Proboszcz
ks. kan.  Antoni Łatka
tel.: 667-179-107 – telefon parafialny, który był.

Najlepiej wysłać sms, podając sprawę.Nie zawsze mam możliwość odbioru telefonu.

email: ploty@diecezjazg.pl