela „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” jest ciągle aktualne.

 1. W dniu dzisiejszym: –

zbiórka do puszki na pomoc dla Kościołów na Wschodzie – ogólnopolska

– o g. 12:00 – msza św. z udziałem dzieci komunijnych i ich rodziców

– w tym roku rezygnuję z rekolekcji adwentowych. Spowiadać się można przez cały Adwent a dnia 18 grudnia sobota – spowiedź od g. 9:00 – 10:00; 16:00 – 17:00

 1. Choinki – są już przygotowane..
 2. Poświęcone opłatki będzie można nabyć w kościele przy stoliczku. Ofiary złożone za opłatki przeznaczone będę na konto prac remontowych w zachrystii Serdecznie dziękuję.
 3. Zachęcam do modlitwy na intencji pokoju w Ziemi Świętej.
 4. Przez zakup adwentowej świeczki – 7 zł. duże – 20zł. pomagamy biednym zwłaszcza dzieciom,. Każda rodzina powinna nabyć taką świecę i zapalić przy pustym talerzu jako widoczny znak okazanego serca potrzebującym../ świece będzie można kupić przy wyjściu.
 5. Sprawy kancelaryjne – najlepiej umówić się telefonicznie wysyłając sms na nr tel. parafialnego 667-179-107..
 6. Bóg zapłać za: ofiary na tacę do puszki i przesłane na parafialne konto bankowe.
 7. Msze św. – codziennie o g. 17:00; intencje mszalne.
 8. Roraty: środę i czwartek o. g. 17.00  – zapraszamy.
 9. W przyszłą niedzielę:

– ofiary złożone na tace przeznaczone będą na dom Księży emerytów w Zielonej Górze

– o g. 10:00 msza św. z młodzieżą przygotowująca się do bierzmowani obie grupy. Obecność młodzieży obowiązkowa.

– o g. 16:00 – będzie miało miejsce otwarte spotkanie Synodalne – Rada Parafialna, Rada Ekonomiczna i dowolne osoby  zainteresowane. Najpierw w kościele, a później w salce katechetycznej.  Tematy do prac w grupach zostaną przedstawione w osobnym linku. Serdecznie zapraszam.

11.. Caritas  Parafialny zbierała  żywność na stół świąteczny dla ubogi dar naszego serca w naszym  sklepie  SŁONECZKO w Płotach w dniach 04 – 20 grudnia br..   Bardzo dziękuję: właścicielom sklepu  i wszystkim, którzy włożyli i coś włożą  do koszyka. Bóg zapłać. Paczki żywnościowe zostaną przekazane po 19 grudnia. Bardzo proszę o rodzinne zrobienie takiej świątecznej paczki i przekazanie jej do 20 grudnia na plebanię. W miarę możliwości osoby czy przedstawiciel rodziny, która zostaną powiadomione przyjdzie w określonym dniu i godzinie po odbiór  przygotowanej paczki.

 1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, Niedziela, Gość Niedzielny, Mały gość Niedzielny.
 2. Sprawa kolędy – hybrydowo – na indywidualne zaproszenia przez parafian do domu, – zaproszenia są wyłożone – w kościele na wspólnej mszy św. jak w ubiegłym roku. Kolęda od 3 stycznia 2022r. w godzinach popołudniowych. W zaproszeniu podajemy: imię nazwisko, ulicę zamieszkania, nr telefonu. Po zebraniu zaproszeń zostanie ustalony termin kolędy na danej ulicy. Chętnie skorzystam z zaproszenia na kolację lub obiad. Proszę wcześnie powiadomić telefonicznie najpóźniej dzień przed kolędą.

Życzę Wszystkim błogosławieństwa Bożego.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Niedziela Adwentu 1c – 2021

By Proboszcz on 28 listopada 2021 in Ogłoszenia 2021

            Marana tha – Przyjdź Panie Jezu…

MSZA ŚW. NA ŻYWO 

 1. Rozpoczynamy czas Adwentu. Jednocześnie wkraczamy w nowy rok liturgiczny i duszpasterski poświęcony program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na kolejny rok 2021-2022 pod hasłem: „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA” Zasadniczym celem tego programu jest uświadomienie sobie i wiernym wielką wartość  mszy św. i komunii św.  na wszystkich  etapach ludzkiego życia zwłaszcza rodzinnego.

Jest to czas oczekiwania  nie tylko na Boże Narodzenie, ale i czasem szczególnej łaski i  Bożego miłosierdzia.

Dziś poświęcamy opałków, złożone ofiary przeznaczone będą na ubezpieczenia mienia kościelnego i prace remontowe w zachrystii, Opłatki będą rozprowadzane  w kościele. Proszę o ofiarność.

2.Wzorem radosnego oczekiwania na Zbawiciela jest Maryja. Bardzo serdecznie zachęcam  do brania udziału w Roratach – środa i czwartek o g. 17:00.

 1. Intencje mszalne – msza św. o g. 17.00 oprócz poniedziałku
 2. W czasie adwentu nie kupujemy kwiatów. Zamiast kwiatów składamy pieniądze na fundusz  dekoracyjny kościoła. Gdyby ktoś chciał udekorować kościół z własnych funduszy- popieram –  proszę mi to zgłosić, ku temu będzie wiele okazji.
 3. Bóg zapłać za: – złożone ofiary na tacę – remont 770 +250 koperty ; 330 – na migrantów.
 4. Będzie można nabywać świece adwentowe – 7zł małe, 20zł duże Pieniądze z zakupu tych świec będą przeznaczone na pomoc dla  wakacje dla dzieci. Jest to ogólnopolska akcja CARITAS. Część ofiar zostaje w parafialnym Caritasie.
 5.  W piątek – 3 grudnia br –  odwiedzę w piątek 3.12.  od g. 8:30 – spowiedź, komunia
 1. W sobotę:

 – o g. 16:30 – zmiana tajemnic różańcowych

–  o g. 18:00  – nauka przed chrztem

 1. W tym roku rezygnuję z rekolekcji adwentowych; okazja do spowiedzi będzie przez cały Adwentu, a szczególnie 18 grudnia przed południem i po południu (sobota)

10.W przyszłą niedzielę –

            – o g. 12:00 – msza św. z udziałem dzieci komunijnych i ich rodziców  

– dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie – zbiórka do puszek  na pomoc dla  Kościoła na  Wschodzie – akcja ogólnopolska.

–  choinki do kościoła – jeżeli ktoś chce ofiarować, proszę się zgłosić

 1. ŚWIĘCI TYGODNIA
 • 11 – św. Andrzej – Apostoł
 • 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego – misjonarz, apostoł Indii
 • 4 grudnia – św. Barbary – patronka górników
 • 5 grudnia – – przypada Międzynarodowy Dzień Caritasu, zapraszam
 1. Polecam prasę katolicką: Niedzielę , Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego – kalendarz 2022 – dwu stronicowy
 2. w naszym sklepie Słoneczko będzie można składać dary żywnościowe do kartonu na stół świąteczny do ubogich rodzin.

Omówienie programu duszpasterskiego na rok 2021-2022

https://episkopat.pl/bp-czaja-na-nowy-rok-duszpasterski-rozwijajmy-eucharystyczny-styl-zycia/

Błogosławionego tygodnia i opieki świętych życzę.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

Niedziela Chrystusa Króla -B- 2021

By Proboszcz on 20 listopada 2021 in Ogłoszenia 2021

„Króluj nam Chryste, zawsze  i wszędzie”…

 1. 1. W dniu dzisiejszym uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata :
  •  msza św. o 8.00, 10.00 i o 12.00
  •  zbiórka  do puszki na imigrantów
  •  o g.10:00 – msza św. z udziałem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
  •  kończymy kolejny rok liturgiczny
  •  przypada patronalne święto naszego Seminarium Duchownego. Modlitwą i ofiarą wspieramy to Seminarium.  LIST REKOTORA  naszego Seminarium Duchownego,  taca dzisiejsza przeznaczona będzie na nasze Seminarium Duchowne.
 1. Modlimy się o rychłą beatyfikacje sługi Bożego, bp Wilhelma  Pluty
 1. Rekolekcje adwentowych nie będzie.
 2. Intencje mszalne – w dni powszednie w tym tygodniu w piątek, sobotę o g. 17:00.
 3. Modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne.
 4. Bóg zapłać: – za złożone ofiary.
 5. W przyszłą niedzielę – 28.11.2020r
  •  rozpoczynamy  czas Adwentu – to  początek  nowego roku liturgicznego
  •  poświęcenie opłatków,  rozprowadzane opłatki będą w kościele.
  • rozprowadzenie  świec na stół wigilijny mała – 7zł, duża 20zł.
 1. Polecam prasę katolicką Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny

Życzę Wszystkim błogosławieństwa Bożego, opieki świętych patronów i wiele miłości w gronie rodziny i przyjaciół.

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty 20.11.2021r..

Niedziela Zwykła 33b – 2021

By Proboszcz on 13 listopada 2021 in Ogłoszenia 2021

„Strzeż mnie o Boże Tobie zaufałem…”

TRANSMISJA MSZY NA ŻYWO Z NASZEGO  KOŚCIOŁA

w niedzielę na wszystkich mszach św.

1.W dniu dzisiejszym:- msze św. o g. 8.00, 10.00, 12.00

niedziela wsparcia dla kościoła prześladowanego  w Libanie, trudna sytuacja

– o g. 12.00  – msza św. z udziałem dzieci komunijnych, poświęcenie książeczek i spotkanie z rodzicami tych dzieci

 1. Bardzo serdecznie zachęcam dzieci i ich rodziców do robienia adwentowych lampionów.
 2. Zachęcam do modlimy się w wyniesienie na ołtarze  sługi Boże: bp Wilhelma Pluty,
 3. W przyszłą niedzielę 21.11 -przypada uroczystość Chrystusa Króla kończąca rok liturgiczny.

Taca w przyszłą niedziele przeznaczona będzie na nasze Seminarium Duchowne. Waszej dobroci  i modlitwie polecam nasze Seminarium Duchowne.

 1. Intencje mszalne; w dni powszednie msza św. w kościele parafialnym o g. 17.00 oprócz poniedziałku i czwartku, po  mszy  wypominki  do przyszłej niedzieli
 2. 7. Święci i błogosławieni tygodnia

18 listopada – przypada  bł. Karoliny Kózkówny – Patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

– 20 – św. Rafał Kalinowski

8.POLECAM : prasę katolicką Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Mały Gość

– stronę www diecezjalną https://diecezjazg.pl/ . parafialną www.parafialoty.pl

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, 14.11.2021r.

Niedziela Zwykła – 32 – 2021r.

By Proboszcz on 6 listopada 2021 in Ogłoszenia 2021

„Wołam do Ciebie, bo Ty mnie Boże wysłuchasz…”

            SOBOTA – 5.11.2021

            g.16:30 – różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.

 •  Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję
  Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
 • Intencja ewangelizacyjna — Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

 ==================================

 1. W dniu dzisiejszym 07 listopada 2021r.:

– msze św. o g. 8.00, ,10.00, 12.00 – po mszach –  wypominki

– Godzinki o g. 7:30 – zachęcam do przychodzenia

– zbiorka do puszki na Pomoc Kościołowi w Potrzebie – więcej  https://pkwp.org/newsy/

 1. Dnia 11.listopada – czwartek – przypada kolejna  rocznica odzyskania Niepodległości.  Bardzo proszę o wywieszenie na naszych domach flagi narodowej jako wyraz naszego patriotyzmu i solidarności z wszystkimi, którzy obchodzą rocznicę odzyskania Niepodległości..

– jesteśmy zaproszeni na doroczny odpust parafialny ku czci św. Marcina  do Świdnicy – poniedziałek na g. 12:00. Po sumie zostaną rozdane „marcinki”

3. Dnia 13 listopada przypada główna uroczystość świętych 5 Braci Męczenników  w Międzyrzeczu. Prośmy naszych  Patronów o szczególną opiekę dla całej naszej diecezji.

4. Intencje mszalne; msza św. w kościele parafialnym w dni powszednie  według harmonogramu wywieszonego w gablocie  o g.17.00 z wypominkami po mszy.

 1. Bóg zapłać za ofiary na tacę, wpłaty na konto parafialne
 2. Polecamy gazety katolickie: Niedziela , Gościa Niedzielnego,
 3. W piątek – na mocy Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od pokarmów mięsnych. Można spożywać potrawy mięsne. Pamiętajmy o modlitwie w intencjach Ojca św. i złożenie ofiary na rzecz Caritasu (skarbonka Mój 1 zł)
 4. W przyszłą niedzielę 14 listopada br.
  • msza św. o g. 12:00 z udziałem dzieci klas trzecich -komunijne, poświęcenie książeczek ( książeczki kupują rodzice w m.in. w Księgarni Diecezjalnej w Zielonej Górze – przy kościele MB Częstochowskiej), po mszy spotkanie formacyjne

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego, opieki świętych patronów i miłej niedzieli.

Szczęść Boże.

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, 06.11.2021r.

Niedziela Zwykła 31 – 2021r.

By Proboszcz on 30 października 2021 in Ogłoszenia 2021

„Będziesz miłował, Pana Boga swego z całego serca…”

 1. Niedziela – 31.10.2021r.

            – msza św. o g. 8:00, 10:00, 12:00

            – różaniec  o g. 17:00

 1. 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

– msza św. o  8.00, 10.00 , 12.00

– na cmentarzu w Czerwieńsku o g. 14:00

– cieszymy się ich chwałą, prośmy  o wstawiennictwo do Boga; módlmy się o wyniesienie na ołtarze kolejnych kandydatów wśród których jest sługa Boży biskup Wilhelm Pluta

 1. 2 listopada obchodzimy Wszystkich Wiernych  Zmarłych , polecamy ich w naszych modlitwach, wypominkach., które będą czytane po każdej mszy św. Msza św. o g. 9:00 i 17:00
 2. Ogłoszenia: 33 Niedziela Zwykła 18.11.2018r. – Parafia Wieczerzy Pańskiej
 3.  Od listopada w ciągu tygodnia msza św. o g. 17.00,  Nie będzie mszy św. wieczornej w niedziele i święta
 4. Wypominki i modlitwa za zmarłych po mszy w dniach  2 – 21 listopada br.               włącznie.
 5. W dniach 1-30.XI. wierni, którzy nabożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących pod warunkami: stan łaski uświęcającej,, komunia św, odmówienie Wierzę…/krótkie/ i jakąkolwiek modlitwę w intencji Ojca św.
 6. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół
 7. Chorych odwiedzę w piątek od g. 8:30
 8. W przyszłą niedzielę: – zbiórka do puszki na Pomoc Kościołowi w Potrzebie
 1. W sobotę 6.11  o g. 16:30 –  różaniec i zmiana tajemnic różańcowych
 2. Polecam prasę katolicką Niedzielę, Gościa Niedzielnego jest już po 6zł.
 3. Wiele informacji z naszej diecezji możemy znaleźć na diecezjalnej stronie internetowej https://diecezjazg.pl/ , polecam naszą stronę parafialną www.parafaploty.pl
 4. Zachęcam do składania wkładów do znicza, który będzie nieustannie się palił pod figurę Matki Bożej.

 

Życzę  Wszystkim  dobrego wypoczynku, dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego i opieki Wszystkich Świętych   na cały tydzień.

Ks. Antoni Łatka

Proboszcz

Płoty, 2021-10-30

Niedziela Trzydziesta – B – 2021r.

By Proboszcz on 23 października 2021 in Ogłoszenia 2021

Jezus – „Co chcesz abym ci uczynił? Rabbuni abym przejrzał…”                                                                                

1.W dniu dzisiejszym –   msza św. o  8.00, 10.00;  12.00.

 • przypada kolejna niedziela misyjna pod hasłem „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).
 • Orędzie Papieża Franciszka
 • Modlitwą i ofiarą złożoną na tacę wspieramy dzieło misyjne Kościoła.
 •  o g. 10:00 – msza św. z udziałem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania grupa 1 – starsza
 1. W czwartek – 28.10. –obchodzi  imieniny obchodzi ks. bp Tadeusz Lityński, któremu życzymy dobrego zdrowia i obfitości łask Bożych i opieki św. Patrona. W rezydencji biskupiej osobiście złożę życzenia w imieniu własnym jak i Parafian, zapewniając o modlitwie.
 2. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam codziennie na różaniec na g.17.30.  Nabożeństwo różańcowe kończymy w 31.10.br. o g. 17:00 Przypominam słowa MB Fatimskiej skierowane do dzieci: „Odmawiajcie różaniec”. Kto jeszcze nie był na różańcu, jest okazja w tym ostatnim tygodniu.
 1. Dnia 1 listopada – poniedziałek – przypada doroczna uroczystość Wszystkich Świętych. Prośmy o szczególne wstawiennictwo do Boga naszych świętych, zwłaszcza Patronów. Czy znam historię swego świętego Patrona?
 • w Płotach  msza św. o 8.00, 10.00, 12:00
 • mszy św. na cmentarzu w Czerwiński o g. 14.00 ,

Jesteśmy proszeni o rozłożenie w czasie odwiedzin naszych zmarłych na cmentarzach.

 1. W Dzień Zadusznym msza św. o g.9:00 i  17.00
 2. W dniach 1-8 listopada można uzyskać ODPUST*, jeśli nawiedzą: kościół, cmentarz są w stanie łaski uświęcającej, pomodlą się w instancjach Ojca św., odmówią Wierzę, Ojcze nasz,. Odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia
 3. UWAGA – Od listopada  w dni powszechne msze św. o g. 17.00 – intencje mszalne  
 4. Modlimy się o ustanie pandemii
 5. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 6. Modlimy się za dzieci i młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentów świętych.
 7. Będzie można do pojemnika wystawionego przed wejściem do kościoła  składać wkłady do znicza ( można dołączyć intencje) pod figurką Matki Bożej, który będzie płonął codziennie 24h.
 1. Kartki wspominkowe wrzucamy do skrzynki lub na tacę. Wypominki będą czytane w dniach  2 – 21  listopada br. po mszy św. Można do WYPOMINKÓW dopisać datę i godzinę (niedziela) czytania wypominków. 
 2. Polecam prasę katolicką Niedzielę Gościa Niedzielnego.
 3. Przypominam o zakładaniu masek i dezynfekcji  rąk płynem przed wejściem do kościoła

* Odpust w Kościele Katolickim

http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html